Investering van 65 miljoen in sociale huurwoningen gemeente Leeuwarden

(bron: Friesch Dagblad, 12 oktober 2016)

Woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland investeren in 2017 samen meer dan 65 miljoen euro in huurwoningen in Leeuwarden. Dat zijn de corporaties, de gemeente en huurdersverenigingen overeen gekomen. Een groot deel van het geld wordt gebruikt om duizend huurwoningen op te knappen en de nieuwbouw van 175 huurwoningen. Afspraken tussen de partijen moeten jaarlijks worden gemaakt van ‘Den Haag’.

In de afspraken voor 2017 ligt de nadruk op betaalbaarheid. Uit een (nog lopend) onderzoek blijkt dat veel minima te hoge woonlasten hebben. Gemeente en corporaties willen daarop inspelen met maatregelen zoals bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van de woning. Behalve in stenen investeren de corporaties ook in de leefbaarheid van de wijken, de zogenoemde wijkaanpak.
De afspraken waren in grote lijnen al vastgelegd in het ‘Nieuw Leeuwarder Bestek 2016-2020’.