Investering van 8 miljoen in huurwoningen in Opsterland

Woningcorporatie Elkien investeert € 6,5 miljoen en WoonFriesland € 1,5 miljoen in hun woningbezit in Opsterland, conform afspraken met de gemeente. 

Het geld is voornamelijk bedoeld voor onderhoud en verbetering, o.a. voor het opknappen van 40 woningen aan de Heerenacker
en de sloop van 28 huizen aan de Eisengastrjitte in Gorredijk.