Irakees zakte met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou

Conflict jurist en Elkien over huurder met angststoornis

In mei vorig jaar zakte een Irakees met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou. Zijn leven staat sindsdien stil. Verhuizen is dé oplossing, maar Elkien ziet daar geen reden voor.

Plotseling was daar die enorme knal in het huis aan de Mr. P.J. Troelstrawei. Hetzelfde moment zakten de bewoner en zijn vriendin door de
vloer. Het was 3 uur in de ochtend van vrijdag 19 mei. De man was zo in shock dat hij de rest van de nacht in een hoek van de kamer bleef zitten. De maandag erna kwam een technisch adviseur van woningcorporatie Elkien poolshoogte nemen. Meteen was duidelijk dat de vloer moest worden vervangen. Een plaatselijk bouwbedrijf werd ingehuurd voor de herstelwerkzaamheden en de bewoner kreeg tijdelijk een kamer in het Leeuwarder Van der Valkhotel.

Na tien dagen kon hij weer terug naar huis. Al snel bleek dat Al Askar dermate geshockeerd was geraakt door het voorval dat hij amper nog kon slapen. Een psycholoog constateerde dat hij sinds het voorval kampt met psycho-traumatische klachten en een angststoornis, ofwel een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ,,Deze man stond vol in het leven. Hij studeerde aan sportopleiding Cios, maar is sinds mei geen dag meer naar school geweest’’, zegt Johan Klijnsma. De letselschadejurist heeft Elkien aansprakelijk gesteld. ,,Het gaat om inkomstenderving en smartengeld.’’ Een letselschadebureau is namens de verzekeraar nog bezig met het onderzoek.
Nu, bijna een jaar na het voorval, heeft de 25-jarige Irakees, die sinds twaalf jaar in Nederland woont, nog altijd psychische klachten waarvoor hij in behandeling is. Zijn psycholoog schreef in een brief aan de verzekeraar van Elkien dat het ontbreken van een eigen veilige plek (woning) het herstel belemmert. Volgens Klijnsma ligt de oplossing voor de hand en moet de man zo snel mogelijk verhuizen naar een
andere woning.

Tot nu toe ziet Elkien evenwel geen reden om urgentie te verlenen. De corporatie stelt dat de vloer is gerepareerd en de woning dus weer bewoonbaar is. ‘Er is geen grondslag voor een urgentieverlening door Elkien’, schrijft de bedrijfsjurist aan Klijnsma. De advocaat noemt deze reactie ,,onbegrijpelijk’’. ,,Ieder weldenkend mens kan zich toch indenken dat je niet op de plek kunt blijven wonen die je constant herinnert aan een traumatische ervaring? Ze gaan volledig voorbij aan de klachten van mijn cliënt. Het gaat hier nota bene om een situatie waar Elkien zelf schuld aan heeft.’’ 

,,We kunnen geen urgentie verlenen zonder dat de PTSS officieel is vastgesteld. Dat is nog niet gebeurd’’, meldt Elkien-woordvoerster
Nikkie Smit. Klijnsma: ,,Voordat PTSS officieel is vastgesteld, ben je twee tot drie jaar verder. Dit gebeurt namelijk door een onafhankelijke
deskundige na een medische eindsituatie. Zo lang kan hij niet wachten.’’