Jaar uitstel verbod asbestdaken

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 16 oktober 2018 voor het verbod op asbestdaken. Op verzoek van onder meer VVD en CDA gaat het verbod op zijn vroegst eind 2024 in. Eerder zou het begin 2024 ingaan, maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zegde toe dat het niet voor het eind van dat jaar ingaat.

Momenteel zijn er volgens het ministerie van I&W in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meters dak met asbest. Woningcorporaties hebben hiervan slechts een klein deel, voornamelijk op schuren. Op basis van eigen onderzoek schat Aedes dat er nog ongeveer 40.000 asbestdaken met een totaal-oppervlak van minstens 320.000 vierkante meter in de sociale huursector zijn. Het verwijderen hiervan zal tientallen miljoenen euro’s kosten. 

Genoeg handen
Diverse partijen vroegen zich af of er genoeg handen zijn om de klus te klaren. Er is een tekort aan gecertificeerde asbestsaneerders, wat zorgt voor stijgende prijzen. Een motie van VVD en SGP verzoekt de regering de mogelijkheid te verkennen voor een eenvoudiger certificering voor andere bedrijven dan nu al gecertificeerde saneerders, en die kreeg steun van een meerderheid. De staatssecretaris stond daar positief tegenover.