JOURE | Corporaties doen 380 huizen weg

De woningcorporaties in De Fryske Marren zijn van plan tot 2025 zo’n 180 woningen te slopen en 200 wat duurdere huurwoningen te verkopen. Daar moeten 300 nieuwe en kleinere huizen voor in de plaats komen. Met de verkoop van bestaande huurhuizen verwachten
Wonen Zuidwest Friesland, Accolade en Lyaemer Wonen ‘koopstarters’ te bedienen. De onderkomens zullen veelal in het lagere prijssegment
worden aangeboden.

In Joure, Lemmer en Balk is veel vraag naar sociale huurwoningen.