JOURE | tiny houses als vervanger huurhuizen

Tiny houses gaan in De Fryske Marren mogelijk fungeren als sociale huurwoningen. Dit moet de krapte op de huizenmarkt doen afnemen.

De fracties van CDA en FNP kaartten deze optie gisteravond aan tijdens de behandeling van de Woonvisie 2019-2023 in de gemeenteraad. Wethouder Jos Boerland zei toe deze mogelijkheid te zullen onderzoeken. ,,It ynsetten fan tiny houses yn lytse kearnen soe de oplossing wêze kinne foar it ferdwinen fan sosjale hierwenten’’, zei Meine van Dijk namens het CDA. Tegelijkertijd achtte hij dit een manier om jeugd aan een betaalbaar onderkomen te helpen. FNP’er Chris van Hes benadrukte dat de kleine optrekjes niet voor een specifieke doelgroep moeten zijn. ,,It kin dochs breder oppakt wurde. It soe best in oplossing wêze kinne foar wenteneed.’’

In de Woonvisie geeft De Fryske Marren aan vooral te willen bouwen in de grote kernen Joure, Lemmer en Balk. Dit tot ongenoegen van kleinere plaatsen. Die komen volgens het rapport pas aan bod als ze zelf een concreet plan op tafel leggen. Volgens een aantal dorpsbelangen wil de plaatselijke jeugd dolgraag blijven, maar vertrekt die bij gebrek aan geschikte onderkomens noodgedwongen naar grotere plaatsen. Huurwoningen zijn er nauwelijks. De wachttijd in een plaats als Balk daarvoor bedraagt momenteel veertig maanden, haalde CDA’er Van Dijk aan. Koophuizen zijn voor starters simpelweg te duur. 

Volgens een staatje in de gemeentelijke woonvisie zit er eerst nog een flinke groei in het aantal huishoudens. Pas later neemt de behoefte aan woningen af. Tiny houses zijn in dat geval ideaal, aldus CDA en FNP. Die zijn vrij snel en gemakkelijk te realiseren en kunnen na tien, vijftien jaar weer verplaatst worden. Daarnaast vroeg Van Dijk namens de christendemocraten aandacht voor ,,de houdgreep fan Balk’’: het Balkster woonplan Havendiken dat maar niet van de grond komt.
Ontwikkelaar Heutink uit Genemuiden sprak tien jaar geleden met het toenmalige Gaasterlân-Sleat af er huizen te zullen bouwen, maar de tweede fase laat op zich wachten. De werkgroep ‘Bouwen aan Balk’ sprak zich eerder zijn zorgen er over uit. Van Dijk vroeg het college nog eens met de ontwikkelaar te praten. De huizen elders realiseren, kan volgens de huidige afspraak niet, aldus wethouder Boerland.