Kabinet moet meer doen voor private huur

De markt voor vrije huurwoningen moet met regelgeving losgetrokken worden.Hier ligt een taak voor een nieuw kabinet. Aldus Friesch Dagblad d.d. 11 mei jl.