Kamer stemt in met aanstellen minister van volkshuisvesting

Een meerderheid van de Tweede kamer stemde vandaag voor het aanstellen van een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het volgende kabinet.

Het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werd in 2010 geschrapt. Wonen werd vervolgens een departement binnen Binnenlandse Zaken. Dat werd vervolgens geschrapt door minister Blok (VVD) die destijds concludeerde dat de woningmarkt wel af was.

De indieners van de motie voor de terugkeer van het ministerie van Vrom, Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA) willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een ander ministerie. De minister van Volkshuisvesting moet de 'grote volkshuisvestelijke opgave' die voor ons ligt aanpakken.