Kleine 100 balkons Accolade afgekeurd

Van 99 woningen van woningcorporatie Accolade verkeren de balkons in zo’n slechte staat dat ze zijn afgesloten voor gebruik. Twee
daarvan zijn in heel slechte staat; die zijn tijdelijk met stempels ondersteund vanwege instortingsgevaar.
KPMS Bouwadvies heeft in opdracht van de woningbouworganisatie 614 balkons geïnspecteerd van woningen die voor 1975 zijn gebouwd. Corporaties zijn dit verplicht. Aanleiding is de instorting van een aantal galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden in 2011.
Bij 203 andere balkons van Accoladewoningen is de rand te zwak. De bewoners kunnen nog wel op hun balkon zitten, maar mogen geen
spullen verhuizen via het balkon. Accolade heeft zo’n zestienduizend huurwoningen in Fryslân. De corporatie wil nog dit jaar alle afgekeurde balkons herstellen. Daarvoor heeft ze zeven ton uitgetrokken.
Eerder dit jaar liet woningcorporatie Thús Wonen al de balkons van 94 huurwoningen afsluiten.