Klimaatdebat energietransitie

Met z’n allen de schouders eronder. Dat was de stemming over de energietransitie gisteravond tijdens het LC-Klimaatdebat, met Ed Nijpels van het Klimaatberaad als hoofdspreker. Toch lagen de ergernissen op de loer.

,,Wij kunnen allemaal ontzettend ons best gaan doen, maar als de echte vervuiler niet gaat betalen...’’, klonk het vanuit het publiek. De een
ergerde zich aan winkeldeuren die ’s winters openstaan terwijl de hete lucht naar buiten briest. De ander nam aanstoot aan de verlichting die hij zag vanaf de snelweg. ,,Hoeveel kantoren er wel niet verlicht zijn zonder dat er iemand werkt...’’
Ook VVD’er Nijpels kon zijn irritatie soms niet onderdrukken. 130 op de snelweg, kan dat niet wat lager? ,,De politieke partijen die het regeerakkoord hebben ondertekend, sluiten die maatregel helaas uit.’’ Een lichtpunt binnen de luchtvaart zijn volgens hem de eerste
vluchten op frituurvet. Maar ook daar mogen de ontwikkelingen best wat vlotter, vond Nijpels. ,,Voor 20 euro kunnen we tegenwoordig al op
en neer naar Barcelona. Dat is schandelijk.’’

Toch bracht Nijpels vooral een vleug optimisme mee. De klimaatdoelstellingen duur? Welnee. ,,Bedenk dat wij Nederlanders jaarlijks 4
miljard euro uitgeven aan roken.’’ Bovendien: uiteindelijk verdient de energietransitie zich terug, zo stelde hij. ,,Energiebesparing is een
feest voor de portemonnee.’’

Maar kunnen mensen met een kleine portemonnee de energietransitie nog wel bijbenen? Rein Swart vanwoningcorporatie Accolade had
daar zijn zorgen over. ,,Gemeenten denken: met het verduurzamen van huurwoningen kunnen we snel slagen maken. Maar onze huurders
zeggen: wij zitten aan de onderkant van de samenleving en wij draaien er nu voor op. Daar ontstaat een ongelijkheid.’’

Iets verdienen aan de klimaatakkoorden, dat was het stokpaardje van Marga Waanders. De burgemeester van Dongeradeel sprak namens
de Friese energiekoepel Ús Kooperaasje. ,,Ik geloof dat Friesland in 2050 energieneutraal kan zijn. Maar niet zonder draagvlak. Niet zonder gevoel van eigenbelang.’’ Kortom: wie investeert in het klimaat, moet daar iets van terugzien. Maar Waanders waarschuwde dat
burgers ook zelf moeten aankloppen bij de politiek. ,,Iets van bovenaf uitrollen, dat werkt gewoon niet meer. De energietransitie moet wel
van de mensen zelf worden.’’ Wat dat betreft viel de samenstelling van de zaal haar tegen. ,,Jonge mensen zie ik heel weinig op dit
soort bijeenkomsten.’’ Veel insprekers vonden dat de overheden best een tandje mogen bijzetten. ,,We hebben geen tijd meer. Een deltaplan is nodig’’, zei een man. Via Twitter kon zijn opmerking op instemming rekenen van weerman Gerrit Hiemstra. GedeputeerdeMichiel Schrier was tot slot hoopvol. ,,Ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Dat moet wel. We hebben geen keuze.’’