Klopt uw huurverhoging?

Op 1 juli is het weer zover: dan gaat uw nieuwe huurprijs in voor het komende jaar.
Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei een brief van hun corporatie met het voorstel tot huurprijsaanpassing. (NB: de huurders van Wst. Weststellingwerf krijgen dat jaarlijks per 1 januari).

Heeft u gecontroleerd of de huurverhoging klopt?
Wanneer u het niet eens bent met het ontvangen voorstel, kunt u voor 1 juli a.s. bezwaar indienen. Komt u er zelf niet helemaal uit of heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw verhuurder of met de Hulpdienst van De Bewonersraad (tel. 058 – 216 5457).

Zelf checken
Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl). U heeft daarbij de oude en nieuwe huurprijs nodig en het puntenaantal van uw woning.

 


Regels overheid
De regering heeft beslist dat met ingang van 1 juli 2018 de huur maximaal 3,9% tot 5,4% mag stijgen. Het percentage hangt af van het inkomen:

  • Bij een inkomen tot € 41.056,-: mag de stijging maximaal 3,9% zijn;
  • Bij een inkomen hoger dan € 41.056,- (huishoudinkomen over 2016): mag de stijging maximaal 5,4% zijn.

Deze 5,4% geldt wanneer:

  • u  geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
  • u  én uw huishouden uit maximaal 3 personen bestaat.


Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging tussen de 3,9% en 5,4% moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen.


Voor kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats:
mag de huur vanaf 1 juli 2018 maximaal 2,9% stijgen.
Hoeveel het inkomen van uw huishouden is, maakt hierbij niet uit.Sommige woningen krijgen een huurverlaging of geen huurverhoging
Het gaat hier om die woningen die anders door huurverhoging door de ‘aftoppingsgrens’ heen dreigen te schieten. Dit is de vastgestelde huurprijs door de overheid waarboven het restant van de huur niet meer voor huurtoeslag in aanmerking komt. Of de woningen hebben een huurprijs boven het bedrag wat de corporatie maximaal voor de woning wil ontvangen (de streefhuur).

Daarnaast zijn woningen in herstructureringssituaties vrijgesteld van huurverhoging (voor zover in het traject volgens het protocol herstructurering).

Tenslotte is geen huurverhoging gevraagd voor een beperkt aantal woningen waarvan, gelet op verhuurbaarheid, de huur al te hoog was.
 

Geen van de corporaties heeft de maximale huurverhoging benut. Dit is mede resultaat van het vele jaren lang door De Bewonersraad hameren op de betaalbaarheid.

Overzicht huuraanpassingen per corporatie

WoonFriesland:
 

actuele huur < streefhuur  1,4% + maximaal 1,5 %.

actuele huur = streefhuur  1,4%.

actuele huur > streefhuur   0%.

 

Thús Wonen:

vanaf € 50,- hoger boven streefhuur: 0%.

tussen € 50,- boven en € 10,- beneden streefhuur: 1,4%.

vanaf € 10,- beneden streefhuur en lager: 3,9%.

 

Elkien:

t/m      € 41.056,- : 1%, tot een maximum van 75% van de markthuur.
boven € 41.056,- : 5%.

 

ACCOLADE

actuele huur > streefhuur  0%

actuele huur = streefhuur  1,4%

actuele huur < streefhuur 3,0%

 

Woningstichting Weststellingwerf:

heeft op 1 januari 2018 al de huurverhoging doorgevoerd: 1,2 %.

 

Wonen Noordwest Friesland:

Boven streefhuur = verlagen naar streefhuur

Op de streefhuur = 1,4%

Net onder de streefhuur = 1,4% tot 3,9%

Onder de streefhuur = 3,9%

De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt maximaal toegepast tot de streefhuur van de woning is bereikt.

Het aantal huurders dat in aanmerking zal komen voor inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4% was nog niet precies aan te geven.