KOLLUMERZWAAG | sloop-/nieuwbouw huurwoingen

De huurders van de 31 woningen aan de P. Postmastrjitte e.o. hebben zich uitgesproken over de sloop van de woningen. Maar liefst 100% stemde in met het plan. Het sociaal pakket is inmiddels van kracht. Huurders die willen terugkeren naar de nieuwbouw worden betrokken bij de definitieve plannen van de nieuwbouw.