Koopkrachtplaatjes: iedereen gaat erop vooruit behalve...

De meeste huishoudens gaan er in 2018 en 2019 op vooruit, maar één op de zeven uitkeringsgerechtigden levert ook volgend jaar mogelijk nog in. Dit blijkt uit de koopkrachtplaatjes van het Centraal Planbureau (CPB).
De rekenmeesters bereiden de begroting 2019 voor die op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt.

Uit de cijfers blijkt dat de economische groei grotendeels in 2018 voorbijgaat aan de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Gemiddeld gaan alle huishoudens er dit jaar 0,4 procent op vooruit in hun koopkracht. In 2019 is dat 1,3 procent. De werkenden groeien dit jaar met 0,6, terwijl gepensioneerden gemiddeld op nul blijven staan en de uitkeringsgerechtigden 0,1
procent koopkrachtverbetering ondergaan. Deze laatste groep wordt het vaakst getroffen door de aanpassingen in de zorg- en huurtoeslag en de bijstand.

Volgend jaar ziet het voor de gepensioneerden er wel iets beter uit met naar verwachting 1,1 procent groei bij het huidige beleid. De uitkeringsgerechtigden gaan in 2019 beperkt vooruit met een half procent, maar nog steeds zal naar berekeningen van het CPB 14% van
die groep koopkrachtverlies lijden.

In de Miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd kunnen maatregelen staan die de koopkracht voor de groepen verbeteren.
Zo blijkt dat in 2018 tweeverdieners er 2,5 keer meer op vooruitgaan dan alleenverdieners en alleenstaanden. Volgend jaar zou dat meer gelijk gaan lopen, zo rekent het CPB voor. 

In de Macro Economische Verkenningen van het CPB staat dat de groei van het gezamenlijke verdiende geld in Nederland, het BBP, omhoog gaat. Eerder ging het planbureau uit van een groei van 2,7 procent in 2019, maar dat is naar beneden bijgesteld tot 2,5 procent. Bij de presentatie waarschuwde CPB-directeur Laura van Geest, dat de Brexit, de val van de Turkse lira en de dreigende handelspolitiek van de Verenigde Staten roet in het eten kunnen gooien.