Korting op verhuurderheffing in trek

<bron 180119 Aedes.nl>

 

Woningcorporaties maken flink gebruik van de kortingsmogelijkheden op de verhuurderheffing voor onder meer betaalbare nieuwbouw. Als corporaties de regeling in dit tempo blijven benutten, is het budget voor de heffingskorting nog voor de zomer 2018 uitgeput.

De heffingsvermindering is bedoeld voor nieuwbouw van betaalbare huurwoningen, de transformatie van panden tot huurwoningen, en voor sloop en verbouw in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid. Tot en met 2021 is 698,5 miljoen euro beschikbaar aan heffingsvermindering. Woningcorporaties hebben daarvan inmiddels bijna 540 miljoen euro benut. Dat blijkt uit de stand van zaken die de RVO heeft gepubliceerd.

 

Meer nieuwbouw nodig

De benutting van de regeling laat zien dat woningcorporaties het afgelopen jaar weer meer zijn gaan bouwen en renoveren of daar zeer vergevorderde plannen voor hebben. Dat willen ze de komende jaren blijven doen: in de Woonagenda hebben corporaties afgesproken terug te willen naar het niveau van 34.000 sociale huurwoningen per jaar. In veel gemeenten is er een tekort aan betaalbare huurwoningen en de verduurzamingsopgave is groot.

Aedes roept corporaties op de heffingsverminderingen vooral te blijven aanvragen. Uiteraard gaat Aedes met politiek en ministeries in gesprek over meer stimuleringsmiddelen voor betaalbare nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen.

 

Wijzigingen heffingsverminderingen per 1 januari 2018

Sinds 2018 zijn een aantal voorwaarden voor de heffingsverminderingen gewijzigd. De kortingsregeling voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen is verlengd tot en met december 2019. Die huurwoningen moeten dan wel een huur hebben onder de eerste aftoppingsgrens voor de huurtoeslag (597,30 euro in 2018).

 

Andere wijzigingen zijn:

De heffingsvrije voet is verhoogd van 10 naar 50 woningen. Verhuurders betalen geen verhuurderheffing over de eerste 50 woningen die zij bezitten.

Rijksmonumenten zijn vrijgesteld van de verhuurderheffing.

De verhuurderheffing wordt berekend over een WOZ-waarde van maximaal 250.000 euro. Dit bedrag stijgt jaarlijks met de gemiddelde waardestijging van woningen.