KOUDUM | Patyna staat open voor gesprek over sluiting

Zorginstelling Patyna is bereid met bewoners van Nij Claerbergen in Koudum in gesprek te gaan over de sluiting van de gemeenschappelijke ruimte in het ouderencentrum.
De huur bij WoonFriesland is per 1 maart opgezegd omdat deelname aan de activiteiten afnam en Patyna daardoor de subsidie die het voor activiteiten van de gemeente Súdwest-Fryslân kreeg, niet meer kan verantwoorden.

Patyna richt zich nu op activiteiten in de nieuwe Finke. Corona is mede de oorzaak van de afnemende deelname.

 

(LC 13.03.21)