Krimp slaat hard toe in Noordoost-Fryslân

De gemeenten in Noordoost-Fryslân gaan woningbouwplannen schrappen en aanpassen. Een analyse van de woningmarkt per dorp laat onverbiddelijk zien dat de meeste dorpen in de regio na 2025 sterk gaan krimpen. Alleen grotere kernen met goede voorzieningen
en verbindingen kunnen nog een bescheiden groei verwachten.

Voor het eerst is per dorp een inschatting gemaakt van de krimp. Met het rapport wil wethouder Roelof Bos van Dantumadiel, bestuurlijk de trekker van dit project, in het najaar met de dorpen praten over hoe zij hun gemeenschap leefbaar willen houden.