Kwijtschelding schulden bij De Friesland

Bijstandsgerechtigden uit de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen vanaf 1 september onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding krijgen van hun schulden bij De Friesland Zorgverzekeraar. Súdwest-Fryslân is de eerste Friese gemeente die een convenant 'Schone Lei' tekent. 

Het gaat om het kwijtschelden van schulden die zijn ontstaan doordat iemand de bestuursrechtelijke premie niet kan betalen. Zodra men de basiszorgpremie niet betaalt, krijgt men te maken met een bestuursrechtelijke premie die hoger is dan de normale premie.