Laatste nieuws

Tarief voor verwijderen gasleiding blijft hoog

24-04-2018

Als een particulier van het gas af wil, blijft hem dat 687 euro kosten voor een huis en 366 euro voor een flatappartement. Netbeheerder
Alliander beroept zich op de wet.

Het alternatief zou zijn dat verwijderkosten via verhoging van het vastrecht over alle afnemers wordt omgeslagen. Daarvoor is een politiek
besluit nodig. De hoge afsluitrekening was aangekaart door het provinciebestuur, nadat D66 daar onlangs in een overigens door de
staten verworpen motie op had aangedrongen.

Lees verder

HEERENVEEN | Accolade tekent contracten voor kwart eeuw

24-04-2018

Zes onderhoudsbedrijven hebben met Accolade een aannemingsovereenkomst getekend voor het onderhoud van 17.000 huurwoningen. Dat contract is 25 jaar geldig. Accolade heeft gekozen voor een zogenaamd RSG-contract (resultaat gericht werken), een nieuwe vorm van aanbesteden waarbij voor een langere periode afspraken worden gemaakt.

,,Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee’’, zegt directeur Michiel Kranendonk van het gelijknamige onderhoudsbedrijf in Noordwolde. ,,Dit geeft ons meer zekerheid.’’ Het verhuurbedrijf voert de regie. De zes contractpartners treden op als adviseur en uitvoerder. Ze hebben
toegezegd aan de prestatie-eisen van Accolade te voldoen. Voor Kranendonk Vastgoed-onderhoud betekent dit in ieder geval een kwart eeuw werk. De andere bedrijven zijn Talen Noord in Makkum, Wits Noord in Drachten, Van der Geest in Leeuwarden, Boekema in Heerenveen en SW Vastgoedverbetering in Drachten. De ketenpartners staan financieel garant voor elkaar, mocht een van de partijen in moeilijkheden komen.

De corporatie bezit ruim 17.000 huurhuizen in plaatsen als Joure, Sneek, Franeker, Drachten en Heerenveen. Een groot deel van het vastgoed is relatief oud, waardoor renovatie zwaar op de begroting drukt. Alleen in 2016 gaf het verhuurbedrijf al dik 23 miljoen euro uit aan woning-onderhoud. Daarbij ging het voor ruim 11 miljoen euro om planmatig onderhoud. Met de nieuwe aanpak hoopt de verhuurder de onderhoudskosten te kunnen beperken. De zes gecontracteerde bedrijven mogen het onderhoudswerk aan de buitenzijde van de huurwoningen doen. 

Lees verder

Afspraken sociaal wonen in Súdwest

20-04-2018

De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘raamovereenkomst sociaal wonen’. Daarin wordt vastgelegd dat de partijen ieder jaar met elkaar prestatieafspraken maken.

Het is voor het eerst dat zij uitspreken welke doelen zij samen nastreven. Daarbij wordt gekeken naar betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Lees verder

LEEUWARDEN | PEL: zorgverzekering minima moet blijven

20-04-2018

Het Platform Eenpersoons huishoudens Leeuwarden (PEL) is het niet eens met de oproep van de Werkgroep Zorg voor de Minima.
Die stelde maandag in een mail aan de gemeenten dat de collectieve zorgverzekering voor minima, in Friesland de AV Frieso, geëvalueerd
moet worden en beter kan.

PEL vindt juist dat de verzekering een goede minimavoorziening is en dat die in haar huidige vorm moet blijven bestaan. De collectieve
verzekering werd in 1997 in Friesland in het leven geroepen.

Lees verder

Aedes: Belastingmaatregel multinationals ten koste van huizen voor huurders

19-04-2018

Woningcorporaties kunnen tienduizenden minder nieuwe huurwoningen bouwen en energiezuiniger maken als de belastingplannen van het kabinet doorgaan. ‘Leg dat de verpleegster, vuilnisman of onderwijzer maar uit’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in De Telegraaf. ‘Jullie kunnen geen huurwoning krijgen of jullie blijven in een koud en vochtig huis zitten met een hoge energierekening, om te voorkomen dat grote bedrijven belasting ontwijken.’

Het kabinet-Rutte III neemt een maatregel (ATAD) tegen belastingontwijking door multinationals. Die gaat woningcorporaties jaarlijks zo’n 300 miljoen euro kosten. Het kabinet neemt dat neveneffect voor lief, want het wil geen uitzondering maken voor de corporaties. Iedere euro die corporaties extra aan de schatkist afdragen, kunnen ze niet gebruiken voor huurders en woningzoekenden. Daardoor blijven die langer op een betaalbare huurwoning wachten of moeten ze langer wachten op het energiezuiniger maken van hun huis.

 

Kabinet trekt handrem aan

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is het enige antwoord op de grote behoefte aan huurwoningen in de grote steden, daar is inmiddels iedereen van overtuigd. En de bestaande woningvoorraad moet verduurzaamd worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Het kabinet vraagt daarom woningcorporaties snelheid te maken met nieuwbouw en verduurzaming. Maar tegelijkertijd trekt het de handrem aan. Dat kan niet allebei.

De 300 miljoen euro extra belasting door ATAD komt bovenop de toename van de vennootschapsbelasting voor corporaties naar 500 miljoen euro per jaar. De verhuurderheffing gaat naar ruim 2 miljard euro, 300 miljoen euro meer dan eerder geraamd. Alles bij elkaar betekent het een lastenverzwaring voor alle corporaties samen van maar liefst een miljard. Ieder jaar weer. Aldus Marnix Norder van Aedes.

 

Ollongren: ‘Bereid om in Den Haag gesprek aan te gaan over voorkomen belastingverhoging corporaties’

‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het congres van Aedes. ‘En ik ben bereid daarover het gesprek aan te gaan in Den Haag.’ Daarmee reageert ze op de noodkreet van Aedes-voorzitter Marnix Norder dat de belastingverhogingen ertoe leiden dat er tienduizenden huurwoningen minder gebouwd en verduurzaamd zullen worden.

Lees verder

Kamerbreed zorgen om hoge energierekening huurders

16-04-2018

Huurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening de komende jaren fors stijgen, terwijl ze daar niets aan kunnen doen. Donderdag 12 april debatteerde de Tweede Kamer over oplossingen voor dit probleem.

De energierekening dreigt de komende jaren flink te stijgen. Dat komt door de hogere energiebelasting. Naar verwachting betalen huishoudens in 2021 gemiddeld €175 meer dan in 2017.  Woon je in een slecht geïsoleerde woning? Dan kan de rekening nog veel hoger uitpakken. Huurders in die woningen zijn voor het nemen van maatregelen afhankelijk van hun verhuurder. In het debat bleek dat veel Kamerleden zich daar zorgen over maken.

Maatregelen nodig
Het zijn vaak ook nog eens de huurders met de laagste inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Vorig jaar verscheen er al een onderzoek waaruit blijkt dat de kosten van de energietransitie ongelijk verdeeld zijn over de inkomensgroepen. De 10% armste huishoudens is nu 5% van het inkomen kwijt aan energie. Dat wordt in 2050 ruim 17%. Het is dus nodig dat er maatregelen komen.

 

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Bouw gasloze huizen gebaat bij verlaging grondprijs gemeenten’

07-04-2018

Gemeenten kunnen de bouw van gasloze woningen bespoedigen door de grondprijs te laten zakken, vindt aannemer Jan van der Meer (VDM, Drogeham). Hij deed de suggestie gisteren in Leeuwarden, waar zijn bouwbedrijf twaalf gasloze koophuizen langs de Bonke uit de grond stampt. ,,Wy koenen de grûn fan korporaasje Elkien oernimme foar net sa’n rare priis. Dat makket de huzen tige betelber’’, zegt Van der Meer.

De woningen aan de Diny Sprockstraat kostten 180.000 à 200.000 euro. Ze waren binnen een half uur verkocht aan mensen die op zoek waren naar een betaalbaar en energiezuinig huis met vrij uitzicht.
Volgens Van der Meer was het een buitenkansje. ,,In gasleaze wente is al gau 8000 euro djoerder as ien mei in gasoansluting. As gemeenten wat wolle mei de transysje nei fossylfrij wenjen, kinne se wat oan de kavelprizen dwaan’’, vindt de bouwer.
De nieuwe huizen staan tussen de Vrijheidswijk en Blitsaerd. Er ligt een gasleiding onder de straat, maar VDM maakt er een sport van deze onbenut te laten ten gunste van elektrische verwarming. Vooral bij rijtjeshuizen kan dit lonend zijn.
Er komen zonnepanelen op de daken. Vloerverwarming op de begane grond en stralingspanelen op de verdieping worden gevoed met een
warmtepomp die de binnenlucht benut.

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Sloop en herbouw woningen Oost-Indische buurt

05-04-2018

DEN HAAG Na een lange juridische procedure mag de sloop en herbouw beginnen van 210 woningen in de Leeuwarder Oost-Indische
buurt. DeRaad van State veegde gisteren de laatste bezwaren van omwonenden van tafel. Zij vinden dat de herbouw te dicht op hun eigen erf komt te staan. Volgens de bestuursrechter hebben zowel de gemeente Leeuwarden als woningbouwcorporatie Elkien de belangen goed afgewogen. De nieuwe huizen leveren geen onaanvaardbare aantasting op van het woon- en leefklimaat.

In de Leeuwarder buurt, in de Balistraat en omgeving, worden 222 bestaande woningen gesloopt. De voornaamste bezwaarmakers
wonen aan de Timorstraat, ingeklemd tussen de Insulindestraat, de Delistraat en de Tweede Delidwarsstraat. De buren zijn bang voor minder bezonning en meer schaduw en twijfelen aan de juistheid van een rapportje dat hierover werd opgesteld.
Dat is onterecht, vindt de rechter, die de gevolgen voor de bezonning aan de Timorstraat ,,niet onevenredig’’ noemt. De nieuwe huizen aan
de Insulindestraat worden 14 meter hoog, die aan de Delistraten worden 10 meter hoog.
 

Lees verder

Corporaties: 80.000 huizen duurzaam maken

05-04-2018

Geen drieduizend huizen duurzaam maken, maar het totale bestand van tachtigduizend huurwoningen. Dat is wat de Friese woningcorporaties willen, zegt Accolade. De elf corporaties in Friesland hebben hierover samen om tafel gezeten, zegt directeur-bestuurder Klaas Groenveld van Accolade. Samen bezitten ze zo’n tachtigduizend woningen.

De corporaties willen nadenken over ‘modules’ die zij kunnen aanbieden om groepen woningen aan te pakken en dat met de
provincie bespreken. In het meest ideale geval wordt de verduurzaming van het totale woningbestand in één keer aangepakt:
de huurwoningen van corporaties, de bestanden van commerciële verhuurders en koopwoningen. Dat drukt de kosten.
Dat idee is door de provincie in januari op tafel gelegd bij Accolade, Elkien en drie grote Friese bouwbedrijven, zegt Groenveld.
Gedeputeerde Michiel Schrier bevestigt dat. Volgens hem past zo’n aanpak het beste bij wat de rijksoverheid wil. Hoe groter de
massa, hoe meer de kosten te drukken zijn. Schrier wil uiterlijk voor de zomer aan provinciale staten kunnen melden hoe het verder gaat met de eerste versie van de Fryske Deal. Als dan formeel blijkt dat die van de baan is, kunnen de beschikbare miljoenen anders aangewend worden, maar nog wel steeds voor verduurzaming van de Friese vastgoedsector.

De verduurzaming van de woningen zal tientallen jaren in beslag nemen en is een kostbare aangelegenheid. Alleen al voor de
bijna zestienduizend woningen van Accolade betekent dit volgens Groenveld een investering van honderden miljoenen euro’s.

Lees verder

Geen nieuwe cv-ketels meer vanaf 2021

28-03-2018

De CV-ketel moet verdwijnen en snel ook. Als het aan een groot aantal organisaties ligt, kunnen woningeigenaren hun oude cv-ketel vanaf 2021 alleen nog maar vervangen door een waterpomp of een ander duurzaam alternatief zoals een hybride cv-systeem.

DUURDER
Dat is het idee van vijftien partijen, waaronder Gasunie en Essent, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-VNI en milieuorganisaties als Greenpeace.
Voor de consument betekent dit dat vanaf 2021 de verwarming in huis veel duurder wordt. Een cv-ketel kost 2000 euro, een warmtepomp kost al snel 9000 euro en een hybride systeem rond de 6000 euro.

In Nederland moeten woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen, aldus de vijftien partijen. Zo moet het realiseren van het klimaatverdrag van Parijs sneller binnen bereik komen. Ook moet het gasgebruik worden teruggedrongen met het oog op de verlaging van de aardgaswinning in Groningen. Vrijwel alle gebouwen en woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met Gronings gas.

Nog aanpakken
Er zijn nog wat hobbels te nemen. Zo moeten de kosten voor de nieuwe systemen, die nu nog een stuk hoger liggen dan voor de traditionele cv-ketel, omlaag. Ook moeten er straks voldoende vakbekwame installateurs zijn, moet worden gekeken naar de ruimte die de nieuwe systemen innemen en moet er een laagdrempelige financieringsregeling komen.

 

Lees verder
content image