Laatste nieuws

Amsterdam | Vaste lasten slokken ruim helft inkomen op

19-03-2019

Nederlanders zijn in doorsnee meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een nieuw onderzoek. Bij een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur gaat ruim 55 procent van het netto-inkomen op aan vaste lasten.

Bij mensen die moeten rondkomen van een bedrag op bijstandsniveau is dat net iets meer dan de helft. Een huishouden met een inkomen van anderhalf keer modaal en een gemiddelde hypotheek is circa 45 procent van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Hetideaalplaatje is volgens het Nibud dat huishoudens niet meer dan de helft kwijt zijn aan vaste lasten.

Lees verder

Hilversum | Kassa: oude cv ketels Agpo Ferroli gevaarlijk

19-03-2019

In Nederland hangen ongeveer 150.000 „mogelijk levensgevaarlijke” cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Dat heeft het consumentenprogramma Kassa uitgezocht. Er zouden al enkele woningbranden zijn ontstaan.

Onderhoudsbedrijf Breman vindt de veiligheid van de ketels „onbeheersbaar” en dat wordt onderschreven door onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale die Kassa raadpleegde. Zij stellen dat alle 150.000 ketels vervangen moeten worden. 

De problemen ontstaan volgens het programma als de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) en smelt het aluminium eromheen.

Aanpassing

In 2009 is voor het eerst melding gemaakt van problemen. De fabrikant heeft toen verbeteringen doorgevoerd en ook zijn de handleidingen en communicatie met consumenten en monteurs aangepast.

Fabrikant Agpo Ferroli herkent zich niet in de problemen en stelt op zijn site dat het altijd volledig openheid van zaken heeft gegeven, ook aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om ketels die minstens tien jaar oud zijn. Het probleem zou alleen optreden bij zwaar vervuilde wisselaars. Die moeten eigenlijk elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat onderhoud langer geleden is, moet het nu alsnog gebeuren.

De Bewonersraad gaat bij haar verhuurders na of zij in het bezit zijn van deze ketels en wat de eventuele acties zullen zijn. 

Lees verder

Drachten | Hûs en Hiem: maak huurhuizen monument

16-03-2019

De 34 historische arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in verdienen de monumentenstatus. Tot die conclusie komt adviescommissie Hûs en Hiem. De woningen van rond 1920 zijn eigendom van corporatie Accolade, die ze wil slopen voor
nieuwbouw. Na onrust onder bewoners en protest uit de gemeenteraad besloot het college de monumentenprocedure te starten. Hûs 
en Hiem stuurt het positieve advies volgende week naar de gemeente, die het finale besluit neemt.

Lees verder

Stavoren | Sloop en renovatie voor huurhuizen Stavoren

15-03-2019

Verhuurder WoonFriesland start met de sloop van zestien woningen aan de Achterdelft en Voorstraat in Stavoren. Daarvoor in de plaats komen duurzame huizen met een warmtepomp en zonnepanelen, waar de bewoners straks op elektra koken. Daarnaast worden nog eens zestien huizen verduurzaamd en gemoderniseerd. Ze krijgen nieuwe keukens, badkamers en toiletten, en worden voorzien van zonnepanelen en dubbel glas. Totale kosten van de operatie: 4 miljoen euro. De klus moet in december klaar zijn.

 

Lees verder

Burgum | Meer huurhuizen door woningen te splitsen

12-03-2019

De gemeente Tytsjerksteradiel wil grote woningen en boerderijen opsplitsen in kleinere woningen voor een- of tweepersoons huishoudens. Naar de grotere woningen is op den duur weinig vraag, aldus de gemeente in de Woonvisie, terwijl er juist een grote behoefte is aan huizen voor mensen zonder gezin.

Volgens de gemeente is er een grote vraag naar nieuwe huizen, maar bestaat het risico dat de bestaande voorraad onaantrekkelijk wordt als er veel nieuwbouw komt. Particulieren worden daarom gestimuleerd hun huis energiezuinig te maken. Ze kunnen daarvoor aankloppen bij het Energieloket.

Blijverslening

Dat Energieloket krijgt er overigens een taak bij: Tytsjerksteradiel laat uitzoeken of het mogelijk is een zogeheten blijverslenining in het leven te roepen voor ouderen die willen investeren in domotica - door elektronicatoepassingen processen in een woning automatiseren - of andere zaken die ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De gemeente telt relatief weinig huurhuizen (2650 om precies te zijn, 20 procent van het totaal aantal woningen) en de vraag is ook kleiner dan elders. De huurhuizen die er komen, moeten vooral in Burgum komen, vindt Tytsjerksteradiel omdat daar wel vraag is naar huurhuizen. Verderwil Tytsjerksteradiel dat de huurhuizen in 2025 allemaal energielabel B krijgen en dat de lagere energielasten uiteindelijk ten goede komen aan de huurders

Lees verder

DONKERBROEK | Drone ingezet voor woninginspectie

07-03-2019

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland heeft onlangs voor het eerst een drone ingezet voor inspecties van huurwoningen. Het ging om een proef in Donkerbroek. De drone heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan precies de staat van onder meer gevels, dakbedekking en kozijnen worden bekeken en weet de corporatie waar onderhoud nodig is. Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit.

Lees verder

Werkende armen

07-03-2019

Nederland kent honderdduizenden werkende armen. Zij werken wel, maar hebben te weinig geld voor de huur of energierekening, laat staan een dagje dierentuin of nieuwe schoenen. Waarom zijn er toch zoveel mensen die ondanks een salaris nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen?

"Lange tijd was het idee: zodra mensen een betaalde baan hebben, verdwijnt armoede als sneeuw voor de zon. Dat is inmiddels geen zekerheid meer", zegt Roeland van Geuns, lector armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. "Werk is niet voor iedereen meer een ontsnapping uit armoede."

Het aantal werkende armen is volgens Van Geuns nu fors hoger dan aan het begin van deze eeuw. De belangrijkste oorzaak: "De flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van werk zonder een zeker en vast inkomen." Zo werkt een groeiende groep via zzp-constructies, uitzendbaantjes en wisselende diensten.

Tel daarbij op dat het leven duurder is geworden. Van Geuns: "De afgelopen tien jaar zijn de prijzen van vaste lasten zoals huur, energie en de zorgverzekering fors gestegen. Mensen hebben daardoor relatief minder over voor hun overige uitgaven."

"Ik ben zo blij dat er mensen zijn die op Facebook eten, drinken en kleding aanbieden. Maar af en toe breekt het me echt op dat we alleen op deze manier rond kunnen komen." Brigitte (41, Hoogvliet) heeft voor haar gezin van vijf een weekbudget van 100 euro, waar behalve eten en drinken, ook de benzine, onverwachte rekeningen zoals fietsreparaties en dure medicatie voor haar zoon (18) van betaald moet worden.

Hij is meervoudig beperkt een heeft 24 uur per dag begeleiding nodig. Toch valt hij net buiten de boot bij alle regelingen die soelaas kunnen bieden. Brigitte: "Ik draai elk dubbeltje drie keer om. Maar de meeste begeleiding en zorg voor hem moeten we toch uit eigen zak betalen." Ze heeft geld bij familie geleend om deurwaarders op afstand te houden.

Brigitte werkt 28 uur per week als beveiliger in de metro van Rotterdam. "Door diensten ‘s avonds en ’s nachts te draaien, hoeft ik geen opvang te betalen voor mijn jongste dochter (3) en zoon", zegt Brigitte. Haar andere dochter (17) studeert aan het mbo.

De situatie van Brigitte en haar gezin staat niet op zich. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waren er in 2014 in Nederland 320.000 werkende armen. Dat komt neer op 4,6 procent van alle mensen die werken.

Wanneer is iemand arm? In 2017 was het 'niet-veel-maar-toereikend'-budget van het SCP 1.135 euro per maand voor een alleenstaand persoon. Dat bedrag zou genoeg moeten zijn om de minimale kosten te dekken voor wonen, voeding, kleding, verzekeringen en een klein bedrag voor ontspanning en sociale activiteiten. Maar een onverwachte rekening kan snel roet in het eten gooien.

"Uit onderzoek weten we dat mensen die in armoede leven permanent stress hebben. Daardoor hebben ze letterlijk minder ruimte in hun hoofd voor andere zaken, zoals de schoolprestaties van hun kinderen", zegt Van Geuns.

Omdat Brigittes man fulltime werkt bij de sociale werkplaats zitten ze net boven de inkomensgrens en hebben ze geen recht op huurtoeslag of zorgtoeslag. De "armoedeval" noemt Van Geuns dat. "Dat is een groep die op papier een modaal inkomen heeft, maar daardoor geen recht meer hebben op toeslagen en netto soms minder overhouden dan mensen die minder verdienen."

Er is één oplossing die al op korte termijn een grote groep uit de brand kan helpen. Van Geuns: "Verhoog het minimumloon. En zorg ervoor dat het in verhouding blijft groeien met de prijsstijgingen van de vaste lasten." Voor Brigitte zou het betekenen: eindelijk de verjaardag van haar kinderen kunnen vieren.

Lees verder

Sexbierum | Eerste gasloze woningen corporatie

01-03-2019

,,Het zal even wennen zijn, zeker voor ouderen”, zegt Gerard van Keulen, manager vastgoed bij Wonen Noordwest Friesland. ,,Ze zijn gewend aan een gasfornuis en centrale verwarming op gas. Dan is een gasloos huis best een omschakeling.”

In Sexbierum is de omschakeling in volle gang. Hier werden gistermiddag vier gasloze woningen aan de Kade officieel opgeleverd. Een van de bewoners draaide symbolisch de gaskraan dicht, met assistentie van wethouders Nel Haarsma van gemeente Waadhoeke.

De bewoners van de vier huizen kregen de sleutel van hun huurwoning een maand of twee geleden. De eerste paal van de nieuwbouw ging september vorig jaar de grond in. De vier woningen zijn in de plaats gekomen van zes verouderde huizenaan de Kade. Deze huizen waren slecht geïsoleerd en dringend aan vervanging toe, zegt Van Keulen. De woningen gingen in februari 2018 plat.

De vier nieuwe huizen zijn de eerste gasloze woningen die Wonen Noordwest Friesland heeft laten bouwen. Voor nieuwbouwwoningen geldt sinds juli vorig jaar dat ze in principe gasloos moeten zijn. ,,Daarspelen wij op in”, zegt Van Keulen. De corporatie werkte in Sexbierum nauw samen met Zijlstra architecten uit Harich en bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum. Dit resulteerde inde bouwvanlevensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de verdieping is een tweede slaapkamer te vinden.

Er is geen gasaansluiting. De huizen worden warm gehouden met een warmtepomp en op het dak liggen zonnepanelen. De bewoners koken elektrisch en hebben elektrische vloerverwarming. De ventilatie is geregeld via aan ingebouwd ventilatiesysteem. ,,Voor de ventilatie hoef je de ramen niet meer open te doen”, aldus Van Keulen.

Veranderde vraag

Volgens de manager voldoet Wonen Noordwest Friesland met de nieuwbouw niet alleen aan de nieuwe duurzaamheidseisen. ,,We spelen ook in op de veranderde vraag. Mensen willen langer op zichzelf blijven wonen. Daar moeten wij onze woningvoorraad op aanpassen. We hebben die levensloopbestendige huizen nodig.” Wonen Noordwest Friesland levert in de loop van dit jaar op meer plekken energieneutrale nieuwbouwwoningen op. In Berltsum komen tien nieuwe huizen in nieuwbouwwijk De Pôlle, aan de Gasthuisstraat in Ferwert wordt gewerkt aan acht nieuwbouwwoningen en aan de oostkant van Deinum begint binnenkort de bouw van zeven gasloze woningen. ,,Daarnaast hebben we natuurlijk nog ons reguliere renovatieen onderhoudsprogramma”, aldus Van Keulen.

Lees verder

Vlieland | Woningbouw ‘Zeester’start voor de zomer

27-02-2019

Nog voor de zomer wordt een begin gemaakt met woningbouw op de locatie Zeester op Vlieland. Dat belooft wethouder Rients Hoekstra. Op de plek van de voormalige basisschool komen 25 nieuwe woningen. WoonFriesland bouwt 19 sociale huurwoningen. Er komen ook 6 koopwoningen. Hierover is de gemeente in gesprek met bouwbedrijf Dijkstra-Draisma uit Makkum. In de gemeenteraad was enige onrust over de voortgang van het project. Met de belofte van Hoekstra lijkt de kou uit de lucht.

 

Lees verder

Kollum | Ruim 2 miljoen voor duurzame woningen

26-02-2019

Eind deze maand start WoonFriesland met het moderniseren en verduurzamen van 64 woningen in Kollum. Het gaat om de straten Tibeert, Cantaart en de Tsjerk Hiddesstraat. Half juli moeten de bouwborden weer weg zijn. Er worden badkamers en keukens vervangen en  energiebesparende maatregelen genomen, zoals zonnepanelen en vloerisolatie. In een deel van de huizen wordt de meterkast vervangen. Het vergt een investering van ruim 2 miljoen euro.

Lees verder
content image