Laatste nieuws

SNEEK | ‘Doorbraak Nij Ylostins aanstaande’

22-05-2019

Deze week nog wordt waarschijnlijk duidelijk of de bewoners van Nij Ylostins bij elkaar kunnen blijven wonen in IJlst. Wethouder Stella van Gent verwacht op korte termijn een doorbraak. Die toezegging deed ze gisteravond in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten.
Morgen gaat de wethouder van Súdwest-Fryslân om de tafel met Elkien, Patyna en stadsbelang IJlst om te komen tot een oplossing voor de toekomst van Nij Ylostins.

Elkien wil het ouderencomplex met 55 appartementen tegen de vlakte gooien omdat het pand volgens de woningcorporatie gedateerd is. Het sloopplan betekent dat de dik veertig bewoners uit IJlst zouden moeten vertrekken,. IJlst liep in een manifestatie massaal te hoop tegen het sloopplan. Bij de commissie hield voorvechtster Joke Schilling opnieuw een maatschappelijk pleidooi.

Architect Rein Hofstra vulde aan met een cultuurhistorisch pleidooi. Nij Ylostins was, toen het gebouwd werd in 1972, een architectonisch hoogstandje van vooruitstrevende ouderenhuisvesting. ,,It soe foardroegen wurde moatte as gemeentlik monumint.” PvdA’er Habtamu de Hoop wilde van Van Gent weten of dat mogelijk is. ,,Als er aanleiding toe is, zijn wij daartoe bereid”, antwoordde de wethouder.

Lees verder

Klacht over huurhuis loont vaak

21-05-2019

Het aantal huurders dat opkomt voor z’n rechten groeit stevig. In 2018 stapten meer dan 10.000 huishoudens naar de Huurcommissie.
Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar schoot het aantal meldingen opnieuw omhoog. De meeste geschillen gaan over de huurprijs en de servicekosten.

Huurders werden in 57 procent van de uitspraken in het gelijk gesteld. Dat is evenveel als in 2017. Huurders en verhuurders moeten wel steeds langer wachten op een uitspraak van de Huurcommissie, want door de vele meldingen duurt de behandeling van klachten langer dan normaal, ondanks het aantrekken van extra personeel. Zo staat in het jaarverslag dat gisteren uitkwam.

Veel klachten gaan over onderhoud van de woningen en aangetroffen schimmel. In een groot woononderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek in april al dat een op de vijf Nederlanders in een huis met vochtplekken of schimmel woont.
Van de oude huurwoningen zit zelfs 40 procent vol vocht en schimmel.

Het kan flink lonen om naar de Huurcommissie te stappen, want het juridische overheidsorgaan kan met de wet in handen een bindende verlaging van de huurprijs afdwingen. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde in 2018 een gemiddelde huurverlaging op van 231 euro per maand. Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld 248 euro per jaar op. Gemiddeld genomen ging de prijs 79 euro per maand naar beneden omdat bij aanvang van het huurcontract de prijs te hoog lag. Een huurder kan tot zes maanden na ingang van het huurcontract nagaan of de prijs klopt.

Lees verder

De rol van de raad was alleen een formaliteit, was de Haagse boodschap

21-05-2019

 

De gemeenteraad van Leeuwarden moet zwijgen over de burgemeestersbenoeming. Die mediastilte steekt af bij het oorverdovende lawaai in Den Haag.

De gemeenteraadsleden van Leeuwarden hebben zich keurig gehouden aan de voorgeschreven vertrouwelijkheid bij de procedure voor de benoeming van Sybrand Buma. Kaken stijf op elkaar, niks gelekt. Ze zijn er zaterdag in deze krant uitvoerig voor geprezen.

Het compliment smaakt wat wrang want de Leeuwarder stilte steekt wel erg af bij het oorverdovende lawaai uit Den Haag over de sollicitatie van Buma. In de gemeente is het lekken over een burgemeesterskandidaat een strafbaar feit. In het nationale parlement hoort het kennelijk bij de normale omgangsvormen. Zo kon De Telegraaf begin deze maand rustig meedelen dat de CDA-leider in de race was voor de burgemeesterspost in Leeuwarden.

Buma was niet in de gelegenheid het te ontkennen en dus kon de parlementaire pers los gaan. Niks geen verontwaardiging over het schenden van vertrouwelijkheid. Al snel was het een voldongen feit. Buma ging naar Leeuwarden. Er volgden beschouwingen en commentaren met de teksten die je vaker hoort bij een vertrek dat niemand echt jammer vindt. Spijtig dat je weggaat, maar alle begrip en veel succes. Daarna ging het vooral over het CDA na Buma.

En de gemeenteraad van Leeuwarden dan? Zeker, die speelde ook een rol, maar moest zich geen illusies maken. Nu Buma zich had gemeld, was zijn rol alleen maar een formaliteit, was de boodschap uit Den Haag. De vertrouwenscommissie kon ophouden met de procedure. Leeuwarden moest dankbaar zijn met de belangstelling van zo’n zwaargewicht uit de nationale politiek.

Sybrand van Haersma Buma is een achtenswaardig man uit een achtenswaardige familie en van een partij met hoge morele pretenties. Hem mogen we niet verdenken van een opzetje. Feit is dat het lek vaart gaf aan zijn sollicitatie. Afgelopen donderdag kwam de ontknoping. De NOS had er kennelijk op gerekend dat de zaak in Leeuwarden nog tijdens het achtuurjournaal rond zou komen. Niet dus. Is het dan helemaal zeker Ron, vroeg de presentator van dienst. ,,Niemand hier gaat er vanuit dat hij niet vertrekt’’, wist parlementair verslaggever Ron Fresen uit Den Haag te melden. Dat zegt veel over hoe ze daar over de lokale democratie denken.

De raad deed er wat langer over dan verwacht. Waardoor? Ook dat valt onder de geheimhoudingsplicht, althans dat is de raadsleden ingepeperd. In Leeuwarden waren ze er kennelijk niet gerust op, want de raadsleden werden zorgvuldig weggehouden van de massaal opgekomen pers. Er zou eens iemand haar of zijn mond voorbij kunnen praten. Of uiting geven aan begrijpelijk ongenoegen over de Haagse bemoeienis. Doen wij er dan helemaal niet toe?

Tegenwoordig kiest de gemeenteraad feitelijk zijn eigen voorzitter en de eerste vertegenwoordiger van de gemeente. Dat is grote winst voor de lokale democratie. De raad mag zelfstandig zijn keuze maken. Maar dat geldt wat minder als zich een Haagse hotemetoot meldt.

Leeuwarden hoeft zich over Buma geen zorgen te maken. Hij zal vast een goede burgemeester zijn. Wel jammer en ook raar dat de raad over zo’n belangrijk besluit geen verantwoording mag afleggen. De benoeming van Buma heeft veel weg van een ouderwetse procedure. Eind vorige eeuw nog werden in Haagse onderonsjes de burgemeestersposten verdeeld en bepaald wie er naar een gemeente mocht.

Deze keer was weer Den Haag bepalend, maar dan nu niet in alle stilte.

Rimmer Mulder is oud-hoofdredacteur van de LC

 

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke krijgt gemeentewapen

21-05-2019

De in 2018 gevormde gemeente Waadhoeke wil begin 2020 over een nieuw gemeentewapen beschikken. Dat wapen is mede de basis voor de nieuwe ambtsketen en eventueel een nieuwe gemeentevlag.

Er is een commissie ingesteld met leden uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en Littenseradiel. Een nieuw wapen wordt vaak gevormd uit elementen in wapens van de voormalige gemeenten of elementen die kenmerkend zijn voor de nieuwe gemeente.

Lees verder

Aedes.nl: Incidenten met brand door zonnepanelen

21-05-2019

Na 27 branden met zonnepanelen heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Hieruit blijkt dat het grootste risico op brand bestaat bij ‘in-dak PV-systemen’, de zonnepanelen zijn dan geïntegreerd in het dak zelf. Dat schrijft minister Wiebes van EZ aan de Tweede Kamer. Het aantal branden bij daken met zonnepanelen is in Nederland overigens zeer beperkt, aldus de minister.

 

Bij de zogeheten ‘in-dak PV-systemen’ zijn de dakpannen feitelijk vervangen door zonnepanelen. Woningcorporaties gebruiken meestal het ‘op-dak-systeem’, waarbij de zonnepanelen op de dakpannen worden geplaatst. ‘Dit systeem is veel minder brandgevoelig, omdat bij kortsluiting de dakpannen een brandwerende werking hebben’, schrijft minister Wiebes.

 

De exacte oorzaak van een brand op een dak met zonnepanelen is volgens het TNO-onderzoek echter niet altijd te achterhalen. Schade-experts schatten in dat de oorzaak van de branden met zonnepanelen op daken van woningen voor 80 tot 90 procent te wijten is aan verbindingsproblemen met connectoren.

 

Informatiecampagne installateurs

Naar aanleiding van de TNO-studie zijn de betrokken brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland direct gestart met een informatiecampagne over de installatie van zonnepanelen. Daarbij krijgen installateurs voorlichting over installatie en de noodzaak van deugdelijke connectorverbindingen.

 

De minister schrijft verder dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen in Nederland zeer beperkt is. Hij verwacht dat door de gerichte voorlichting van de branche aan met name de installateurs dit nog verder beperkt kan worden.

Lees verder

IJLST | Parel Nij Ylostins moet blijven

20-05-2019

Nij Ylostins mag niet worden gesloopt, vinden architectuur-kenners. ,,Het is een parel.’’

Nij Ylostins in IJlst plat? Dat zou eeuwig zonde zijn, oordelen architectuurkenners. Elkien moet zo’n bijzonder gebouw koesteren.
Steeds luider klinkt de oproep aan Elkien om zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst niet met de grond gelijk te maken. Ook architecten en bouwkundigen roeren zich in het verzet tegen de sloopplannen van de woningbouwcorporatie. ,,Ik denk niet dat Elkien beseft wat voor parel het bezit’’, zegt architect/onderzoeker Marcel Barzilay. Hij deed in 2018 onderzoek naar de staat van 64 bijzondere, experimentele
bouwprojecten uit de jaren zeventig, waaronder in IJlst.

Een groep strijdvaardige inwoners van IJlst, die opkomt voor hun oudste stadgenoten, krijgt veel bijval uit de architectuurwereld. De stad probeert het zorgcomplex nu op de gemeentelijke monumentenlijst in Súdwest-Fryslân te krijgen. Het pleidooi: koester de kracht van het gebouw. Waardeer het geluk van de bewoners. En pas het aan deze tijd aan. Elkien wil Nij Ylostins ruimen en op dezelfde plek een nieuw zorgcentrum oprichten. Ook kunsthistoricus en architectuurkenner Peter Karstkarel uit Leeuwarden is ,,zéér voor’’ behoud van het pand en de aanwijzing als monument. ,,Het is een opmerkelijk complex, opzienbarend en vernieuwend voor die tijd.’’

,,Nij Ylostins markeert een bijzondere periode van bouwend Nederland. Het verdient daarmee om te worden beschermd en in oude luister te worden hersteld’’, schrijft architect Rein Hofstra uit Grou in een ingezonden brief in de . ,,De samenwerkende architecten van toen (of hun erfgenamen) zouden de kans moeten krijgen om het – met behoud van de essentie – aan te passen aan de eisen van deze tijd.’’
Het zorgcomplex, dat stamt uit 1972, is uitgerust met een opvallende status. In 1968 lanceerde de toenmalige minister van Volkshuisvesting het programma Experimentele Woningbouw. Het doel was om het niveau van de volkshuisvesting en woon-zorg te verbeteren. Er werden 64 bouwprojecten gesteund.

Bijzondere buurten zijn uit de grond geschoten. Een wijk vol paalwoningen in Hengelo, de eerste houtskeletbouw in Alkmaar (van Abe Bonnema), de kubushuizen in Helmond en futuristische bolwoningen in Den Bosch. En dus ook: Nij Ylostins, het enige project in Friesland.
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Barzilay een inventarisatie gemaakt van die projecten. ,,Voor zover wij weten is Nij Ylostins het enige project met dit predicaat dat op de nominatie staat om afgebroken te worden.’’ Eeuwig zonde zou dat zijn, vindt de architect. ,,Ik zou Elkien adviseren eerst cultuurhistorisch onderzoek te laten doen.’’ Nij Ylostins gold als een voorbeeldproject. Barzilay: ,,Veelvormig, kleurig. Vóór die tijd waren ‘bejaardenhuizen’ kleine kamertjes aan lange gangen. Hier kregen de bewoners een appartement aan een speelse binnenstraat. Het was de bedoeling een soort gemeenschap te stichten. Dat is blijkbaar gelukt.’’

Een gemeente kan besluiten om een gebouw aan te wijzen als monument, als het van plaatselijk belang is. Een belanghebbende kan zo’n verzoek ook indienen. Peter Karstkarel: ,,Laat ze dat in IJlst doen. Nij Ylostins als monument; dat zou prachtig zijn. Dan kan Elkien het niet zomaar slopen.’’ Er zijn tal van mogelijkheden om het zorgcomplex overeind te houden voor de toekomst, is de inschatting van de architect. ,,Dat betekent niet: stolp erover en niks aan doen. Het huidige adagium is juist: behoud door ontwikkelingen. Alleen al
zo’n groot, plat dak: daar kunnen toch zonnecellen op. Slopen is ook niet bepaald duurzaam.’’

Voor Elkien blijft de sloop de enige optie. Communicatie-adviseur Nikkie Smit: ,,De investering voor een grootschalige renovatie is te hoog ten opzichte van wat je ervoor terug krijgt.’’ Smit noemt onder meer asbest, isolatie, leidingwerk, brandveiligheid en duurzaamheid als kostenposten.

Lees verder

TZUM | Vervanging veertien woningen

20-05-2019

Aan de Dekemastraat, het Dekemaplein en de Meester Klaas Douwesstraat in Tzum worden veertien woningen gesloopt om plaats te maken voor veertien moderne gezinswoningen. Ze worden neergezet in de vorm van drie-onder-éénkap- en twee-onder-één-kapwoningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente Waadhoeke verwacht daarbij geen problemen omdat tegen het ontwerp-bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend.

Lees verder

FRANEKER | Sociale huurwoningen op oude plek scholen

20-05-2019

Op de voormalige schoollocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek in Franeker komen ongeveer 37 sociale huurwoningen.
Omwonenden konden de plannen van Accolade tijdens een inloopbijeenkomst inzien.

Voor beide plekken zijn aparte schetsen gemaakt. De huizen zijn bedoeld voor kleine huishoudens. Er komen twee slaapkamers per woning. De panden worden zeer energiezuinig en gasloos. Accolade verwacht dat het plan in 2021 opgeleverd kan worden.

Lees verder

BERLTSUM | Partijen willen vaart achter ouderenhofje

18-05-2019

Voor 1 april 2020 moet duidelijk zijn of Berltsum het plan met kleinere woningen voor ouderen op de plek van basisschool Lyts Libben uit kan voeren. Het college van Waadhoeke moet het bestemmingsplan aanpassen, schrijven de partijen Gemeentebelangen, FNP en VVD in een initiatiefvoorstel. Het college liet onlangs weten dat het plan niet meer mee kan liften in een pilot, omdat er meer ontwikkelingen in het dorp zijn en er een bredere afweging gemaakt moet worden.

Lees verder

Franeker | Sociale huurwoningen op oude plek scholen

17-05-2019

Op de voormalige schoollocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek in Franeker komen ongeveer 37 sociale huurwoningen. Omwonenden konden de plannen van Accolade tijdens een inloopbijeenkomst inzien. Voor beide plekken zijn aparte schetsen gemaakt. De huizen zijn bedoeld voor kleine huishoudens. Er komen twee slaapkamers per woning. De panden worden zeer energiezuinig en gasloos. Accolade verwacht dat het plan in 2021 opgeleverd kan worden.

Lees verder
content image