Laatste nieuws

SCHIERMONNIKOOG | Onderhoudsbeurt voor 55 woningen

13-11-2019

Woningcorporatie WoonFriesland trekt 2 miljoen euro uit voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van huurhuizen op Schiermonnikoog. Het gaat om een totaal van 55 huizen in 15 verschillende straten. Er komen onder andere zonnepanelen op de daken. Ook worden waar nodig keukens, badkamers en toiletten vervangen, ramen vervangen en meterkasten en rookmelders vervangen of aangebracht. De werkzaamheden moeten april 2020 afgerond zijn.

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Betaalbare huizen en groen op Cambuur’

13-11-2019

Wat komt er straks op de plek van het oude Cambuurstadion? Zet er bomen en betaalbare huizen neer, klinkt in de wijk. Ook kinderspeelruimte is welkom.
 
Dit bleek gisteren tijdens een wandeling door de woonstraten rond het stadion. Voor de gemeente was dit de aftrap om ideeën van buurtbewoners te verzamelen. Zij mogen hun fantasie de komende tijd loslaten op het Cambuurplein, het stadion en de oude voetbalvelden van VV Leeuwarden tot aan de Archipelweg. Cambuur verhuist in 2021 naar het WTC-gebied, waarna het oude onderkomen
wordt gesloopt. Eigenaar is ontwikkelaar Leyten, die samen met de gemeente zoekt naar een nieuwe invulling. ,,Dat gaan we anders doen dan met het Oosterparkstadion in Groningen’’, zegt PvdA-wethouder Hein de Haan.

Nadat FC Groningen de volkswijk verliet, herinnerde daar bijna niets meer aan die club. In Leeuwarden moet ‘het Cambuurgevoel’ op de een of andere manier wel bewaard blijven. Organisatie Cambuur Verbindt hecht hier ook waarde aan en belooft om in de toekomst door te gaan met projecten in de wijk.

,,Er moet in ieder geval iets komen voor de kinderen, een voetbalveldje bijvoorbeeld’’, zegt Collin Yeoman. Hij woont aan het Vliet en is beheerder van netwerkcentrum De Klomp. Dit voormalige clubgebouw van VV Leeuwarden is tegenwoordig in gebruik bij Amaryllis en krijgt er veel buurtbewoners over de vloer voor hulp en verschillende activiteiten.
Op de plek van het stadion komen vrijwel zeker ook woningen, maar wat voor soort? ,,Er is grote behoefte aan betaalbare huizen’’, zegt Elizabeth Boonstra, die vanuit het Netwerkcentrum veel met buurtbewoners praat en werkt. ,,Er zijn hier mensen die bij de corporaties geen huis meer kunnen krijgen.’’

Zij zitten bijvoorbeeld in de schulden en hebben hun huur te lang niet meer betaald. Na uitzetting door een corporatie kunnen ze vaak alleen nog terecht bij particuliere verhuurders, waar ze hoge huren moeten betalen. Andere buurtbewoners wijzen hier ook op. Een huis met lage huur vinden is bijzonder moeilijk.

De wijkwandeling maakt grote tegenstellingen duidelijk in de straten: er staan nagelnieuwe woningen van corporatie Elkien, maar ook veel verwaarloosde woningen, deels van particuliere verhuurders. Hoe dan ook bezit de buurt een zekere charme, dankzij de kronkelende straatjes en steegjes, zegt Leo Stam, die actief is voor het wijkblad van Oud-Oost. ,,Ik hoop niet dat er straks hoogbouw komt op de plek van het stadion. Dat past hier niet goed, vind ik.’’ Veel mensen uit de buurt pleiten voor bomenaanplant, volkstuintjes en ander groen, want parkjes zijn hier nu schaars.

De ideeënvorming gaat de komende tijd verder. De gemeente laat op basis hiervan plannen en tekeningen maken. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit. Een meevaller is dat de opbrengst van de gemeentelijke gronden in de nieuwe plannen kan worden gestoken, zegt wethouder De Haan. De sportvelden zijn al snel 3 tot 4 miljoen euro waard. Dit bedrag komt beschikbaar om het gebied op te knappen, inclusief het Cambuurplein.

Lees verder

Vervang loden waterleidingen in huizen

13-11-2019

Volgens de Gezondheidsraad worden duizenden jonge kinderen en zwangeren blootgesteld aan hoge concentraties lood in het drinkwater.
Het advies is oude loden waterleidingen te vervangen.

Over het algemeen is het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater laag: rond een micorgram per liter. In huizen met loden leidingen zijn
deze concentraties veel hoger, tot rond de 35 microgram per liter. De Commissie signalering gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad schat dat er nog 100.000 tot 200.000 huizen zijn met loden leidingen. Dat betekent, aldus de raad, dat zo’n 230.000 tot 460.000 bewoners worden blootgesteld aan lood dat in het drinkwater komt.

Hogere concentraties lood zijn bij inname schadelijk voor de gezondheid. Met name zuigelingen die flesvoeding krijgen en jonge kinderen zijn kwetsbaar. Hersenen die sterk in ontwikkeling zijn, zijn het gevoeligst voor loodinname: hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder, schrijft de Gezondheidsraad, die zich baseert op onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volwassenen lopen daarnaast een groter risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekte.

Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn verplicht om de kraanwaterkwaliteit aan het tappunt bij de consument te monitoren. Uit
deze monitoring blijkt dat de loodconcentratie in kraanwater de laatste decennia is afgenomen. In 2004 werd de concentratie van tien microgram per liter in 3,8 procent van de kraanwatermonsters overschreden, in 2016 was dat percentage gedaald tot 1,1 procent.
De afname schrijft de raad toe aan het beleid van drinkwaterbedrijven om de loden dienst- of aansluitleidingen (buiten de woning) te vervangen. Op ‘enkele honderden’ moeilijk bereikbare locaties zijn nu nog loden buitenleidingen aanwezig. 


Saneren
De Gezondheidsraad adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de loden drinkwaterleidingen in oude huizen te saneren.
In afwachting van de sanering beveelt de raad bewoners van oude huizen aan flessenwater te gebruiken voor zwangere vrouwen, zuigelingen die flesvoeding krijgen en jonge kinderen. In huizen met nieuwe leidingen doen bewoners er goed aan om de eerste maanden de kraan voor gebruik goed door te spoelen, want ook in deze leidingen komt gedurende korte tijd na ingebruikname lood vrij.

De raad adviseert voorts om te investeren in bewustwording. Daarbij verwijst ze naar onderzoeksprojecten van drinkwaterbedrijven, waarbij burgers een centrale rol spelen in bemonstering en onderzoek van drinkwater. Dat kan leiden tot meer bewustwording bij burgers, schrijft de raad. ‘Zo gaf ongeveer de helft van de deelnemers waarbij lood in kraanwater is aangetroffen aan, dat zij het waarschijnlijk achten dat zij binnen een jaar de loden leidingen laten vervangen.’ Daarom adviseert de raad drinkwaterbedrijven en gemeenten te
faciliteren om een aanbod te doen aan bijvoorbeeld starters, kinderdagverblijven en scholen in oude wijken (van voor 1960) om het
loodgehalte in kraanwater te meten. ‘Blijkt dit hoog, dan worden ze extra gemotiveerd om de leidingen te (laten) vervangen en kunnen ze in
afwachting daarvan gedragsadviezen volgen.’

De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in de Europese discussie over de Drinkwaterrichtlijn te
bepleiten dat de huidige drinkwaternorm wordt verlaagd van tien naar vijf microgram per liter. ‘Deze waarde is in Nederland dan te hanteren als actiewaarde in meetprogramma’s om loden leidingen actief op te sporen.’


Dit is een publicatie uit H2O , een vakblad van KNW Waternetwerk

Lees verder

SNEEK | verbetering 81 woningen

12-11-2019

In opdracht van woningcorporatie Accolade verduurzaamt Talen Vastgoedonderhoud de gevels van 81 woningen aan de Frittemaleane in
Sneek. De oude isolatie wordt vervangen door nieuwe, met een hogere isolatiewaarde, die ook het geluid beter dempt. Daarnaast worden het
voegwerk en de bekleding van de balkons aangepakt. Ook het schilderwerk van de woningen krijgt een opfrisbeurt. De totale investering bedraagt 776.000 euro. Het werk is eind april 2020 klaar.

Lees verder

Grote verschillen in Fryslân voor beloning mantelzorg

07-11-2019

Volgens onderzoek van belangenorganisatie MantelzorgNL is op veel websites van Friese gemeenten moeilijk te vinden hoe zij
mantelzorgers belonen. In de gemeenten Waadhoeke, Opsterland, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Vlieland en Schiermonnikoog is de
informatie onvindbaar, niet concreet of werkt de waardering via een ingewikkelde procedure.

Volgens MantelzorgNL is het mogelijk dat de waardering in sommige van die gemeenten is afgeschaft, zonder dat dat online te vinden is. In de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland zijn de beloningen afgeschaft. Andere Friese gemeenten maken wel duidelijk hoe zij mantelzorgers belonen. Bijvoorbeeld met een geldbedrag (Harlingen: 100 euro, Fryske Marren: 150 euro) of een cadeaukaart (Ameland: 75 euro, Terschelling: 25 euro, Ooststellingwerf: 50 euro). In de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Weststellingwerf is een beloning met onbekende waarde.

 

Lees verder

Miljardeninvestering nodig voor woningaanpassing ouderen

07-11-2019

Verreweg het grootste deel van alle ouderen (90 tot 95 procent) woont zelfstandig thuis. Maar veel van hun woningen zijn niet levensloopbestendig en liggen ver van voorzieningen, zoals een bushalte, supermarkt en huisarts. Er zijn vele miljarden euro’s nodig om hun woonsituatie te verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek naar langer thuis wonen door ouderen, van ouderenorganisatie ANBO en koepel van zorgorganisaties ACTIZ.

In 2040  3,8 miljoen ouderen
Op dit moment zijn er in Nederland bijna 2,8 miljoen ouderen (65-plussers), van wie 270.000 ouder dan 85 jaar. In twintig jaar tijd zal hun aantal met bijna 40 procent toenemen tot 3,8 miljoen, van wie 578.000 85-plussers. Het aantal alleenstaande ouderen zal groeien van 920.000 nu tot 1,7 miljoen in 2040.


13,5 miljard nodig voor aanpassingen
Met het klimmen der jaren neemt ook het aantal ouderen met mobiliteitsbeperkingen toe: van 630.000 nu tot 1 miljoen over twintig jaar. Aangezien het overgrote deel van de ouderen zelfstandig thuis zal blijven wonen, vergt het volgens ANBO en ACTIZ miljarden aan aanpassingen om mensen goed oud te laten worden. Landelijk kost het 7,5 miljard om woningen die nu in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen. En nog eens 6 miljard is nodig om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn.


Opgave per gemeente in kaart gebracht
Volgens beide organisaties moeten gemeenten volop aan de slag om nieuwe woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen en te investeren in voorzieningen in wijken. Tegelijk met het landelijke beeld hebben ANBO en ACTIZ de investeringsopgave ook per gemeente(externe link) in kaart gebracht. Dit is handig voor huurdersorganisatie die bezig zijn met het maken van lokale prestatieafspraken over ouderenhuisvesting en zorg.
Eind oktober heeft koepel van woningcorporaties Aedes gepleit voor lokale afspraken over ouderenwoningen met zorg en begeleiding. Deze zijn nu nog afwezig of weinig concreet. Aedes wil een gerichte bijdrage vanuit het ministerie van VWS om innovatie in woonzorgconcepten te bevorderen.


Zware druk op mantelzorgers
Ook ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft onlangs onderzoek gedaan naar langer thuis wonen. Bijna een kwart van alle senioren blijkt daar tegenaan te hikken, zo blijkt uit het onderzoek Langer Thuis. Door het sluiten van verzorgingshuizen wordt een te zware druk op mantelzorgers gelegd. De helft van de senioren voelt zich bezwaard om mantelzorgers in te schakelen en ruim veertig procent van de ouderen vindt dat de reguliere zorg taken als koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging en verpleging moet overnemen van mantelzorgers. Dit zou via de zorgverzekering geregeld moeten worden.

Lees verder

‘Miljarden nodig voor huizen ouderen’

05-11-2019

Gemeenten moeten haast maken om genoeg woningen geschikt te krijgen voor ouderen. Dat vinden ouderenorganisatie ANBO en de organisatie van zorgondernemers ActiZ.

Zij onderzochten de situatie en uiten hun zorgen. De financiële impact van vergrijzing op het woningbeleid van gemeenten is enorm. De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er op een prettige manier kunnen blijven wonen, worden geraamd op ruim 13 miljard euro. Zo kost het volgens de organisaties 7,5 miljard euro om woningen aan te passen die al nabij voorzieningen voor ouderen liggen, zoals zorg, ondersteuning en toegankelijke horeca en winkelcentra. Daar komt nog 6 miljard bij om huizen geschikt te maken voor ouderen die willen verhuizen vanwege een gebrek aan zulke voorzieningen.

De situatie is nijpend, vertelt ANBO-directeur Liane den Haan. ,,De markt zit in veel gemeenten compleet op slot. Of er zijn weinig voorzieningen. De route naar het verpleeghuis is ondertussen ook verstopt. En dan zouden ouderen niet bereid zijn te verhuizen!’’
Ouderenwoningen aanpassen is gewoon ‘niet sexy’ voor lokale bestuurders, aldus Den Haan. ,,Ze willen allemaal grote vastgoedprojecten uit de grond stampen. Dat is kortzichtig. Want er ontstaan crisissituaties: mensen die vallen, compleet gedesoriënteerd in het ziekenhuis belanden en voor wie helemaal geen plek is in een tehuis.’’

Er zijn in Nederland nu al tienduizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken te weinig, constateren de organisaties. Steeds meer ouderen komen in de problemen doordat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de vergrijzing.

Rick Hogenboom, bestuurder van De Posten/lid ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg:
,,Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt de komende jaren en daarmee ook de behoefte aan zorg en ondersteuning. We zien veel mooie voorbeelden van wijken die ‘vergrijzingsproof’ worden, van hofjes of bejaardenhuizen 2.0, maar het gaat niet snel genoeg’’, aldus Hogenboom. ANBO en ActiZ pleiten voor haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Hun onderzoek moet gemeenten daarbij helpen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Amaryllis verzorgt uitvoering WMO

05-11-2019

De gemeente Leeuwarden gaat verder met welzijnsorganisatie Amaryillis om tot een overeenkomst te komen voor de uitvoering van de basisondersteuning WMO in 2021. Basisondersteuning bestaat uit door vrijwilligers in buurt- en wijkcentra geleverde zorg zoals een cursus solliciteren. Zij hebben ook een signalerende functie: wie meer hulp nodig heeft, wordt doorverwezen.

Voor de basisondersteuning meldden zich twee kandidaten. Van die twee heeft Leeuwarden het meeste vertrouwen in Amaryllis, nu ook al verantwoordelijk voor welzijnswerk in de gemeente, dat voor de nieuwe taak samen optrekt met het landelijk opererende Incluzio.
De WMO wordt vanaf 2021 anders georganiseerd in Leeuwarden, in de hoop dat meer efficiëntie leidt tot besparingen. Voor de WMO wordt aan één aannemer een bedrag uitgekeerd van waaruit al het werk gedaan moet worden, de zogeheten lumpsum. Amaryllis en Incluzio verwachten dat er zo onder meer minder tijd nodig is voor administratie. ,,We hebben ervaring met lumpsum contracten met soortgelijke WMOdienstverlening op andere plekken en hebben gezien dat dit echt leidt tot betere zorg en ondersteuning en leuker werk binnen de beschikbare budgetten”, aldus Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio. Het bedrijf is nu ook al actief in de gemeenten Utrecht, Hollands Kroon en Leiderdorp.

Lees verder

SINT ANNAPAROCHIE | Bevlogen corporatieman neemt afscheid

01-11-2019

Na zestien jaar directeurschap van Wonen Noordwest Friesland gaat Rein Hagenaars met pensioen.

‘Leefbaarheid heb ik omarmd, ik ben er verliefd op geworden’
Leefbaarheid kreeg voor Rein Hagenaars een gezicht toen hij als directeur bij woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland aan de slag ging. Na zestien jaar zit het erop. 

Met drie achten en een 8,2 neemt Rein Hagenaars (67) vandaag afscheid als directeur van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. De cijfers van de vierjaarlijkse visitatie kon hij nog net bekendmaken tijdens zijn afscheidsbijeenkomst deze week. ,,Met trots, hoewel het niet mijn verdienste is, maar die van het hele bedrijf.’’

Dat bedrijf bestond uit een woningvoorraad van 4200 huurhuizen toen Hagenaars er zestien jaar geleden aantrad en telt er nu 4000 als gevolg van de krimp. Het personeelsbestand bleef stabiel rond de 55 werknemers. Het personeelsverloop op het kantoor in Sint Annaparochie is laag. Uit de jaarlijkse toetsing van Aedes, de branchevereniging van alle woningcorporaties, blijkt dat er efficiënt gewerkt wordt. De corporatie in Noordwest-Friesland staat aan de top als het gaat om de laagste bedrijfskosten per woning. Zo hoort het ook, vindt Hagenaars. ,,Wij zijn er niet om winst te maken.’’ Wel om voldoende en betaalbare huurwoningen aan te bieden. Die betaalbaarheid komt
steeds meer onder druk te staan door de verhuurdersheffing, die het rijk de corporaties sinds 2013 oplegt. Het is een belasting over de WOZ-waarde van woningen. Geld dat de corporatie kwijt is en alleen opgevangen kan worden door woningen te verkopen of huren te verhogen.

,,Onrechtvaardig’’, vindt Hagenaars en als er iets is waar hij niet tegen kan, is het dat. Terwijl onlangs bekend werd dat 800.000 mensen in Nederland in betalingsproblemen verkeren, moet juist voor deze groep wellicht de huur omhoog. De corporaties willen de heffing van tafel hebben of er iets van terugzien. ,,Vroeger dekte het rijk onze exploitatietekorten om huren betaalbaar te houden. toen werden
we zelfstandig en nu gaat er een geldstroom van ons richting rijk, omdat er in 2013 een financiële crisis was.’’

Zo is er nog een gevecht dat voor Hagenaars niet afgelopen is. Het verbod voor woningcorporaties om bij te mogen dragen aan een multifunctioneel centrum. ,,Sponsoring noemen ze dat. Daar word ik gek van. Mfc’s zijn de kracht van een dorp. Wij mogen wel een heel mfc bouwen en verlies op de exploitatie lijden, maar zomaar 75.000 euro geven, mag niet. Daar leg ik mij niet bij neer.’’
Het heeft alles te maken met leefbaarheid, een begrip dat voor Hagenaars ging leven toen hij na corporatiejaren in Rotterdam en Hillegom de overstap naar Friesland maakte. Van een overspannen woningmarkt naar een ontspannen woningmarkt, maar wel met de leefbaarheidsproblematiek van de kleine dorpen.

,,Leefbaarheid heb ik omarmd, ik ben er verliefd op geworden.’’ In dat licht bezien is het niet vreemd dat Wonen Noordwest Friesland zich opwierp als redder van zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum door er samen met de gemeente Waadhoeke en zorgcentrum het Bildt de schouders onder te zetten. Niet alleen het centrum werd opgeknapt, ook de omgeving. Nu is er een wachtlijst. In datzelfde Tzummarum moest de corporatie constateren dat de sporthal geen bestaansrecht meer heeft, maar blijft zij er actief om samen met het dorp een
oplossing te vinden.

Het mooier maken van de dorpen met passende architectuur was een van de passies van Hagenaars. ,,Aandacht besteden aan het ontwerp zodat een bouwplan uitstraalt op het hele dorp, dat doet mij wat.’’ De corporatie won twee keer de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur. Voor het eigen kantoor in 2008 en voor woonzorgcentrum Offingaburg in Hallum in 2010. ,,Aan de voorkant moet
je er voor zorgen dat bouwwerken in de toekomst monument kunnen worden.’’

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Wmo-klanten Leeuwarderadeel betaalden te veel’

01-11-2019

Hebben enkele tientallen inwoners van voormalig Leeuwarderadeel en Littenseradiel in 2018 te veel eigen bijdrage voor de Wmo betaald, of beroept de gemeente Leeuwarden zich terecht op een overgangsregeling?

Om die vraag draaide het gistermiddag tijdens een zitting van de sociale zekerheidskamer van de gemeente Leeuwarden. De zaak was aangezwengeld door Igle Rietstra uit Eastermar, die het opneemt voor zijn 94-jarige vader uit Britsum. Per 1 januari 2018 werd de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de Wmo-zorgtaken voor de inwoners van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en
Littenseradiel. Rietstra’s vader, die sinds oktober 2017 Wmo-zorg kreeg, is een van hen. In plaats van een nieuwe beschikking af te geven, liet Leeuwarden de oude Wmo-indicatie (van de dienst Noardwest Fryslân) doorlopen tot 1 oktober 2018. Leeuwarden beschouwde heel 2018 als overgangsjaar. Ook de eigen bijdrage bleef gelijk. In het geval van Rietstra’s vader: 10,50 euro per uur. Volgens de (nieuwe) Leeuwarder normen was deze bijdrage een stuk lager: 2 euro per uur. Rietstra betoogt dat zijn vader voor deze periode per saldo ruim 1400 euro te veel heeft betaald, vandaar zijn bezwaar bij de gemeente. ,,Ik vind dat hier sprake is van discriminatie, want andere inwoners van Leeuwarden betaalden wel die lagere bijdrage.’’

Hij stelt dat er, met zijn vader, nog 122 mensen zijn in de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel, die hierdoor financieel gedupeerd zijn. ,,Als mijn vader op 1 januari 2018 een nieuwe beschikking had gekregen, was er niks aan de hand geweest’’, aldus Rietstra. De leden van de bezwarencommissie vroegen zich af waarom Rietstra niet eerder aan de bel had getrokken. ,,,De gemeente heeft ons onwetend gehouden. Pas in het najaar van 2018 kwam ik erachter dat de verschillen van eigen bijdrage zo groot waren, toen de nieuwe beschikking kwam.’’ Daarop volgde mail- en telefonisch contact met de gemeente, wat niks opleverde.

Benno van der Horst betoogde namens de gemeente dat zij de beschikkingen bewust liet doorlopen, ,,zodat er niet zoveel voor de mensen zou veranderen en de zorg gewaarborgd was’’. Formeel kon dat omdat Leeuwarden heel 2018 als overgangsjaar beschouwde. De gemeente vindt dat Rietstra niet-ontvankelijk moest worden verklaard, omdat zijn bezwaar gaat over de regelgeving en niet over
een individueel besluit. Ook commissievoorzitter Antoinette Bos vroeg zich af of de sociale zekerheidskamer het juiste loket was voor deze kwestie. ,,Maar dat gaan we uitzoeken.’’

 

Lees verder
content image