Laatste nieuws

LEEUWARDEN | De Bewonersraad landelijk op de barricaden voor de huurders

23-09-2020

Op 9 september jl. bracht De Bewonersraad een Manifest uit, waarin de zorgen zijn uitgesproken voor voldoende betaalbare woningen in de sociale volkshuisvesting. Tevens werd daarin het pleidooi gedaan om ook de particuliere verhuurder te laten bijdragen aan de uitdagingen in de woningmarkt, net zoals corporaties dat moeten. Daarmee zou ruim 2 miljard extra beschikbaar komen om te kunnen besteden aan bijbouwen, verduurzaming en dergelijke. Het Manifest werd naar de Tweede Kamer fracties, minister Ollongren en diverse andere partijen gestuurd. Het Friesch Dagblad pikte het bericht op en berichtte daarover.  

Lees verder

Taartactie van Thus Wonen

23-09-2020

Wil jij iemand op een smakelijke manier in het zonnetje zetten?

Thús Wonen streeft naar huurders die tevreden zijn over hun woning en leefomgeving. En dan zijn er mensen die graag zelf iets extra’s doen om hun buurt of wijk leefbaar te houden. Vaak doen zij dit vrijwillig; zonder te vragen of er iets voor terug te willen. Thús Wonen is ‘grutsk’ op deze huurders en vindt dat een goede daad kan worden beloond met een lekkere taart. Lees hier meer over de smakelijke actie. 

Iemand voordragen
Wil jij een huurder van Thús Wonen op een smakelijke manier in het zonnetje zetten?! Stuur dan vóór 1 oktober 2020 een mail naar info@thuswonen.nl met als onderwerp ‘Een lekkere taart voor een goede daad’. Schrijf over wie het gaat en vertel kort waarom hij of zij de taart verdient.

Lees verder

SNEEK | Zelfbewoningsplicht in Súdwest lijkt van de baan

22-09-2020

Het lijkt er niet op dat er een zelfbewoningsplicht komt in de
gemeente Súdwest-Fryslân. De fractie van de FNP had het college van B
en W gevraagd de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

Bij een zelfbewoningsplicht moet de koper van een woning die ook zelf
bewonen. Dat moet voorkomen dat een woning gekocht wordt door een
speculant die het pand voor veel geld verhuurt, en zo de woningmarkt
verstoort. Zo’n plicht is momenteel nog niet wettelijk mogelijk, maar het
rijk overweegt dit te veranderen.

Voor een zelfbewoningsplicht moet de gemeente dan een
huisvestingsverordening opstellen. Volgens het college van B en W zijn
de problemen in Súdwest-Fryslân niet zo groot dat die een verordening
legitimeren. Ook denkt het college dat particuliere verhuurders wel
degelijk een bijdrage leveren aan de woningmarkt, bijvoorbeeld voor
mensen die snel een woning nodig hebben. Kopers van een
nieuwbouwkavel hebben bovendien al een zelfbewoningsplicht.

 

(bron: Friesch Dagblad, 21 september)

Lees verder

DRACHTEN | Accolade knapt monumentale woningen op

22-09-2020


De oudste woningen van corporatie Accolade in Drachten worden opgeknapt.  65 monumentale woningen uit 1920 aan de Houtlaan en Beter Wonen waren de eerste sociale huurwoningen van Woningbouwvereniging Smallingerland, de voorloper van Accolade.
De huizen worden energiezuiniger door dak- en muurisolatie. Het uiterlijk van de monumentale gevels blijft behouden.

Lees verder

Beleggers slaan toe, starters wachten

22-09-2020

Het aantal verkochte woningen in Fryslân neemt af, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster. In augustus werden 645 woningen verkocht in Fryslân. Dat zijn er bijna tweehonderd minder dan in augustus vorig jaar. Ook in juli lag het aantal verkochte woningen hoger dan in augustus,namelijk 943. Landelijk nam de verkoop eveneens af.
Het Kadaster registreert de verkopen zodra de huizen officieel vaneigenaar zijn verwisseld. ,,Gemiddeld duurt dat drie à vier maanden, dus de transacties waren veelal in april of mei”, meldt Arno ter Hart,makelaar in Akkrum en columnist voor het Friesch Dagblad.

Hij ziet geen aanwijsbare reden voor de afname. Voor de zomer was er weleen piek in de verkoop van vakantiehuisjes. ,,Mensen wilden vanwege hetcoronavirus snel een vakantiehuisje kopen.” Hij denkt echter niet dat dit de piek in juli en afname in augustus veroorzaakte, omdat vakantiehuisjes een relatief kleine categorie zijn.
Landelijk steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning met ruim 8 procent ten opzichte van augustus vorig jaar, aldus het Centraal Bureauvoor de Statistiek. Hier zijn geen regionale cijfers van, maar volgens TerHart wijkt Fryslân niet af van deze trend. ,,De prijsstijging gaat ook hier gewoon door. Er is bijna geen aanbod, en dat zorgt ervoor dat de prijs verder stijgt. En de rente blijft laag.”
Mede doordat de piek van vakantiewoningen is geweest, is het volgensTer Hart nu iets rustiger op de markt. ,,Maar je ziet nog wel dat veel mensen uit de randstad hierheen trekken. Wat je daar koopt voor je gelden hier, dat is een verschil van dag en nacht. En met het thuiswerken ishet makkelijker verder van je werk te wonen.”

Ter Hart verwacht verder verschuivingen door het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters per 1 januari. ,,Starters gaan nu na 1 janauri kopen, want op een huis van twee ton scheelt het vierduizendeuro. En beleggers kopen nu, want die gaan van 2 naar 8 procent. Dat is12.000 euro.”

Lees verder

Weststellingwerf | website in bewerking

21-09-2020

De komende twee weken werkt Woningstichting Weststellingwerf aan de website. Dit heeft/kan gevolgen hebben voor de werking van de website, het indienen van reparatieverzoeken enz. Het huurdersportaal van Wst. Weststellingwerf is in ieder geval niet benaderbaar voor huurders en ook het woningaanbod zal de komende twee weken niet op de site worden gepubliceerd.

 

De afdeling klantenservice is bereikbaar via:
Telefoon: 0561 - 61 38 15 of e-mail: Info@wstweststellingwerf.nl

 

Lees verder

CDA’er Heerma wil actie tegen‘nationale wooncrisis’

18-09-2020

HUURSTIJGINGEN

Om wat te doen aan de ,,nationale wooncrisis”, is CDA’er PieterHeerma ,,bereid om serieus te kijken” naar manieren om huurstijgingenverder te beperken. Dat zei de fractievoorzitter tijdens het lange debatover de kabinetsplannen voor volgend jaar.
,,We kunnen inmiddels wel spreken van een nationale wooncrisis. Erworden gewoon te weinig betaalbare woningen gebouwd”, zei Heerma.Het vertrouwen dat de marktwerking de problemen op de woningmarktkan oplossen, is volgens de christendemocraat inmiddels wel verdwenen.
De ,,afgelopen jaren is er het nodige gebeurd om het beentje bij tetrekken”, maar er moet nog meer gebeuren, vindt Heerma.
Op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver over een wet overhuurstijgingen die binnenkort door de Kamer wordt behandeld, zeiHeerma toe bereid te zijn om ,,serieus te kijken of je in de vrije markt diestijging verder kan terugdringen”. Wel wil Heerma eerst kijken hoe hetvoorstel er straks uitziet en wat zijn partij er dan precies aan wil doen.
Ook zijn coalitiegenoten Klaas Dijkhoff (VVD) en Rob Jetten (D66) gavenaan misschien wel verder te willen gaan dan de plannen van het kabinetmet de woningmarkt.

 

(Bron: Friesch Dagblad, 17 september)

Lees verder

Maatregelen woningmarkt 2021 op een rijtje

16-09-2020

In deze factsheet de maatregelen voor de woningmarkt 2021 op een rijtje. 

Lees verder

115.000 huurwoningen in ruil voor korting

15-09-2020

Woningcorporaties willen 115.000 betaalbare huurwoningenbouwen in ruil voor een korting op de verhuurdersheffing. Dat is veel meer dan de 80.000 die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in mei voorspelde.

Corporaties konden tot 1 juli intekenen op de regeling.Ze hebben vijf jaar de tijd om de woningen daadwerkelijk te bouwen.Maar Ollongren heeft ook afspraken gemaakt met de gemeenten en decorporaties om de bouw te versnellen.

 

(bron: Friesch Dagblad 15-09)

Lees verder

Te weinig geld voor Friese woningbouw

15-09-2020

Friese corporaties zetten kanttekening na Prinsjesdag

De maatregelen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag heeft aangekondigd om de woningbouw vlot te trekken, schieten tekort. Dat stelt Jeannette Dekker, vice-voorzitter van de Vereniging FrieseWoningcorporaties. „We zijn op zich blij met een aantal maatregelen, maar ze bieden geen structurele oplossing.”

Bovenop de investeringen die al in gang waren gezet, trekt het kabinet in 2021 zeker 450 miljoen euro uit voor woningbouw. Dat is deels extra gelden, deels geld uit een bestaand potje van één miljard euro waarvan een deel naar voren is gehaald.
Het is de bedoeling dat woningcorporaties snel zo’n 150.000 woningengaan bouwen en zich daarbij meer richten op de middenhuur. Er komt twintig miljoen euro extra voor de ombouw van winkels en kantoren tot woningen. De ombouw moet zeker negenduizend woningen opleveren.Van 2021 tot 2023 komt er elk jaar vijftien miljoen euro extra aan subsidiebeschikbaar voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen.

De verhuurdersheffing gaat met 138 miljoen euro omlaag. De overdrachtsbelasting verdwijnt voor starters tot 35 jaar, maar gaat voor beleggers juist omhoog van 2 naar 8 procent. „Onder de streep blijft er niet veel extra’s over”, reageert Dekker, tevens directeur-bestuurder vanwoningcorporatie Thús Wonen.
„We zijn blij met het extra geld van het rijk, maar dit gaat de problemen niet oplossen. De belastingdruk moet naar beneden, bijvoorbeeld door de verhuurdersheffing af te schaffen. Het geld dat we jaarlijks aan die heffing kwijt zijn, kunnen we niet investeren in nieuwe betaalbare socialehuurwoningen en verduurzaming”, stelt Dekker. „Uit recent onderzoekbleek blijkt nog eens dat Friese woningcorporaties te weinig geld hebben om die taak goed uit te voeren.”

Het kabinet wil de regie over de woningbouw meer naar zich toetrekken en besluiten over een aantal grote bouwprojecten versnellen. De Vereniging Eigen Huis heeft daar positief op gereageerd.
„Dat is wel vooral een randstadkwestie, net als de nadruk van het kabinet op de middenhuur”, aldus Dekker. „In Fryslân is de behoefte aan huurwoningen in het middensegment kleiner, omdat de prijzen lager liggen en mensen sneller een huis kunnen kopen.”

Lees verder
content image