Laatste nieuws

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

01-04-2020

Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

(bericht van de rijksoverheid, 31 maart 2020)

 

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Lees verder

Afbouw salderingsregeling definitief

31-03-2020

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen.

(bron: solarmagazine.nl)

Lees verder

Grip op geld in tijden van crisis

29-03-2020

Veel is op dit moment onzeker. Door de uitbraak van het coronavirus zitten we met z’n allen in een crisisperiode en leven we van nieuwsbericht naar journaal naar de volgende persconferentie. Veel sociaal samenzijn is er voorlopig niet. Zorgen zijn er wellicht over onze gezondheid en over uw financiële situatie. Het Nibud gaf de Geldkrant uit, met tips voor grip op geld in tijden van crisis

 

Lees verder

Huurders tijdens Corona niet uit huis gezet

27-03-2020

Het Kabinet heeft besloten om geen huisuitzettingen te laten plaatsvinden tijdens de Corona crisis. Huurders die door de uitbraak van het coronavirus hun inkomen verliezen en hun huur niet kunnen betalen, mogen tijdelijk niet uit huis worden gezet.

Lees verder

Aanscherpen maatregelen bestrijding Corona

23-03-2020

Bericht voor onze leden

Maandagavond 23 maart heeft het Kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt in verband met de bestrijding van het Coronavirus:

  • samenkomsten zijn verboden tot 1 juni
  • ook voor minder dan 100 mensen
  • burgemeesters kunnen optreden en handhaven, ook in winkels en tegen groepen; kan leiden tot forse boetes en sluiting
  • één persoon koorts: hele gezin blijft thuis!
  • dringende advies: 1,5 meter afstand tot elkaar
  • maximaal 3 mensen op bezoek, waarbij 1,5 meter tot elkaar bewaard kan worden
  • naar buiten voor de levensmiddelen (1 persoon tegelijk), voor werk dat moet en voor een frisse neus: ook hier weer geldt: bewaar de benodigde afstand tot elkaar en ga niet in groepjes.
      

De Bewonersraad behartigt, ook in tijden van Corona, de belangen van de leden. We zijn voor u bereikbaar voor vragen en advies:

op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur
via telefoon: 058 - 216 5457 of
e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of
chat: www.debewonersraad.nl

 

Verdere dienstverlening is afhankelijk van de situatie, deze kan dagelijks wijzigen. We volgen hierbij strikt de richtlijnen van de overheid (RIVM), vanzelfsprekend proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tot 1 juni ontvangen we geen bezoek op ons kantoor. Nieuwe ontwikkelingen zullen we zo snel als mogelijk op onze website melden.

Lees verder

Problemen met het betalen van uw huur?

Lees verder

Herstel van recht op huurtoeslag

20-03-2020

Huurders die ooit hun huurtoeslag verloren omdat ze eenmalig te veel inkomen of vermogen hadden, hebben mogelijk recht op herstel van de toeslag. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State die leidt tot een nieuwe uitleg van de wet.

<Aedes, 20 maart 2020>

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet iemand aan meerdere voorwaarden voldoen. Die hangen samen met de hoogte van de huur, het inkomen en vermogen, de leeftijd en of het om een zelfstandige woonruimte gaat. Wanneer de huur in de bestaande woning boven de huurgrens uitgroeit en als voorafgaand aan die overschrijding huurtoeslag is toegekend, is er sprake van een verworven recht. Wie een te hoog inkomen of vermogen had, verloor dat recht en kwam niet meer voor huurtoeslag in aanmerking als het inkomen of vermogen daar aanleiding toe gaf.

 

Nieuwe situatie

Sinds 24 juli 2019 is er een nieuwe situatie. Toen deed de Raad van State uitspraak met een andere interpretatie van de wet. De Belastingdienst/Toeslagen voert die nieuwe uitleg van de wet per die datum uit. Huurders die een verworven recht op huurtoeslag hebben vanwege huurgrensoverschrijding en een inkomens- en/of vermogensstijging hebben gehad gevolgd door een daling kunnen, als gevolg van de uitspraak, weer aanspraak maken op huurtoeslag. Zij moeten natuurlijk nog wel aan de overige voorwaarden voldoen.

 

Wat betekent dit?

Dit betekent dat personen weer huurtoeslag kunnen aanvragen over het jaar 2019, wanneer ze hier door de gewijzigde interpretatie van de wet recht op hebben. Ze kunnen de aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 tot 1 september 2020 indienen via www.toeslagen.nl.

 

Met betrekking tot eerdere jaren bekijkt de Belastingdienst nog hoe in situaties waarin het verworven recht niet is herleefd alsnog de interpretaties vanuit de uitspraak van de Raad van State kan worden gevolgd. In antwoord op Kamervragen is toegezegd hier uiterlijk in mei duidelijkheid over te geven.

Lees verder

Corona remt renovatie van honderden Friese huurwoningen

18-03-2020

Woningcorporaties in Friesland hebben vanwege het coronavirus de rem gezet op het verbeteren van zeker driehonderd huurhuizen.

Zo wordt er in ieder geval tot 6 april niet meer gewerkt aan 96 flatwoningen van WoonFriesland in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Hetzelfde geldt voor 31 huizen in Stiens en Britsum. ,,Alleen als mensen bijvoorbeeld nog geen douche hebben, dan komen we die afmaken. Voor de rest blijft al het werk tijdelijk liggen. We hopen zo verdere besmettingen te voorkomen’, aldus WoonFriesland.

Elkien treft vergelijkbare maatregelen bij projecten in Leeuwarden en Sneek. Het gaat onder meer om 72 huurwoningen aan het Kaatsland en in de Potterzijlstraat in Sneek, 68 huizen in en rondom het Cambuursterpad in Leeuwarden en 42 flatwoningen in de Leeuwarder Julianalaan. ,,Als de bouwvakkers al in een huis zijn begonnen, dan maken ze dat wel af.’’

,,De impact is heel groot voor ons’’, stelt directielid Jan Dirk de Rouwe van Bouwgroep DijkstraDraisma. ,,We begrijpen het wel, natuurlijk, maar het is heel lastig. We gaan kijken hoe we onze mensen de komende drie weken op andere plekken kunnen inzetten.’’

Lees verder

Oproep: Geen huisuitzettingen tijdens Coronacrisis

17-03-2020

Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen in grote financiële problemen terecht komen.

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen in het bijzonder. En tevens de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen.

·        Stop met invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen

·        Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.

·        Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.

·        Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.

·        Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.

·        De BBZ wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.

·        Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen  van het eigen risico als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van het eigen risico.
 

 

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, AVS, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Lees verder

Wij zijn bereikbaar!

16-03-2020

Bericht voor onze leden

De Bewonersraad behartigt, ook in tijden van Corona, de belangen van de leden. We zijn voor u bereikbaar voor vragen en advies:

op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur
via telefoon: 058 - 216 5457 of
e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of
chat: www.debewonersraad.nl

 

Verdere dienstverlening is afhankelijk van de situatie, deze kan dagelijks wijzigen. We volgen hierbij strikt de richtlijnen van de overheid (RIVM), vanzelfsprekend proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tot 6 april ontvangen we geen bezoek op ons kantoor. Nieuwe ontwikkelingen zullen we zo snel als mogelijk op onze website melden.

Lees verder
content image