Laatste nieuws

LEEUWARDEN | Grote herinrichting voor De Kei

27-10-2021

De Kei in de Leeuwarder wijk Bilgaard krijgt volgend jaar een ingrijpende herinrichting, waarbij het riool en asfalt vervangen worden. De gemeente probeert bij deze ingreep ook een oplossing te vinden voor wateroverlast. Bij hevige regenbuien blijft nu water staan in deze straat.

De gemeente kiest voor een circulaire aanpak. Dit betekent dat zoveel mogelijk asfalt en ander beton wordt verzameld voor hergebruik. Er loopt nog onderzoek naar het benodigde aantal parkeerplaatsen en het behoud van de bomen.

 

 

Lees verder

Starters in Raerd boos, wij krijgen zo geen kans

26-10-2021

Inwoners van Raerd protesteerden zondagmiddag tegen de fors verhoogde koopprijzen voor zeven nieuwe woningen in het dorp.

Tientallen inwoners van Raerd protesteerden gisteren tegen het plan om aan de Sélânswei zeven vrijstaande koopwoningen te bouwen. Ze zijn voor starters onbetaalbaar.

‘De één zijn brood is de ander zijn woningnood’, staat er op een van de protestborden die verspreid staan over het bouwterrein. ‘Elkien geef ons de grond dan blijft Raerd gezond’, staat iets verderop geschreven. Vuurtonnen, kratten bier en Nederlandstalige muziek uit de luidsprekers: ,,Er zijn geen rozen zonder doornen en daarom krijg je ze erbij.’’

De sfeer lijkt gezellig, maar dat neemt niet weg dat de dorpelingen zich hier verzamelen omdat ze boos zijn over de fors gestegen prijs voor de nieuwe koopwoningen. In januari was die nog 160.000 euro, inmiddels vraagt bouwbedrijf Zijlstra uit Berltsum prijzen vanaf 208.000 euro.

Daarmee zijn de woningen volgens Plaatselijk Belang onbetaalbaar geworden voor starters uit het dorp en dat was, aldus voorzitter Baukje van Vilsteren, precies de doelgroep die de vereniging en Elkien voor ogen hadden toen ze ongeveer twee jaar geleden met elkaar in gesprek gingen over een nieuwe invulling van het terrein.

Plaatselijk Belang wil nu een nieuw plan ontwikkelen en zegt al een aannemer te hebben gevonden die voor de oorspronkelijke prijs wil bouwen. Elkien heeft de grond tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden aan het bouwbedrijf en zou die nu, aldus Van Vilsteren, voor een vergelijkbaar bedrag beschikbaar moeten stellen voor een plan dat alsnog gericht is op starters.

Via bezwaarprocedures zal de vereniging zich in ieder geval verzetten tegen het huidige plan. ,,It wurdt noch in hiel swiere dobber’’, stelt Van Vilsteren, ,,mar wy fjochtsje foar ús doarp en foar ús jongerein.’’

Jeen Brinksma (23) is een van de jongvolwassenen die zich met zijn vriendin tijdens een informatiebijeenkomst eind vorig jaar had aangemeld als belangstellende, maar de nieuwe prijzen vindt hij onacceptabel. ,,Dat berjocht wie in klap foar ús. Dêr hienen wy net op rekkene. Wy krije sa gjin kâns.’’

Zijn kameraad Sjoerd Dijkstra woont noodgedwongen in Jirnsum waar hij particulier een woning huurt. ,,Mar dat is net myn doarp. De minsken yn Raerd binne folle mear mei inoar. Dat sjochst hjir ek wer. Wy steane der mei syn allen. Voor Raerd, door Raerd .’’

Wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân laat weten dat de gemeente geen invloed heeft op de gestegen vraagprijs. ,,Daar waar onze rol en verantwoordelijkheid ligt, hebben we meegewerkt aan het doel om zo betaalbaar mogelijke woningen te realiseren. We zien wel dat er erg veel belangstelling is getoond voor deze duurzame woningen.’’

 

<LC 25.10.21>

Lees verder

RAERD | Starterswoningen, te mooi om waar te zijn

25-10-2021

Plaatselijk Belang Raerd is boos op woningcorporatie Elkien, Zijlstra Bouw in Berltsum en architect Eugène Wijffels in Langezwaag. De beloofde starterswoningen blijken volgens de vereniging veel duurder dan was afgesproken.

De zeven nieuwe duurzame woningen aan de Sélânswei, op de plek waar eerder bejaardenwoningen van Elkien stonden, zouden volgens het oorspronkelijke plan 150.000 euro moeten kosten, maar worden sinds kort voor 208.000 euro aangeboden op Funda. Volgens Plaatselijk Belang komen daar nog behoorlijk wat extra kosten overheen, bijvoorbeeld voor de te plaatsen keuken.

Begin januari werd volgens voorzitter Baukje van Vilsteren al duidelijk dat de vrijstaande woningen wat duurder zouden worden vanwege de hogere kosten. ,,Doe waard noch sprutsen fan 160.000 euro. In net al te grut ferskil. ‘Prima’ ha wy doe sein.’’ In mei bleek dat het bouwbedrijf de woningen voor minimaal 208.000 euro wilde verkopen.

Plaatselijk Belang ging opnieuw in overleg met grondeigenaar Elkien. Volgens Van Vilsteren kende de vereniging wel een andere aannemer die het voor 160.000 euro zou willen doen. Aanvankelijk zou Elkien daar positief op hebben gereageerd, aldus Van Vilsteren, maar een paar weken later zou de corporatie toch aan de bestaande partners hebben vastgehouden.

Door de prijsverhoging zijn de huizen voor starters onbetaalbaar geworden, stelt Plaatselijk Belang. ,,It like in dreamplan foar us jeugd’’, zegt Van Vilsteren. ,,Enerzjyneutrale wenten foar in reedlike priis, mar it wie te moai om wier te wêzen. Wy, de jeugd, ja it hiele doarp is no lilk.’’

Jongere belangstellenden worden met de huidige koopprijzen en het gebrek aan huurwoningen gedwongen om naar andere plaatsen uit te wijken, vindt Plaatselijk Belang. ,,En as de jeugd fuortgiet, giet ek de sosjale kohesy fuort.’’

Van Vilsteren benadrukt dat de bouwgrond, met steun van Plaatselijk Belang, door Elkien ver onder de marktwaarde aan het bouwbedrijf is verkocht en dat de bouwleges door de gemeente Súdwest-Fryslân zijn betaald, alles om de kosten voor de kopers zo laag mogelijk te houden.

Zondagmiddag houdt Plaatselijk Belang een protestactie bij het bouwterrein. ,,Yn feite binne wy gewoan brûkt om it projekt fan ’e grûn te krijen’’, stelt Van Vilsteren. ,,Hjirmei wurdt it doarp deaslein.’’

Ytsen Strikwerda, relatiemanager bij Elkien, zegt de teleurstelling goed te begrijpen. ,,It is gewoan sneu foar dyjingen dy’t in hûs op it each hienen mar it no net mear betelje kinne. It binne gjin starterswenten mear.’’ Tegelijkertijd zegt hij dat de kosten de laatste tijd enorm gestegen zijn. ,,Miskien is dat net genôch kommunisearre. It is Pleatselik Belang blykber rau op it dak fallen. Wy ha alles neirekkene en der wurdt net eksorbitant op fertsjinne.’’ In elk geval is Strikwerda ervan overtuigd dat er geen bouwbedrijven zijn die dergelijke huizen alsnog voor 160.000 euro kunnen of willen realiseren.

In dit stadium is het niet redelijk om alsnog met andere partners in zee te gaan, vindt Strikwerda. Ook Roelof Zijlstra van het gelijknamige bouwbedrijf in Berltsum zegt de frustraties goed te kunnen begrijpen. Hij benadrukt dat 150.000 euro twee jaar geleden een richtprijs was en dat allerlei onvoorziene kosten (onder meer voor grondstoffen) in de tussentijd de prijs hebben opgedreven. ,,Mar as der in gefoel libbet dat wy profitearje wolle fan de hjoeddeiske oerspannen wenningmerk, dan kloppet dat net.’’ Ook zegt hij dat het bouwbedrijf en niet de gemeente de leges heeft betaald.

 

<LC 23.10.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Appartementengebouw in wijk Heechterp

22-10-2021

astgoedverhuurder Steen Invest wil achter de voormalige school aan de Leeuwarder Beukenstraat een appartementengebouw van zes bouwlagen ontwikkelen.

Afgelopen jaar werd de oude Oranje Nassauschool zelf al verbouwd. Hierin bevinden zich nu tien huurappartementen. Op het achtererf is nog veel ruimte. Daar moet straks het nieuwe gebouw met zeventien appartementen verrijzen.

Elke verdieping gaat drie driekamerappartementen met een oppervlakte van 65 tot 70 vierkante meter tellen. Ze hebben ingebouwde balkons. Adema Architecten uit Dokkum heeft de eerste schetsen al getoond aan omwonenden.

,,Bij het ontwerp hebben we aansluiting gezocht bij de school’’, zegt architect Bernd Bove. De nieuwbouw wordt opgetrokken in ,,een robuuste baksteenstructuur’’ en krijgt een schuin dak, net als de school van 1953. ,,Dat vinden we ook vriendelijker ogen.’’ De parkeerplaatsen komen deels op eigen terrein en deels in openbaar gebied. Voor de bouw is een tijdrovende bestemmingsplanwijziging nodig. Die zal dan ook niet eerder dan 2023 beginnen, denkt Bove: ,,We zijn nu nog bezig met schetsen.’’ Er is nog veel onderzoek nodig voordat er een definitief plan op tafel ligt.

De plannen zijn eerder al besproken met de gemeente en corporatie Elkien, die grote sloop- en nieuwbouwplannen hebben in Heechterp. Zij willen graag dat er straks meer woningvariatie komt, naast de sociale huurwoningen.

De nieuwe appartementen zorgen hiervoor, zegt Bove. ,,De huur komt straks iets boven de huurtoeslaggrens.’’ Gedacht wordt aan ongeveer 800 euro per maand. Er hebben zich al belangstellenden gemeld. ,,Dan moet je bijvoorbeeld denken aan jonge gezinnen en starters op de woningmarkt.’’

De nieuwbouw komt achter de voormalige Sint-Franciscuskerk aan de Archipelweg. Pal ten noorden van de nieuwbouw ligt de oudste heemtuin van de stad langs de Kastanjestraat. Hierin staan enkele waardevolle bomen die gehandhaafd blijven. Bove: ,,Alleen op eigen terrein worden enkele bomen gekapt.’’ Iets oostelijker staat een modern huurcomplex van Elkien aan de Acaciastraat. Met de omwonenden wordt de komende tijd nog verder overlegd.

 

<LC 21.10.21>

Lees verder

Kabinet compenseert hoge energierekening

19-10-2021

Het demissionaire kabinet compenseert huishoudens volgend jaar voor de stijgende energierekening als gevolg van de hoge gasprijs.

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken) maakte dat bekend na de ministerraad. Het gaat ,,voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik” om ongeveer 400 euro. Het pakket kost in totaal 3,2 miljard euro, waarvan een deel wordt geleend.

Het kabinet had onlangs op aandringen van de Tweede Kamer toegezegd te zullen kijken naar maatregelen om de verwachte hogere kosten door de stijgende gasprijzen te beperken. Die rijzen de afgelopen tijd de pan uit door internationale ontwikkelingen.

De rekening wordt gedrukt doordat de korting op de energiebelasting wordt verhoogd met 230 euro. Daarnaast worden ook de elektriciteitstarieven verlaagd, kondigde Yesilgöz aan. Hoeveel dat uiteindelijk zal schelen, zal per geval anders zijn.

 

 

Lees verder

SNEEK | Huurders krijgen energiesubsidie

19-10-2021

Nadat eigenaren van koopwoningen er eerder gebruik van konden maken, stelt Súdwest-Fryslân een subsidieregeling voor energiemaatregelen nu ook open voor huurders. Ze kunnen tot 70 euro subsidie krijgen voor kleine energiebesparende maatregelen in huis. Bij de lokale bouwmarkt kunnen producten gekocht worden, waarvan de kosten vergoed worden. Te denken valt aan radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. De regeling loopt tot en met 31 juli 2022. Er is 300.000 euro beschikbaar.

 

 

Lees verder

DRACHTEN | Sociale huurwoningen naast jongeren

19-10-2021

Woningcorporatie Accolade bouwt acht sociale huurwoningen aan de Stationsweg in Drachten. De plannen zijn al gedeeld met omwonenden. Op het lege terrein van een oude meubelzaak bouwde de corporatie eerder 24 tijdelijke appartementen voor jongeren. Dat gebouw staat er tot uiterlijk 2027. Gezien de woningschaarste blijft het pand nog even staan.

De acht sociale huurwoningen worden erbij gebouwd, huizen voor een of twee personen met een huurprijs van maximaal 633,25 euro per maand.

 

Lees verder

Nieuwbouwwoningen speciaal voor jonge Friezen

19-10-2021

Met nieuwbouwwoningen speciaal voor jonge inwoners en Friezen ‘om utens’ wil de FNP de dorpen leefbaar houden. Trekken ze geen muur op voor anderen?

Met vijf punten zet de Fryske Nasjonale Partij (FNP) het woondebat in de provincie op scherp. Het frustreert de partij dat Friese gemeenten achteroverleunen in het bouwen van huizen en het ontwikkelen van bouwgrond. In hun ‘oanfalsplan wenjen’ zet de partij de gemeenten in de regisserende rol: zíj moeten nu huisvestingsplannen gaan maken, anders loopt Friesland leeg.

Politiek leider en fractievoorzitter in Provinciale Staten Sijbe Knol en raadslid Aant-Jelle Soepboer van Noardeast-Fryslân ontvouwden gisteren op het Provinsjehûs hun plannen.

Waarom nu dit aanvalsplan?

Sijbe Knol: ,,De jongerein komt der net mear tusken. Se wenje noch thús, lûke út ’e doarpen, wenje yn garaazjes. Se kinne gjin kant mear út. De tiid fan roppe en raze is foarby. Der moat no boud wurde.’’

Wat willen jullie?

Knol: ,,Dat gemeenten stik foar stik mei harren eigen húsfestingsferoardening komme. Wêryn beskreaun stiet hoe’t se de doarpen leefber hâlde, huzen bouwe foar de jongeren en harren foar it doarp behâlde.’’

Alleen voor jongeren?

Aant-Jelle Soepboer: ,,No regearret it grutte jild. Je moatte djip ta de bûse om in hûs te keapjen, it is allinne foar de minsken mei jild, dat binne net altiten ús jongeren.’’

Knol: ,,Do meist op in bepaalde proporsjonele manier bêst wol dy sympaty toane mei de jongerein en de starters. We sizze ek net dat der gjin wenning mear oan in oar ferkocht wurde mei, mar ús waarme hert leit by ús jongeren.’’

Soepboer: ,,Dêr knypt it, der is de urginsje it heechst.’’

Jullie schrijven: we geven inwoners en Friezen om utens voorrang. Jullie gaan bepalen wie waar mag wonen. Dat is gevaarlijk om te zeggen.

Knol: ,,Dit frame sille we faker om ’e earren krije, mar de fraach is oft it terjochte is.’’

Soepboer: ,,We sizze net eigen ynwenners, it giet ús om minsken dy’t in sosjaal-ekonomyske bining mei it gebiet ha. Op in bepaalde manier kinst ferantwurdzje datst dy foarrang joust. Oarst jeist se fuort. Je kinne bygelyks ek sizze: eltsenien dy’t studearjen giet bûten de provinsje en nei in oantal jier wer weromkomt, der ha we in plakje foar. No bliuwe se fuort en binne we se kwyt oan ’e stêd of búten de provinsje.’’

Dat zie je nu in Hindeloopen, zoals de Leeuwarder Courant zaterdag meldde. Jongeren die daar geen woning vinden, trekken weg uit het stadje en daarmee verdwijnt ook de cultuur.

Knol: ,,Mar at wy dit hurdop sizze, dat we harren wolle behâlde foar doarp of stêd, dan binne we ing, trekken we minsken foar. Mar it is sa, en wy binne der as folksfertsjintwurdigers ek foar om dat te agendearjen. Wy wolle de diskusje oangean.’’

Soepboer: ,,We stekke no in hân út.’’

Nu hoor je van de provincie dat gemeenten alle vrijheid hebben om te bouwen, gemeenten zeggen juist dat ze door de provincie beperkt worden in hun woonplannen. Waar ligt nu de bal?

Knol: ,,By de gemeenten. Mar dêr libbet ûnwittendheid. Dy tinke allegear dat de plannen fan it Provinsjehûs komme moatte. Mar se kinne hjoed oan ’e bak, der is romte foar 10.000 wenten. Mar se dogge it gewoan net.’’

Voor woningen zorgen is één, maar hoe zorg je voor betaalbare woningen?

Knol: ,,Wy yntrodusearje it ‘Frysk Startersmodel’, dêryn stiet beskreaun dat de gemeenten eigner bliuwe fan ’e grûn. It model wurket mei in oerheids-bv dy’t de grûn dêr’t de wenning op stiet yn erfpacht hâldt, en dy’t der fia in privaatrjochtolike oerienkomst en in gemeenteferoardening foar soarget dat in keaper dy’t in bining mei de gemeente hat foarrang krijt.’’

Een moderne erfpacht, zoals oud-politicus Hayo Apotheker laatste deelde in de Leeuwarder Courant.

Knol: ,,Hy wie ús moai foar.’’

Soepboer: ,,Mar op dizze manier soargje wy foar dat de keaper foar in geunstige priis in hûs keapje kin en it giet tsjin dat dyselde keaper it hús in pear jier letter mei grutte winst ferkeapet. It hûs giet op dizze manier net ferlern foar de doelgroep.’’

Jullie gaan in tegen het Deltaplan voor het Noorden, een huizenplan in ruil voor de Lelylijn. Dat wordt ondersteund door jullie eigen college van Gedeputeerde Staten.

Soepboer: ,,Welk Deltaplan?’’

Knol: ,,It hinget hjir wat yn ’e keamertjes.’’

Soepboer: ,,Ik hear dêr net ien mear oer. It is in bestjoerlike lobby dy’t net fierder komt. We ha no aksje nedich.’’

Knol: ,,Mei helbere plannen. Mei plannen dy’t út te fieren binne. Wêr’t je fuortendaliks mei út de fuotten kinne. It Deltaplan is in kolleezje-ferantwurdlikens, dit is ús ferantwurdlikens. Wy jouwe ús eigen lûd.’’

Hoe moet dit plan z’n beslag krijgen? De FNP wil dit, maar dan is het nog geen beleid.

Knol: ,,Dit jouwe wy oan eltsenien ta kundskip. En ús fraksjes yn de ferskate gemeenten geane hjir mei oan ’e slach. We moatte no gemeenten en oare partijen ree krije.’’

Soepboer: ,,Dit moatte we no oanpakke. Net wachtsje oan’t de gemeenterieferkiezings, dan ferlieze we wer moannen.’’

 

<LC 12.10.21>

Lees verder

Hoe help je nu vooral mensen in de kou?

19-10-2021

Het kabinet wil huishoudens helpen die last hebben van de fors gestegen gasprijs. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
 

Ingelast overleg tussen zes bewindspersonen inclusief premier Mark Rutte, ministeries die aan nieuwe koopkrachtplaatjes rekenen en ministers die voor de camera’s zeggen dat het probleem „serieus” en „complex” is. Het kabinet zoekt al dagen naar een oplossing voor de explosief gestegen gasprijs en de gevolgen daarvan voor huishoudens.

„We moeten zorgen dat mensen de komende winter de rekening kunnen blijven betalen”, zei demissionair minister Stef Blok (VVD, Economische Zaken en Klimaat) dinsdag na overleg met de andere ministers. Waar het kabinet op mikt: „dat voor huishoudens en mkb’ers, die te maken hebben met forse prijsstijging, een deel daarvan gecompenseerd wordt”. Dat moet wel gericht gebeuren, vindt het kabinet. Zodat het „daar terecht komt waar het echt nodig is”, zei Blok. Want bij een compensatie voor iedereen „gaat het heel snel om heel grote bedragen.”

Het halve miljard euro dat direct na Prinsjesdag werd uitgetrokken om de stijgende energierekening te verzachten is nu al niet meer genoeg, vinden veel politieke partijen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen besloot de Tweede Kamer de belasting op de energierekening te verlagen. Maar inmiddels is de gasprijs verder gestegen. En broedt het kabinet op een manier om huishoudens en mkb-bedrijven te helpen die al gauw miljarden euro’s kost.

De hoge prijzen raken huishoudens in slecht geïsoleerde huizen en mensen met lage inkomens extra. Volgens het budgetinstituut Nibud komen honderdduizenden Nederlanders financieel in de knel. Voor 1 november moeten demissionaire ministers Wopke Hoekstra (CDA, Financiën), Blok, Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Dilan Yesilgöz (VVD, Klimaat) met een plan komen van de Tweede Kamer. Het besluit zou al vandaag kunnen vallen in de ministerraad, maar het kan ook pas komen na het herfstreces volgende week, zeggen bronnen rond het kabinet.

Duidelijk is in elk geval dat een hoge energierekening politiek gezien gevoelig ligt. Zeker als die deze winter bij veel huishoudens op de deurmat valt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In 2019 greep het kabinet ook al in toen de energieprijzen plots meer stegen dan verwacht, met 172 euro voor een gemiddeld huishouden. De stijgende belasting op de energierekening deed daar nog 162 euro bovenop. Toen werd die belastingstijging verzacht.

Nu zou de rekening nog veel hoger kunnen uitvallen. Hoeveel precies, verschilt per huishouden en is ook in zijn algemeenheid nog niet duidelijk; de gasprijs is nog steeds erg hoog, maar daalde de afgelopen dagen ook weer ten opzichte van de torenhoge prijzen vorige week. Dat kan een reden zijn voor het kabinet om nog even te wachten met een oplossing: misschien dalen de prijzen verder.

 

De oplossing lijkt op het eerste oog simpel: verlaag de belasting. Vóór de prijzen stegen, bestond de energierekening voor een huishouden met gemiddeld verbruik voor zo’n 40 procent uit belasting, schat het ministerie van Financiën. Die belasting verlagen kan uiteraard, maar daarvan profiteert iedereen. Ook huishoudens die de gestegen prijzen prima kunnen betalen, of nog voor jaren een vaste energieprijs in hun contract vastgelegd hebben, of in goed geïsoleerde huizen wonen. En helpt het huishoudens die echt in de knel komen wel genoeg? „Ik vind dat het kabinet een zorgplicht heeft voor mensen die onder water komen te staan”, zegt Tweede Kamerlid Henri Bontenbal (CDA). „Maar als je ongericht compenseert, dan wordt het ontzettend duur. Dat is een sigaar uit eigen doos, want daar betalen alle Nederlanders zelf voor.”

 

Eenzelfde probleem geldt bij een verlaging van de inkomstenbelasting voor mensen met een laag inkomen, waaraan het kabinet ook denkt. „Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn ook energiearm, een deel van hen heeft namelijk wél een goed geïsoleerd huis”, zegt Peter Mulder, energie-econoom van onderzoeksorganisatie TNO. De energie- of inkomstenbelasting verlagen is dus haast onvermijdelijk schieten met een kanon op een mug. Mulder: „Het lost bovendien het probleem van tochtige huizen niet op.”

Eigenlijk, zegt Mulder, is het probleem best overzichtelijk. De hoge gasprijzen raken natuurlijk veel huishoudens, maar de groep die echt in de knel komt, is kleiner. Voor TNO schatte hij onlangs dat ruim een half miljoen huishoudens kampt met energie-armoede. Dat was op basis van cijfers uit 2019. Het gaat om mensen met een laag inkomen die of hoge energiekosten hebben of een slecht geïsoleerd huis, of allebei. Vaak zitten ze in de bijstand of zijn het gepensioneerden. Het overgrote deel woont in een huurhuis van een woningcorporatie. Ze kunnen daarom zelf hun huis niet verduurzamen.

Mulder liet in een heel ruwe berekening de huidige gasprijs op zijn gegevens over huishoudens los. En de impact is groot, zegt hij met veel slagen om de arm. Als de gasprijs de komende jaren zo hoog blijft, huizen niet worden geïsoleerd en het kabinet huishoudens niet compenseert, neemt het aantal huishoudens in energie-armoede aanzienlijk toe, vooral in de grote en middelgrote steden. Er komen dan zo’n 130.000 tot 170.000 huishoudens bij. „Dit is geen inschatting van de energie-armoede aankomende winter, maar het laat zien hoeveel huishoudens kwetsbaar zijn.”

 

Het half miljoen huishoudens dat TNO eerder al als energie-arm kwalificeerde, zat juist buiten de Randstad, vooral in het noordoosten van Nederland. Mulder: „Vooral in de steden zijn er relatief veel mensen die net boven de energie-armoedegrens zitten. Daar komt de hoge gasprijs ook hard aan.”

Deze hele groep huishoudens zou het kabinet heel gericht kunnen helpen door hun huizen te isoleren. Het TNO-onderzoek wijst specifieke wijken aan waar de nood het hoogst is. Mulder: „Maar dat lukt je natuurlijk niet voor kerst.”

Wat kan het kabinet nog wel snel doen? Misschien kunnen gemeenten helpen. Die zouden een voucher of een tegoedbon kunnen uitdelen aan mensen die een laag inkomen hebben en in een slecht geïsoleerd huis wonen. Die voucher kan gebruikt worden als inkomenssteun of om het huis mee te isoleren. „Maar ook deze route is niet eenvoudig. Het vraagt veel van gemeenten en er zijn allerlei praktische problemen: hoe bereik je de doelgroep, wie precies heeft er recht op steun, enzovoort.”

© NRC Media

 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Intentieovereenkomst Leeuwarden Oost

19-10-2021

Kinderburgemeester Thirza Huitema van Leeuwarden tekende op 14 oktober de intentieovereenkomst voor Leeuwarden Oost.

Ze verwoordde daarbij ook het beoogde resultaat: ,,Iedereen heeft dan een goede, betaalbare woning in een mooie omgeving. En kinderen kunnen spelen waar ze willen.” De kinderburgemeester sprak over het jaar 2041, waarin ze zelf dertig is.

Want de plannen om Leeuwarden Oost te verbeteren hebben een tijdspad van twintig jaar. Twintig jaar waarin de armoede moet worden teruggedrongen, woningen en wijken in oost worden verbeterd en verduurzaamd. De problemen van nu moeten dan tot het verleden behoren.

Niet alleen de kinderburgemeester ondertekende de intentieovereenkomst tussen meer dan 40 partijen - van wijkorganisaties tot de gemeente, van scholen tot bedrijven - ook de ‘grote mensen burgemeester’ Sybrand Buma zette zijn handtekening.

De plannen voor de wijken in het oosten van de stad, maken deel uit van een groter geheel. Vijftien burgemeesters dienden dit voor jaar het manifest ‘Dicht de kloof!’ in bij het demissionaire kabinet. Het manifest roept het (nog te vormen) nieuwe kabinet op om zestien wijken, waarin een miljoen mensen wonen, over een periode van twintig jaar extra geld te geven. Het gaat om een bedrag van 400 miljoen per jaar.

Maar het doorgaan van de plannen en ambities voor het oosten van Leeuwarden is niet alleen afhankelijk van een ja of nee van het nieuwe kabinet. Ook zonder de gevraagde miljoenen kan er een boel worden gedaan, meent Buma. ,,Heel veel kan je ook doen door samen te werken. We vragen ook om het doorbreken van regels die nu kunnen hinderen bij het aanpakken van problemen. Met aandacht en samenwerking kan je ook veel bereiken. En het enthousiasme is er bij alle partijen.”

In afwachting van een besluit van een nieuw kabinet is het ministerie van Binnenlandse Zaken al actief bij de plannen in Leeuwarden en de andere steden. ,,We zijn er voor de buurten die een zetje nodig hebben. Om te helpen met regelgeving en steun. En hopelijk ook met geld als er een nieuw kabinet is”, zei Ellen van Doorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

 

 

Lees verder
content image