Lagere WOZ-aanslag voor dijkwoningen Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke gaat opnieuw de WOZ-waarde bepalen van 1300 woningen die op of aan een dijk staan in de gemeente Waadhoeke.
Een aantal inwoners van de Oudebildtdijk had bezwaar gemaakt tegen de WOZ-aanslag van 2017. Volgens hen mocht de gemeente, toen nog het Bildt, de grond die onderdeel uitmaakt van de dijk niet aanslaan omdat dit nog steeds de status van waterverdedigingswerk heeft.
De bewoners tekenden bezwaar aan naar aanleiding van de zaak van Jan Boogaard uit Nieuwkoop. Boogaard kreeg vorig jaar gelijk van de Hoge Raad na een procedure van twaalf jaar.

Waadhoeke gaat eerst alle aanslagen voor 2017 herzien. Wanneer het verschil tussen de oude en de nieuwe waarde meer dan 20 procent
bedraagt en minimaal vijfduizend euro is, komt er ook een compensatie voor 2013 tot en met 2016.