Lange adem nodig voor bezwaar tegen hoge WOZ-waarde

Als uw huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, kunt u daartegen bezwaar maken. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking wel lang duurt. Dat bleek uit de uitzending van BNN VARA Kassa afgelopen zaterdag.

Voor sociale huurwoningen geldt een 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van het puntenstelsel. Die is sinds 2016 deels afhankelijk van de WOZ-waarde. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer 25% van de maximaal toegestane huurprijs.

Bezwaarprocedure ingewikkeld en tijdrovend
De WOZ-beschikking valt in de eerste twee maanden van het jaar op de mat. Daarna heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar in veel gemeenten lukt het niet om tijdig uitspraak te doen. Vaak moeten bezwaarmakers daar maanden op wachten. Als de WOZ-waarde dankzij uw bezwaar omlaag gaat, is de volgende stap dat u de verhuurder een voorstel tot huurverlaging doet. Dat kan alleen als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van de nieuwe WOZ-waarde.  Gaat uw verhuurder niet akkoord met uw huurverlagingsvoorstel? Dan moet de Huurcommissie nog uitspraak doen. 

Rekenvoorbeeld
Gemiddeld genomen ging de WOZ-waarde na bezwaar de afgelopen jaren 11% omlaag. Een rekenvoorbeeld:

-       Een huurder betaalt €690 voor een woning van 65 m2 met een klein tuintje.

-       De WOZ-waarde van deze woning is €150.000. Volgens de huurprijscheck van de Huurcommissie hoort daar een maximaal toegestane huurprijs van €694,23 bij.

-       Als de WOZ-waarde met 11% omlaag gaat zou de nieuwe waarde €134.000 worden. Voor dezelfde woning levert dat een maximaal toegestane huurprijs van €673,48 op.

 

Bezwaar maken
Betaalt u nu een huur die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan heeft het zin om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' bestaat er recht op huurverlaging. In bovenstaand rekenvoorbeeld zou de huurprijs van €690,- omlaag moeten naar €673,48.

Komt u er niet uit, belt u de Hulpdienst!
Leden van De Bewonersraad kunnen voor hulp en advies bellen met de Hulpdienst, telefoon: 058 - 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad, of chat: www.debewonersraad.nl