Ledenenquetes

Ledenenquêtes

Grote Ledenenquête
De Bewonersraad houdt één keer in de vier jaar een 'grote ledenenquête'. Deze gaat naar alle leden (ruim 30.000). Daarmee willen we de meningen van de leden naar boven te halen over diverse onderwerpen. De laatste grote ledenenquête dateert van 2021.
De enquête is gericht op het beleid, de rol en functie van De Bewonersraad in de huidige maatschappij en wat die volgens de leden moet zijn.

Online en schriftelijke enquêtes
Daarnaast zijn er regelmatig schriftelijke, online en mondelinge deel-enquêtes over specifieke onderwerpen met het doel meer informatie vanuit de achterban op te halen. 
Het onlinepanel krijgt nu en dan via e-mail een vraag of aantal vragen voorgelegd. Zo zijn we snel op de hoogte van wat er leeft over een bepaald onderwerp. Wilt u meedoen aan het online panel? U kunt zich hier aanmelden voor online panel. 

content image