Ledenenquetes

Ledenenquêtes

In het verleden was het gebruikelijk om om de paar jaar een 'grote ledenenquête' te houden om de meningen van leden naar boven te halen over diverse onderwerpen. De laatste grote ledenenquête dateert van 2012.

De enquête van 2016 zal beknopter zijn en gericht zijn op het beleid, de rol en functie van De Bewonersraad in de huidige maatschappij en wat die volgens de leden moet zijn.
Daarnaast zullen zowel schriftelijk/online als mondeling deel-enquêtes worden gehouden over specifieke onderwerpen met het doel meer informatie vanuit de achterban op te halen.  

content image