Leeuwarden

​GROU | WoonFriesland: 3000 huizen energiezuiniger

28-12-2022

WoonFriesland gaat de minst energiezuinige woningen in de eigen voorraad versneld aanpakken. ,,We hebben een knop om aan te draaien en dat gaan we doen.”

Het gaat in totaal om 3000 huizen, 14 procent van de 21.000 die WoonFriesland in zestien verschillende gemeenten verhuurt. In 2025 moeten ze stuk voor stuk tenminste energielabel C hebben. ,,Dat gaan we doen door vol in te zetten op het beter isoleren van vloeren en spouwmuren, dubbelglas te vervangen, hoogrendementsketels te installeren en zonnepanelen te plaatsen waar het kan”, zegt Rudo de Bert op het kantoor in Grou. Hij is als relatiemanager de ‘verbinder’ tussen WoonFriesland, huurdersorganisaties en gemeenten.

In totaal heeft de woningcorporatie in zowel 2023 als 2024 zo’n 60 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming. ,,We hebben een aantal jaren geleden maatschappelijk vastgoed en bedrijfspanden verkocht”, vertelt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra. ,,Daar wordt dit deels mee betaald.” De ambitie kan betekenen dat bewoners van huizen waarin de badkamer of keuken moet worden vervangen, langer moeten wachten.
 

 

‘Beter en sneller’

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kondigde eerder aan dat vanaf 2030 geen woningen met labels E, F of G meer mogen worden verhuurd. Volgens landelijke afspraken moeten corporatiehuizen in 2028 tenminste beschikken over energielabel D.

,,Wij vinden dus dat het beter en sneller moet”, zegt Hoekstra. ,,Alles is daar op gericht. We hebben al genoeg aannemers gevonden. De armoede onder onze mensen neemt toe. Steeds meer van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en de energierekening te betalen. Dat gaat ons aan het hart. Sommigen zijn meer kwijt aan energielasten dan aan de kale huur.”

De hoge energieprijzen zorgen niet alleen voor financiële problemen. ,,Er is sprake van permanente stress”, zegt De Bert. ,,En mensen vereenzamen omdat ze niemand meer durven uit te nodigen in hun koude huis. Ze hebben de verwarming niet aan.”
 

Energielasten

Dat leidt vervolgens tot vocht en schimmelvorming in huis, vertelt Hoekstra. ,,En dus tot ongezonde omstandigheden. Dat raakt me. We hebben een maatschappelijke missie. En ik zie het ook als mijn persoonlijke opdracht om de energielasten voor veel mensen draaglijker te maken. Wij kunnen dat niet alleen, maar we wel hebben een knop om aan te draaien. Dat gaan we doen.”

Het aantal wijkconsulenten, wijkbeheerders en servicemonteurs is flink uitgebreid. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor bewoners. ,,We hebben daarnaast veel contact met gebiedsteams, energiecoaches en een dienstverleningsorganisatie als Humanitas. Daardoor weten we wat er speelt.”

Gemiddeld genomen heeft de woningvoorraad van WoonFriesland energielabel B. Op ongeveer de helft van alle huizen van de corporatie liggen zonnepanelen. Vaak zeven of acht. ,,Dat is voor de meeste huishoudens over het algemeen genoeg om in de eigen stroombehoefte te voorzien”, zegt De Bert. ,,Ze betalen 16 cent per kilowattuur.”

De komende tijd komen op meer daken panelen.
 

Innovaties

Bovendien worden er innovaties toegepast in diverse woningen. Die nieuwe vormen van energiebesparing zijn uitgetest op het terrein van de TU Delft, waar WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland de krachten hebben gebundeld in het project Dreamhûs.

Zeven eengezinswoningen in Wolvega hebben een ‘heatcycle’, een systeem waarmee de warmte van afvoerwater wordt hergebruikt. In een flat in Leeuwarden wordt van zogeheten flatmates gebruikgemaakt, goed voor een energiebesparing van 40 procent. Het idee: wegstromend warm water wordt gebruikt om de temperatuur van koud water alvast te verhogen.

En in Koudum en Burgum komt er bij een paar huurwoningen een buffervat onder de grond. Daarin zit water dat in zonnige periodes is opgewarmd met bijvoorbeeld zonnecollectoren. In koudere periodes houdt het vervolgens de temperatuur in huis op peil.

 

<LC 24.12.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Bod Kloosterveste op Swettehiem overstijgt dat van WoonFriesland

20-12-2022

Ontwikkelaar Kloosterveste bestrijdt de verkoop van het Leeuwarder complex Swettehiem aan corporatie WoonFriesland. Het bedrijf zegt zelf een beter bod te hebben gedaan.

‘Kloosterveste is de stellige mening toegedaan dat Habion een onjuist besluit neemt wanneer zij tot verkoop van Swettehiem aan WoonFriesland overgaat’, zo staat in een brief van de ontwikkelaar aan zowel de Autoriteit Woningcorporaties als de directie en raad van commissarissen van Habion.
 

Boos

Habion is een landelijke corporatie, die haar bezit in Friesland geleidelijk afbouwt. In augustus werd bekend dat zij haar complex in de Leeuwarder wijk Westeinde op de vrije markt wilde aanbieden, omdat andere corporaties geen aantrekkelijk bod deden. De gemeente reageerde boos. Zij en huurdersorganisaties zien liever dat sociale huurwoningen in corporatiebezit blijven.

Deze maand werd bekend dat Habion het complex toch verkoopt aan een andere woningcorporatie, namelijk WoonFriesland. De gemeente reageerde verheugd. Kloosterveste vraagt Habion nu om deze verkoop stop te zetten om opnieuw te kunnen onderhandelen. Zo niet, dan kan dit leiden tot een rechtszaak.
 

Slopen of nieuw bouwen

Kloosterveste stelt een financieel beter bod te hebben gedaan. De ontwikkelaar belooft ook de sociale huurwoningen voor dertig jaar in stand te houden en te renoveren. WoonFriesland overweegt om ze na tien jaar te vervangen. Kloosterveste was begin dit jaar in het nieuws met een plan voor appartementen in De Spiker in Ternaard.

 

<LC 21.12.22>

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Meer Leeuwarders kunnen energietoeslag krijgen

12-12-2022

Inwoners met een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnormin de gemeente Leeuwarden komen vanaf nu ook in aanmerking voor een energievergoeding. Voor studenten betekent de uitbreiding ook goed nieuws.


Eerst konden alleen huishoudens met een inkomen onder 125 procent van de bijstandsnorm een vergoeding krijgen. Met de uitbreiding tot 150 procent van de bijstandsnorm komen meer huishoudens in aanmerking voor een vergoeding. Deze is wel afhankelijk van het inkomen en varieert van 300 tot 800 euro.

Voor studenten in Leeuwarden geldt dezelfde regeling. Zij kunnen per huishouden een aanvraag indienen. Ook voor deze groep moet het inkomen lager zijn dan 150 procent van de bijstandsnorm. De energietoeslag kan voor studenten oplopen tot 1300 euro.

De vergoeding kan tot 1 maart 2023 worden aangevraagd. Huishoudens die voor 1 oktober 2022 de energietoeslag van 1300 euro kregen, ontvangen dit jaar nog 500 euro. Dit is een voorschot op de energietoeslag van 2023. Deze huishoudens ontvangen hierover een brief van de gemeente en krijgen dit jaar nog automatisch het geld op hun rekening.

 

<FD 10.12.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Bewoners Florastate moeten verhuizen

07-12-2022

Zo’n twintig bewoners van de Noorderbreedtevleugel van Florastate in Leeuwarden moeten verhuizen. De zorggroep vindt het pand niet meer geschikt voor 24-uurszorg.

Het appartementencomplex in de wijk Aldlân bestaat uit twee vleugels. In de ene wonen huurders van 65 jaar en ouder zelfstandig, de andere is een woonvorm voor mensen met een beperking. Deze vleugel staat onder beheer van Noorderbreedte die er 24-uurszorg verleent.

Zorggroep Noorderbreedte bevestigt dat er plannen zijn om voor deze twintig bewoners een andere locatie te vinden. ,,We lopen tegen de ouderdom van het pand aan. Die bemoeilijkt het leveren van steeds complexer wordende zorg’’, zegt woordvoerster Lotte Stienstra. Tijdens een bijeenkomst begin oktober zijn de bewoners en hun familieleden ingelicht over de plannen.

De bewoners hebben volgens haar een stem in waar ze naartoe zullen verhuizen, bijvoorbeeld Erasmus of Abbingahiem. Stienstra: ,,We gaan met iedereen het gesprek aan over persoonlijke wensen en zorgbehoefte.’’

Volgens een bewoner van de seniorenvleugel is er veel onrust ontstaan in het complex over de nieuwe ontwikkelingen; sommige mensen wonen er al jaren. Stienstra: ,,Daarom zetten we ook psychologen en geestelijk verzorgers in om mensen te begeleiden. En we doen het niet overhaast.’’

 

<LC 6/12/22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Aanleunders niet meer welkom in De Hofwijck

21-11-2022

De activiteiten van woonzorgcentrum De Hofwijck in Leeuwarden zijn niet meer toegankelijk voor de bewoners van de aanleunwoningen. ,,De gezelligheid is weg. Je ziet geen mensen meer”, zegt aanleunbewoner Fokje Minkema-Zijlstra (95). ‘Als ik iemand in het zorgcentrum wil bezoeken, moet ik buitenom.’

In de aanleunwoningen van woonzorgcentrum De Hofwijck wonen honderd zelfstandige ouderen. Een van hen is Fokje Minkema. Zij koos vijf jaar geleden voor een aanleunwoning van De Hofwijck vanwege de voorzieningen. ,,Maandag was spelletjesmiddag, dinsdag kon je bingoën.” Minkema noemt zo de activiteiten op. ,,Woensdag ging ik naar de gymnastiek en donderdag mocht ik graag sjoelen. Dat was heel leuk. Nu is er helemaal niks meer.”

Belachelijk, vindt haar zoon André Minkema. ,,Mijn moeder is hier komen wonen na het overlijden van mijn vader. De gezinswoning in Bilgaard was voor haar alleen te groot. We hebben voor deze plek gekozen vanwege de logeerkamer en de activiteiten. Ze is slecht ter been en wat doof, maar redt zich verder prima.”

De logeerkamer was voor de familie Minkema de hoofdreden om voor een verhuizing naar De Hofwijck te kiezen. ,,Mijn zus woont in Amerika, als ze op bezoek komt kan ze daar dan mooi terecht”, vertelt zoon Minkema. ,,Maar die logeerwoning ging vier jaar geleden al dicht. Toen werd het samen eten afgeschaald en nu gaat alles dicht.”

Vanaf 15 december is de gemeenschappelijke ruimte niet meer toegankelijk voor de aanleunbewoners. Zo laat zorgverlener KwadrantGroep de bewoners via een brief weten. Ook de woordvoerder verwijst naar de brief. Volgens de brief is er sprake van twee wijzigingen, waardoor de aanleunbewoners niet langer welkom zijn.

Zo is De Hofwijck van een woonzorgcentrum veranderd in een verpleeghuis, wat intensievere zorg met zich meebrengt. Daarnaast ontvangt KwadrantGroep geen geld meer vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente voor de activiteiten. De KwadrantGroep laat wel weten de teleurstelling te begrijpen.

Volgens Fijke van Berkom, woordvoerder van gemeente Leeuwarden, staan het geld van de WMO en de activiteiten in De Hofwijck los van elkaar. ,,Dat de aanleunbewoners geen toegang meer krijgen tot de gemeenschappelijke ruimte is een keuze van KwadrantGroep.”

Het WMO-geld is een tweede kwestie. ,,De gemeente gaat onderzoeken of er sprake van is geweest dat de activiteiten in de Hofwijck werden betaald met WMO-geld. Daar lijkt geen sprake van. KwadrantGroep heeft daar in ieder geval sinds 2021 geen aanspraak op gemaakt.”

André Minkema gaat er niet zomaar mee akkoord. Hij schreef een brief aan zorgverlener De Kwadrantgroep en woningcorporatie Elkien. ,,Een hele boze brief”, zegt hij. ,,Het is bespottelijk.” Hij stelt voor om extra bijdrage van de aanleunbewoners te vragen voor de activiteiten. Anders mag de huur van de aanleunwoning wel naar beneden worden bijgesteld, zo vindt de zoon. ,,Velen zijn in De Hofwijck getrokken vanwege de perfecte voorzieningen, maar de huur gaat met geen dubbeltje omlaag.”

Via de aanleunwoningen kon je binnendoor naar het zorgcentrum. ,,Maar nu zijn die deuren dicht”, zegt Fokje Minkema. ,,Voor de brievenbus moet ik buitenom en als ik een bezoekje wil brengen aan iemand in het zorgcentrum moet ik ook via buiten. Het lijkt nergens op.” De onderlinge aanspraak verdwijnt daardoor, denkt moeder Minkema. ,,Je ontmoet geen mensen meer. Het werkt vereenzaming in de hand.”

Volgens de aanleunbewoonster proberen de ouderen nu in een kleine groepen samen te komen. ,,Onze aanleunwoningen zijn klein, dus komen we samen in groepjes van vier.” André Minkema heeft zijn brief op Facebook geplaatst en vindt daar steun. En FNP Leeuwarden en Lijst 058 stellen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

GEURT KEERS

 

<LC 19.11.22>

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert