Leeuwarden

LEEUWARDEN | Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage

28-08-2020

De ontwerp volkshuisvestingsvisie over de sociale woningmarkt ligt ter inzage. Deze is beschikbaar via www.leeuwarden.nl/wonen

De inzagetermijn is van 1 september tot en met 30 september 2020.

Informatiebijeenkomsten
Wilt u mondeling geïnformeerd roden over de volkhuisvestingsvisie, dan kan dat op een openbare bijeenkomst:

- do. 10 september van 19.30 tot 21.00 uur in De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens.

- di. 15 september, 19.30 tot 21.00 uur in Hotel van der Valk, Lynbaan 35, Leeuwarden.

Wel noodzakelijk om u vooraf aan te melden, via wonen@leeuwarden.nl

 

 

Lees verder

SNEEK | FNP Súdwest pleit voor woonplicht

25-08-2020

De FNP-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân wil graag dat het college van burgemeester en wethouders een woonplicht in de gemeente onderzoekt. Daarbij moet de eigenaar zelf in de woning wonen. Volgens de fractie zorgt zo’n plicht voor meer kansen voor starters. Ook zou het helpen tegen de stijgende huurprijzen en goed zijn voor de leefbaarheid.

De Leeuwarder wethouder Hein de Haan gaf begin dit jaar al aan een dergelijke woonplicht voor Leeuwarden te overwegen.

Lees verder

LEEUWARDEN | 52 huurwoningen Zuidvliet

26-05-2020

Corporatie WoonFriesland start met de verhuur van
52 sociale huurwoningen in een nieuw appartementencomplex aan
het Leeuwarder Zuidvliet.

De nieuwbouw verrees het afgelopen jaar op de plek van het voormalige Bolman
Textiel aan de zuidzijde van het Vliet.
Het complex is ontworpen door TWA architecten uit Burdaard. De corporatie stak
bijna 9 miljoen euro in de bouw.

Er is in Leeuwarden veel vraag naar sociale huurwoningen. Het complex zal dan
ook binnen de kortste keren verhuurd zijn, nu de woningen op internet worden
aangeboden.
Het gaat om appartementen met twee slaapkamers, geschikt voor kleine
huishoudens.
De ‘kale huur’ van de woningen begint bij 550 euro per maand en valt hiermee
binnen de huurtoeslaggrens. Met de servicekosten erbij opgeteld komt de huur
meestal wel boven de 600 euro, zo blijkt op de website van de corporatie.
De energielasten zijn betrekkelijk laag, aangezien het gebouw aan de nieuwste
eisen voldoet. Het pand is niet aangesloten op aardgas.

Lees verder

LEEUWARDEN | Fors minder aanbieders voor WMOzorg

06-03-2020

Verandering van de hulp levert Leeuwarden acht ton extra op

Het aantal zorgpartijen dat de aanvullende ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Leeuwarden gaat
aanbieden, gaat vanaf volgend jaar van ruim zestig naar zo’n twintig partijen. De gemeente maakte gisteren de uitkomsten bekend van de
aanbesteding van de WMO.

De WMO gaat op de schop om financiële tekorten weg te werken. Vanaf 1 januari moet er jaarlijks 3,6 miljoen worden bezuinigd, maar de
vernieuwing levert zelfs een besparing van 4,4 miljoen per jaar op. Dit komt, zo verzekert de gemeente, omdat de nadruk bij de planvorming lag op een nieuwe manier van werken. De bezuiniging zou niet leidend zijn geweest. De gemeente moet nog beslissen wat er met de overgebleven acht ton gaat gebeuren.


Beschikkingen
De vernieuwing gaat over de basisondersteuning, aanvullende ondersteuning en dagbesteding en thuishulp. De uitkomst van de
aanbesteding voor deze laatste twee onderdelen, waar elfhonderd cliënten gebruik van maken, werd gisteren bekendgemaakt. Een
samenwerking van Aardema Zorggroep, JijCentraal en InnZorg gaat deze zorg verlenen onder de naam Windkracht058.

Hoe dit verband er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. ,,Wij moeten nog bekijken welke structuur het verband krijgt”, zegt directeur Anton van der Kooij van Aardema, verreweg de grootste van deze drie partijen. ,,Elke partij krijgt in ieder geval een aandeel van 33 procent, maar we weten nog niet of het een corporatie wordt of een andere structuur krijgt.” Het is ook nog niet bekend hoeveel medewerkers er nodig zijn.

,,Omdat de zorg nu over zestig verschillende partijen is verspreid, kunnen we moeilijk zeggen hoeveel medewerkers daaronder vallen. Wij
hebben zelf tweehonderd tot driehonderd medewerkers, JijCentraal heeft er twaalf en InnZorg vijftien.”

Onderaannemers 
De samenwerking levert de zorg met zestien onderaannemers. Hieronder vallen niet de vier grotere partijen Alliade, KwadrantGroep, Zienn en MindUp van de GGZ die nu een groot deel van de aanvullende zorg en dagbesteding verzorgen. De aanbesteding bood volgens hen te weinig ruimte het werk dat ze doen op de juiste manier voort te zetten.
Zienn, die onder andere de noodopvang in Fryslân verzorgt, biedt nu een dagbestedingsactiviteit aan waarmee ze onder andere willen voorkomen dat mensen weer op straat komen te staan. De zorgverlener is bang dat de groep daklozen groter wordt als deze vorm van preventieve zorgverlening niet goed wordt opgepakt.

Van der Kooij verzekert dat er voldoende kunde in huis is bij Windkracht058 om ook deze doelgroep, die specialistischer zorg nodig heeft, te bedienen. ,,Wij kunnen grensoverstijgend werken en gaan ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt.”
Al eerder werd bekend dat Amaryllis samen met Incluzio de basisondersteuning gaat verzorgen. De thuishulp is aanbesteed aan Het
Friese Land en het Zeeuwse M.I.E.P.

Lees verder

LEEUWARDEN | Woningbouwplan Bilgaard kan doorgaan

05-03-2020

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn akkoord met de bouw van ruim zeventig woningen op de plek van het voormalige UPC-pand in de wijk Bilgaard. Burgemeester en wethouders willen het nieuwe bestemmingsplan nu definitief vaststellen. De raad moet er nog naar kijken.

,Het plan voorziet in de bouw van 42 appartementen in drie bouwlagen aan de Kei en in vier bouwlagen grenzend aan de noordelijk gelegen groenstrook. Oostelijk van de appartementen zijn maximaal 30 ruime grondgebonden woningen in twee bouwlagen met kap gedacht. Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost. Op verzoek van omwonenden zijn de appartementen aan De Kei een stukje
verschoven, terwijl er een woonlaag werd geschrapt. Verder zullen zoveel mogelijk bomen behouden blijven in de groenstrook aan de Kei.

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert