Leeuwarden

LEEUWARDEN | Hoge huurprijs door gebrek aan aanbod

25-04-2022

De prijzen van koopwoningen in Friesland gingen de afgelopen maanden voor het eerst in jaren omlaag. Maar voor een huurhuis betaal je ineens fors meer. Aantal verhuurde woningen in de vrije sector met 30 procent gedaald.

In een jaar tijd is de huurprijs per vierkante meter in de provincie met 10,2 procent gestegen. En dat terwijl de huurprijzen van vrijesectorwoningen altijd het laagst waren in Friesland. Dat meldt huurwoningplatform Pararius. Per vierkante meter betaal je in Friesland nu gemiddeld 11,17 euro. Een jaar geleden was dat een euro minder.

De simpele verklaring voor deze stijging is de marktwerking. Het aantal verhuurde woningen in de vrije sector is in het eerste kwartaal met 30 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. ,,Er wordt te weinig gebouwd’’, zegt makelaar Frans Hettema (verkoop en verhuur) uit Leeuwarden, waar de prijzen op gemiddeld 11,24 euro per vierkante meter liggen. Gestegen bouwkosten, trage planvorming door politieke belemmeringen en weinig geschikte locaties zijn volgens Hettema de oorzaak van de prijsstijgingen.

Waar de kopersmarkt iets lijkt te kalmeren en er soms zelfs wordt onderhandeld over een bod op een huis, is dat in de vrije huursector wel anders. Hettema: ,,Als ik een huurwoning aanmeld – of dat nou sociaal of in de vrije sector is – dan staat de telefoon roodgloeiend. Dat komt ook door het tekort aan betaalbaar koopaanbod. Veel kandidaat-huurders en starters van koopwoningen kom ik al enkele jaren tegen. Zij wonen nog steeds thuis en kunnen geen eigen leven beginnen. Het is maar de vraag of die schade binnen een acceptabele termijn kan worden ingehaald. Ik denk dat we hier de komende tien tot vijftien jaar nog veel hinder van ondervinden.’’

De overheid heeft bepaald dat de huurverhoging in de vrije sector in 2022 maximaal 3,3 procent mag bedragen. De meeste Friese verhuurders zullen de prijzen dit jaar naar verwachting ook omhoog doen. Ineens veel minder rekenen is niet te doen, zegt Hettema.

,,De markt bepaalt de prijs. We hoeven niet bij de opdrachtgevers aan te komen met een verhaal dat we voor 300 euro per maand minder gaan verhuren. Veel mensen komen door de hoge prijs niet aan bod en dat vind ik ook vervelend. Laten we hopen dat er fors wordt bijgebouwd.’’

De Woonbond wil dat de prijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd. Een van de manieren om dat te doen is de grens van het puntenstelsel, dat voor een maximale toegestane huurprijs zorgt, te verhogen. Nu ligt deze nog op 763 euro. ,,Op die manier gaan appartementjes die nu net boven die grens vallen niet meer voor gigantische prijzen in de verhuur’’, aldus Woonbond-woordvoerder Marcel Trip.

 

<LC 22.04.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Metamorfose Heechterp naar duurzaam en veilig

21-04-2022

 

Het is nog een beetje moeilijk voor te stellen, maar over tien jaar zal Heechterp er heel anders uitzien dan nu. Er worden 610 nieuwe woningen en appartementen gebouwd, en het wordt een stuk groener.

In totaal zullen 24 portiekflats met 576 sociale huurwoningen worden afgebroken. Ze zijn tussen 1958 en 1963 gebouwd. Toen was de wijk hip en modern. De lichte en ruime woningen waren zeer gewild. Jonge stellen die vanwege de woningnood soms jarenlang bij hun ouders hadden gewoond, voelden zich de koning te rijk als ze een flatje in Heechterp konden krijgen. Eindelijk een eigen huis in een groene omgeving.

Maar bewoners die het financieel wat ruimer kregen, trokken weg, en geleidelijk veranderde de wijk. Jarenlang stond Heechterp-Schieringen hoog in landelijke armoedelijstjes.

Er is de afgelopen decennia al veel geld geïnvesteerd in het stadsdeel ten oosten van de Leeuwarder rondweg. Niet alleen door de woningcorporatie en de gemeente, ook door het Rijk. De toewijzing in 2007 als enige Friese ‘Vogelaarwijk’ leverde miljoenen op.

Buurt aantrekkelijker maken

Desondanks scoren criminaliteit en andere overlast er nog altijd bovengemiddeld. Dat komt onder meer door het eenzijdige type woningen. De goedkope huizen trekken vooral mensen met lage inkomens, zoals studenten en uitkeringsgerechtigden, die weinig binding hebben met de wijk.

Door verschillende typen nieuwe woningen terug te bouwen, een mix van betaalbare huur en koop, wil woningcorporatie Elkien de buurt aantrekkelijker maken voor nieuwe doelgroepen, zoals gezinnen en ouderen. Verreweg het grootste deel (532 van de 610 huizen) is sociale huurwoning, bij de rest gaat het om koophuizen in het middensegment (200.000 - 250.000 euro).

De gemeente grijpt de noodzakelijke vernieuwing van de woningen aan om de wijk ‘toekomstbestendig’ te maken. Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte in een ‘groene en beweegvriendelijke buurt’ en er komt een duurzaam watersysteem.

Bewoners mochten meedenken over de nieuwbouwplannen. Zij willen graag ontmoetingsplekken in de wijk, meer groen, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. En: geen hoogbouw langs de Archipelweg.

Groene binnentuinen

De groene binnentuinen tussen de flatjes, die nu amper gebruikt worden doordat bewoners er geen directe toegang tot hebben, moeten straks weer levendige ontmoetingsplekken worden.

Bij de belangrijkste entrees van de wijk, de rotonde op de hoek Archipelweg - Groningerstraatweg en de rotonde op de hoek Archipelweg-Egelantierstraat, komen ‘iconische woongebouwen’. Die moeten als ankerpunten functioneren.

Het aantal routes voor autoverkeer wordt beperkt, wandel- en fietspaden juist uitgebreid. Er komt een ‘brede parkzone’ vanaf de Beukenlaan tot aan de Kastanjestraat. De kruising met de Archipelweg wordt vergroend en veilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Daarmee ontstaat een groene verbinding met het Dr. Zamenhofpark aan de westkant van de wijk.

De woningcorporatie investeert 120 miljoen euro in de nieuwbouw. Om de overlast te beperken, gebeurt de sloop en nieuwbouw van de portiekflats in fasen. De herinrichting zal een jaar of tien duren. Daarna moet het prettig, veilig en duurzaam wonen zijn in Heechterp.

 

 

<LC 20.04.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Helft minder beschermd wonenden

14-04-2022

Het aantal inwoners van Friesland met een indicatie voor beschermd wonen is vorig jaar bijna gehalveerd. Van de 1150 cliënten zijn er nog 600 over. De meeste anderen vallen tegenwoordig onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Van de 600 overgebleven cliënten met een beschikking voor beschermd wonen is er de hoop en ambitie dat zij op niet al te lange termijn weer zelfstandig kunnen wonen, zegt regiocoördinator Wmo Matthijs de Vries van Sociaal Domein Fryslân (SDF). ,,Dat is het doel.”

Vooraf was de verwachting dat een kwart van de cliënten zou uitstromen naar de Wlz, waar hun aandoening als chronisch is gedefinieerd en dat ze via het Zorgkantoor langdurig op ondersteuning kunnen rekenen. ,,Dat geeft de cliënt rust. In Friesland is de uitstroom bijna 50 procent, dat zie je in de rest van het land ook.”

Het gaat veelal om ouderen die niet langer een indicatie voor beschermd wonen hebben. Zo is er bijvoorbeeld een deel dat naast psychische problemen ook kampt met dementie. Gevolg is dat de cliënten met beschermd wonen nu gemiddeld een stuk jonger zijn.

Door aangescherpte kwaliteitseisen heeft Sociaal Domein Fryslân namens de achttien Friese gemeenten met fors minder zorgaanbieders een contract afgesloten, zo is gisteren naar buiten gebracht. 28 zorgpartijen mogen de komende vijf jaar beschermd wonen ‘binnen de muren’ (intramuraal) aanbieden en 35 mogen dat normaliter vier jaar achtereen ‘aan huis’ (ambulant) doen. Voorheen waren alleen voor intramuraal beschermd wonen al 58 zorgaanbieders.

Alle aanbieders en vrije plekken zijn te vinden op beschikbaarheidswijzer.nl, waarop sneller passende hulp voor kinderen en jongeren te vinden moet zijn. Friesland heeft dit Wmo-aanbod als eerste en vooralsnog enige ingevoerd. Het gaat onder meer om plaatsen bij ’t Zuider Stee in Drachten, Aardema Thuiszorg in Nieuwehorne, Buitengewoon in Veenklooster en Rondomzorg in Leeuwarden.

Eén van de aangescherpte eisen is dat elke cliënt over een eigen douche en toilet moet kunnen beschikken en over een kleine kookeenheid. Ook moet een zorgonderneming minimaal vijf plaatsen voor beschermd wonen beschikbaar hebben en vooraf aangeven waar de locaties zich bevinden. ,,Je kan niet zomaar een locatie openen, dat is nieuw.”

Ruim een kwart van de huidige ‘beschermd-wonencliënten’ krijgt inmiddels begeleiding in zijn of haar eigen woning (ambulant). Voor jonge mensen van 18 tot en met 27 jaar zijn de Friese gemeenten deze maand een nieuwe voorziening begonnen: Jong Thuis. ,,Een soort studentenhuissetting, met acht cliënten in één onderkomen, waar ze maximaal een jaar kunnen verblijven. De hoop is dat ze met dat zetje in de rug daarna zelfstandig kunnen wonen”, licht De Vries toe. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die uit de jeugdzorg komen of met een ‘rugzakje’ uit het ouderlijk huis gaan.

GGZ Friesland vocht half september de nieuwe aanbesteding nog vergeefs aan bij de rechtbank. De nieuwe tarieven zouden niet reëel zijn. Uit de contracten blijkt dat GGZ Friesland zich toch heeft ingeschreven en de grootste aanbieder van beschermd wonen blijft in de provincie.

 

<LC 13.04.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Coalitie Wetterskip blokkeert discussie over kwijtschelding

13-04-2022

Dat er ineens 2,4 miljoen euro overschiet, is voor de coalitiepartijen binnen Wetterskip Fryslân geen aanleiding om te tornen aan het kwijtscheldingsbeleid.

De dertienkoppige coalitiemeerderheid ging gisteravond dwars voor een debat over dit ongemakkelijke onderwerp liggen. Ze wilden er geen woord aan vuilmaken.

De twaalf oppositieleden (PvdA, PvdD, Water Natuurlijk/geborgd natuur, FNP en 50plus) wilden het dagelijks bestuur opdragen om mensen met minimale inkomens alsnog voor 100 procent kwijtschelding te verlenen, in plaats van de 90 procent waartoe vorig jaar is besloten. De paar tientjes die dit arme huishoudens oplevert, kunnen de financiële nood door stijgende inflatie en oplopende prijzen iets verlichten.

Toen dezelfde motie vorige week op tafel lag, eindigde de stemming door het ontbreken van drie leden onbeslist: 11-11. Gisteren kwam die andermaal aan bod, maar wel met opvallende nieuwe informatie: het Wetterskip heeft vorig jaar veel beter geboerd dan verwacht. De jaarafrekening over 2021 eindigt niet met het verwachte tekort van 2,5 miljoen euro, maar juist met een overschot van 2,4 miljoen euro. Die aap kwam vorige week pas uit de mouw ná een verhitte discussie over de motie.

Dat er zoveel overschiet heeft meerdere redenen: in coronatijd zijn investeringen doorgeschoven en de belastingopbrengsten vielen 1,4 miljoen euro hoger uit.

Aan een nieuw debat wilden de coalitiepartijen (VVD, CDA, Lagere Lasten Burgers, Christenunie, en de geborgde zetels voor landbouw en bedrijven) zich dit jaar niet meer wagen. Het voorstel om de besprekingen te heropenen vanwege de nieuwe informatie, schoten ze eensgezind af: 13-12. Daarna was de motie hetzelfde lot beschoren.

 

<LC 12.04.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Acht woningen door brand onbewoonbaar

30-03-2022

Acht appartementen in de Dennenstraat in Leeuwarden zijn voorlopig onbewoonbaar door de brand die zondagnacht uitbrak. WoonFriesland probeert twee gezinnen met kinderen snel aan ander onderdak te helpen.

Het gaat om een portiekflat van corporatie WoonFriesland in de wijk Schieringen. Rond kwart over twee brak hier brand uit in een woning op de derde (hoogste) bouwlaag. De huurder was niet thuis.

Mensen aan de overzijde ontdekten de brand en sloegen alarm. De snelle rookontwikkeling maakte het lastig om alle huurders tijdig wakker te maken. Een buurman zou ademhalingsproblemen hebben gekregen door de rookontwikkeling.

De ‘uitstroom’ van aardgas bemoeilijkte de brandbestrijding. De gasleiding moest eerst door Liander worden afgesloten voordat het bluswerk kon worden voltooid.

De brandweer schaalde om drie uur op naar ‘grote brand’ en er werd ook een NL Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Om tien voor zeven was het vuur ‘onder controle’. Daarna bleven de bluslieden nog tot tien uur aanwezig in de woning. Die is nu herkenbaar door een zwart gapend gat in de gevel. Bij andere appartementen is aan de buitenzijde geen schade te zien.

In een ruime omtrek werd mensen gevraagd om hun huizen te verlaten. In totaal ging het om twintig ontruimde woningen, waarvan de bewoners werden opgevangen bij de scouting verderop in Schieringen. De meeste omwonenden mochten later weer naar huis.

,,Momenteel zijn acht appartementen onbewoonbaar’’, vertelde AnneMarieke Voortman van verhuurder WoonFriesland gisteren. ,,De meeste mensen hebben onderdak gevonden bij vrienden en familie of in een hotel. Voor twee gezinnen met kinderen proberen we snel een alternatief te vinden. Voor de mensen die dit overkomt, is het natuurlijk buitengewoon ingrijpend.’’

Gisterochtend was nog niet duidelijk of een deel van de appartementen binnen afzienbare tijd weer bewoond kan worden. ,,Eerst moet verder onderzoek gedaan worden’’, zegt Voortman. Lang niet alle bewoners van het langgerekte flatgebouw hebben overlast gehad. Sommigen sliepen gewoon door.

Volgens buurtbewoners was er het laatste jaar geregeld gedoe in en om de woning waarin de brand ontstond. WoonFriesland wil hier niet op ingaan.

 

<LC 29.03.22>

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert