Leeuwarden

LEEUWARDEN | Fors minder aanbieders voor WMOzorg

06-03-2020

Verandering van de hulp levert Leeuwarden acht ton extra op

Het aantal zorgpartijen dat de aanvullende ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Leeuwarden gaat
aanbieden, gaat vanaf volgend jaar van ruim zestig naar zo’n twintig partijen. De gemeente maakte gisteren de uitkomsten bekend van de
aanbesteding van de WMO.

De WMO gaat op de schop om financiële tekorten weg te werken. Vanaf 1 januari moet er jaarlijks 3,6 miljoen worden bezuinigd, maar de
vernieuwing levert zelfs een besparing van 4,4 miljoen per jaar op. Dit komt, zo verzekert de gemeente, omdat de nadruk bij de planvorming lag op een nieuwe manier van werken. De bezuiniging zou niet leidend zijn geweest. De gemeente moet nog beslissen wat er met de overgebleven acht ton gaat gebeuren.


Beschikkingen
De vernieuwing gaat over de basisondersteuning, aanvullende ondersteuning en dagbesteding en thuishulp. De uitkomst van de
aanbesteding voor deze laatste twee onderdelen, waar elfhonderd cliënten gebruik van maken, werd gisteren bekendgemaakt. Een
samenwerking van Aardema Zorggroep, JijCentraal en InnZorg gaat deze zorg verlenen onder de naam Windkracht058.

Hoe dit verband er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. ,,Wij moeten nog bekijken welke structuur het verband krijgt”, zegt directeur Anton van der Kooij van Aardema, verreweg de grootste van deze drie partijen. ,,Elke partij krijgt in ieder geval een aandeel van 33 procent, maar we weten nog niet of het een corporatie wordt of een andere structuur krijgt.” Het is ook nog niet bekend hoeveel medewerkers er nodig zijn.

,,Omdat de zorg nu over zestig verschillende partijen is verspreid, kunnen we moeilijk zeggen hoeveel medewerkers daaronder vallen. Wij
hebben zelf tweehonderd tot driehonderd medewerkers, JijCentraal heeft er twaalf en InnZorg vijftien.”

Onderaannemers 
De samenwerking levert de zorg met zestien onderaannemers. Hieronder vallen niet de vier grotere partijen Alliade, KwadrantGroep, Zienn en MindUp van de GGZ die nu een groot deel van de aanvullende zorg en dagbesteding verzorgen. De aanbesteding bood volgens hen te weinig ruimte het werk dat ze doen op de juiste manier voort te zetten.
Zienn, die onder andere de noodopvang in Fryslân verzorgt, biedt nu een dagbestedingsactiviteit aan waarmee ze onder andere willen voorkomen dat mensen weer op straat komen te staan. De zorgverlener is bang dat de groep daklozen groter wordt als deze vorm van preventieve zorgverlening niet goed wordt opgepakt.

Van der Kooij verzekert dat er voldoende kunde in huis is bij Windkracht058 om ook deze doelgroep, die specialistischer zorg nodig heeft, te bedienen. ,,Wij kunnen grensoverstijgend werken en gaan ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt.”
Al eerder werd bekend dat Amaryllis samen met Incluzio de basisondersteuning gaat verzorgen. De thuishulp is aanbesteed aan Het
Friese Land en het Zeeuwse M.I.E.P.

Lees verder

LEEUWARDEN | Woningbouwplan Bilgaard kan doorgaan

05-03-2020

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn akkoord met de bouw van ruim zeventig woningen op de plek van het voormalige UPC-pand in de wijk Bilgaard. Burgemeester en wethouders willen het nieuwe bestemmingsplan nu definitief vaststellen. De raad moet er nog naar kijken.

,Het plan voorziet in de bouw van 42 appartementen in drie bouwlagen aan de Kei en in vier bouwlagen grenzend aan de noordelijk gelegen groenstrook. Oostelijk van de appartementen zijn maximaal 30 ruime grondgebonden woningen in twee bouwlagen met kap gedacht. Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost. Op verzoek van omwonenden zijn de appartementen aan De Kei een stukje
verschoven, terwijl er een woonlaag werd geschrapt. Verder zullen zoveel mogelijk bomen behouden blijven in de groenstrook aan de Kei.

Lees verder

LEEUWARDEN | zonnepanelen voor huurhuizen Huizum

05-03-2020

Dertien huurhuizen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden krijgen de komende tijd vloerisolatie en zonnepanelen. Ook worden badkamers en keukens vervangen. Waar nodig wordt goed isolerend HR++ glas geplaatst.
Met de verduurzaming wil WoonFriesland de levensduur van de eengezinswoningen met veertig jaar verlengen. Het werk is naar verwachting rond juni klaar. De totale investering bedraagt ruim een half miljoen euro.

Lees verder

LEEUWARDEN | Renovatie huurwoningen

04-03-2020

Woningcorporatie WoonFriesland gaat dertien huizen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden opknappen. De woningen krijgen onder meer vloerisolatie en zonnepalen, en de keukens en badkamers worden vervangen. De renovatie, waarbij de woningen aanzienlijk energiezuiniger worden, kost WoonFriesland ruim een half miljoen euro en moet rond juni 2020 zijn afgerond.

Lees verder

LEEUWARDEN | PAL/GroenLinks: wel weer wethouder, geen WMO

05-02-2020

PAL/GroenLinks blijft in de Leeuwarder coalitie en levert een opvolger voor de opgestapte Herwil van Gelder. De WMO gaat naar een zittende wethouder.

Dit maakte PAL/GroenLinks-fractievoorzitter Evert Stellingwerf gistermiddag bekend. De vijf raadsleden van de partij waren vorige week zwaar aangeslagen door het aftreden van hun wethouder, die zich onvoldoende gesteund voelde door de coalitie met PvdA, D66 en CDA. Eerder al hadden elf oppositieleden een motie van wantrouwen tegen hem ingediend.

PAL/GroenLinks overwoog even om de coalitie te verlaten. ,,We hebben onszelf eerst de vraag gesteld: waar doe je het allemaal voor? Als je eruit stapt, weet je één ding zeker: jouw idealen worden minder goed vertegenwoordigd. We vinden dat we als partij een meerwaarde hebben’’, zegt Stellingwerf.

,,We hebben veel berichtjes gehad. Mensen vroegen ons om in de coalitie te blijven, zowel binnen de partij als daarbuiten.’’ Dit gebeurde uit vrees dat er minder aandacht zou komen voor ,,het duurzaamheidsprofiel’’ en linkse standpunten wanneer de partij er uit zou stappen.

Uit gesprekken met de coalitiepartners kwamen genoeg signalen voor een hersteld vertrouwen naar voren, zegt Stellingwerf. PAL/GroenLinks wil echter wel af van de WMO, waar Van Gelder over struikelde: ,,De WMO is een lastig dossier. Dat was het al. Wij hebben het voor onze rekening genomen.’’ Nu een PAL/GroenLinks-wethouder zich te weinig gesteund voelt, moet een andere partij deze verantwoordelijkheid maar nemen, vindt de raadsfractie. De coalitiepartners hebben hiermee ingestemd, zegt Stellingwerf.

Dit dwingt het college tot een spannende ruil: een van de zittende wethouders krijgt de lastige WMO straks op zijn bordje. Hoe deze koehandel verloopt, is nog niet duidelijk. ,,Daar is nog niets over afgesproken. Dat moet allemaal nog’’, zegt PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma. Welke portefeuille er vervolgens terechtkomt bij de PAL/GroenLinks-wethouder, zal ook moeten blijken uit verder overleg.

Bij de partij hebben zich al verschillende mensen aangemeld die wel wethouder willen worden. De baan en de uitstraling van Leeuwarden hebben blijkbaar genoeg aantrekkingskracht, constateert Stellingwerf. Nieuwe kandidaten kunnen zich op korte termijn nog bij PAL/GroenLinks aanmelden. ,,Zelf ben ik geen kandidaat’’, zegt Stellingwerf. Hij durft nog niet te zeggen hoe lang het duurt voordat zijn partij iemand kan voordragen.

Bij de laatste raadsverkiezingen kwam PAL/GroenLinks als tweede partij uit de bus. Al sinds de jaren negentig zit PAL/GroenLinks samen met de PvdA en het CDA in een coalitie, soms aangevuld met een vierde partij. Momenteel is dit D66.

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert