Leeuwarden

LEEUWARDEN | Nieuwe studentenwoningen Aegon-gebouw

31-07-2019

De studentenkamer is uit, de zelfstandige studio raakt in. Deze week krijgt de stad er 500 gemeubileerde appartementen bij in het voormalige Aegongebouw in Leeuwarden. Voor iets meer dan 400 euro kunnen studenten er terecht, met beschikking over een eigen badkamer en keuken.

De vijfhonderd nieuwe appartementen in het gebouw zijn nog lang niet allemaal verhuurd, maar dat komt vanzelf wel, verwacht eigenaar Leyten. De huurwoninkjes zijn in een jaar tijd gebouwd.

Wie een zelfstandige woning huurt, kan vaak huurtoeslag krijgen van de rijksoverheid. Hierdoor worden studio’s betaalbaar voor een groep die vroeger alleen kon hopen op een kamer in een studentenhuis, waar meestal de badkamer, wc en keuken gedeeld moesten worden met huisgenoten. Dankzij de huurtoeslag zijn gemeubileerde appartementjes nu zowel voor studenten als beleggers aantrekkelijk.

 

De enorme omvang maakte het ombouwproject in het Aegongebouw uniek voor Noord-Nederland. Op kleinere schaal heeft Leeuwarden al verschillende soortgelijke projecten achter de rug. De verbouw van de voormalige daklozenopvang De Terp (nu Windmill Campus) tot 125 appartementen was de omvangrijkste voorganger in deze trend. Ook in het voormalige verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek in de binnenstad worden nu appartementen aangeboden aan studenten.

De gemeente moedigt de komst van studentenstudio’s aan. Zij hoopt dat hierdoor minder studenten in woonbuurten gaan wonen. Dit geeft namelijk nog wel eens overlast en krapte op de koopmarkt, waardoor gezinnen en starters moeilijker een huis kunnen vinden. De gemeente is dan ook soepel: normaal gesproken moeten nieuwe appartementen minstens 65 vierkante meter oppervlakte hebben, maar deze regel geldt niet voor de studentenstudio’s.

Dik 200 panden
Leeuwarden telde het afgelopen jaar ,,ruim tweehonderd’’ traditionele kamerverhuurpanden met vijf of meer studentenkamers, meldt de gemeente. Het aantal studenten dat bij woningcorporaties huurt, is zeer gering. Ze komen vooral ,,in de particuliere huur terecht’’, blijkt uit een uitgebreid gemeentelijk onderzoek van begin dit jaar. ,,Circa 20 procent van de huurders in een particuliere huurwoning betreft een student.’’

6700 uitwonende studenten
Leeuwarden beschikt al jarenlang over een stabiele populatie van ongeveer 6700 uitwonende studenten. ,,Dit betekent een jaarlijkse instroom van 1600 tot 2400 studenten.’’ Bijna de helft van alle nieuwe inwoners in de gemeente is student.

De werkelijke studentenpopulatie in Leeuwarden is overigens ruim twee keer zo groot als de genoemde 6700. Steeds meer studenten blijven namelijk lang bij hun ouders wonen en zijn niet meegeteld. In het studiejaar 2015-2016 woonde nog slechts 35 procent van de in Leeuwarden woonachtige studenten zelfstandig. Eerder was dit de helft.

Lees verder

LEEUWARDEN | Brandveiligheid zelden op orde in Leeuwarden

20-07-2019

De brandwerende maatregelen zijn zelden op orde bij winkels onder woningen in Leeuwarden. Ook bij scholen, kinderdagverblijven en studentenhuizen is bijna altijd wel iets mis.

Als de dodelijke Keldersbrand in 2013 één les heeft opgeleverd, dan is het wel dat de brandscheidingen tussen winkels en bovengelegen woningen vaak niet veilig zijn. Een simpel kachelbrandje leidde tot een vuurzee met verstikkende rook bij de bovenburen. Zoiets kan makkelijk opnieuw gebeuren. Voor de gemeente is het een lastig onderwerp, zei burgemeester Ferd Crone vorig jaar in een terugblik op de Keldersbrand. Wettelijk gezien heeft de gemeente weinig bevoegdheden om controles af te dwingen. De verantwoordelijkheid voor
particuliere appartementen ligt vooral bij eigenaren en bewoners zelf.

Leeuwarden verzon vorig jaar een truc: controles in winkels behoren namelijk wel tot de gemeentelijke bevoegdheden. Crone kondigde aan twintig winkels te laten bekijken, vooral met het oog op ‘brandwerende maatregelen op de begane grond’. Het gaat erom dat wanden sterk genoeg zijn om een vuurzee twintig minuten tegen te houden.

Inmiddels zijn de uitkomsten van deze controles bekend. Bij veertien winkels bleek de brandwerende scheiding tussen winkel en woning niet op orde. Bij nog eens twee winkels was ‘de kwaliteit van de brandscheiding twijfelachtig’. In vijf gevallen was ‘er extra aandacht voor het onderhoud van de installaties nodig, met name blusmiddelen’, zo blijkt uit het inspectieverslag. 

Bij klassieke studentenhuizen heeft de gemeente veel bevoegdheden. Controleurs bezochten vorig jaar 52 kamerverhuurpanden met vijf of meer kamers, soms meerdere malen. Maar liefst 45 keer constateerden ze dat apparatuur – zoals rookmelders – kapot was of niet functioneerde. Dertig keer waren gasslangen te oud of liepen ze langs riskante hittebronnen.

Brandwerende scheidingen bleken in twintig gevallen niet goed. In 29 studentenhuizen waren de blusmiddelen verouderd of niet aanwezig. Negen keer werd geconstateerd dat te veel apparaten via verlengsnoeren op één stopcontact zaten. Studenten zijn vaak laks, constateert de gemeente. ‘Hetzelfde geldt voor een respectabel deel van de verhuurders. Na constatering en schriftelijke bevestiging van die constatering pakken verhuurders de verbeterpunten meestal wel goed op.’

De gemeente controleerde vorig jaar ook 39 basisscholen. Slechts zes hiervan voldeden aan alle voorwaarden. In de andere scholen werd altijd wel iets gevonden. Daarbij ging het niet altijd om ernstige tekortkomingen, maar ook kleine gebreken kunnen bij een beginnende brand van belang zijn. Zo werd 23 keer geconstateerd dat de installaties voor veilig vluchten niet op orde waren: bijvoorbeeld brandmelders en vlucht-routeaanduidingen. Veertien keer waren de brandscheidingen niet goed. Twaalf keer waren de vluchtroutes niet vrij, bijvoorbeeld doordat er obstakels op stonden. Bij 22 scholen was er ‘in meer of mindere mate onvoldoende bewustwording voor brandveiligheid’. Bij kinderdagverblijven is het beeld vergelijkbaar.

De gemeente bezocht ook zeventien ‘gebouwen met logiesfuncties’, zoals hotels en B&B’s. Bij zestien was er iets mis. Vijftien keer waren de brandscheidingen niet op orde en vaak was ook hier de ‘bewustwording’ van risico's onvoldoende. Bij woonzorggebouwen, studentensociëteiten, zalencomplexen en grote horecazaken werden ook veel gebreken opgemerkt.

Lees verder

Nieuw initiatief kleinschalig wonen dementerenden

29-06-2019

Zorghuizen Noord-Nederland begint op 1 september in zowel Leeuwarden als in
Wolvega met kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

In de zorghuizen kunnen elk zestien mensen met dementie 24 uur zorg krijgen.
In Leeuwarden trekt de stichting in een complex aan het Noordvliet, waar nu nog
Noorderbrug zorg verleent aan mensen met een lichamelijke beperking. Die zorg
verhuist naar nieuwbouw aan het Sixmaplein. Het complex met zestien
appartementen en gezamenlijke huiskamers zit boven het Odensehuis, dat een
inloophuis is voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. ,,Dat
zorgt voor mooie kruisbestuiving”, zegt directeur, bestuurder en initiatiefnemer
Tietsjannie Hamstra uit Hoogezand.
Het motto van Zorghuizen Noord-Nederland is ‘leven als thuis’. Een zorghuiscoach
komt op huisbezoek om voorafgaand aan een verhuizing de woonsituatie en
gewoontes van een nieuwe bewoner te beoordelen. In Wolvega huurt Zorghuizen
Noord-Nederland appartementen in de voormalige serviceflat Lenna, op de plek
waar tot december een hotel zat. Bewoners kunnen hier gebruik maken van
welzijnsactiviteiten en een restaurant dat Bruisss uitbaat.
Zowel in Wolvega als in Leeuwarden zijn er meer appartementen te huur, waar
Zorghuizen Noord-Nederland zorg kan verlenen. ,,Heel geschikt voor echtparen
waarvan een partner dementerend is. In Wolvega komt bijvoorbeeld een mevrouw
in het zorghuis wonen, terwijl haar man verderop in de Lennaflat een appartement
huurt. Zo blijven ze dicht bij elkaar.”
In totaal gaan er 34 medewerkers aan de slag op de beide locaties van Zorghuizen
Noord-Nederland. Er is vier jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. Het is de
bedoeling dat er later een soortgelijk initiatief wordt gestart in het Groningse
Wagenborgen en in de Leeuwarder wijk Bilgaard. ,,Aan deze vorm van
dementiezorg komt steeds meer behoefte. We willen met zijn allen dat mensen
met dementie zo lang mogelijk de regie over zichzelf kunnen houden.”

Lees verder

Geen uitstel WMO-plan Leeuwarden

12-06-2019

Het Leeuwarder WMO-plan wordt niet uitgesteld. Per januari 2021 kunnen Leeuwarders met een hulpvraag terecht in buurt- en dorpskamers. Dit staat in het ‘uitvoeringsplan herijking ondersteuning Wmo’ dat wethouder Herwil van Gelder gisteren presenteerde. Het plan is geschreven in samenwerking met een werkgroep van twaalf zorgaanbieders. Vier ervan vroegen eind mei in een brief evenwel om uitstel.

Zij vonden dat het voorstel nog onvoldoende uitgewerkt was en dat er te weinig draagvlak was bij collega-aanbieders. Het college wees hun verzoek af; het stelt dat de partijen inhoudelijk wel achter de plannen staan. Bovendien loopt de bezuinigingsdoelstelling van 3,6 miljoen euro anders gevaar.

De kern van de nieuwe werkwijze is dat een inwoner met een hulpvraag straks terecht kan in een buurt- of dorpskamer, waar vrijwilligers en beroepskrachten samen zorgen voor de juiste ondersteuning. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten veel meer dan nu gaan samenwerken. Maar, zegt Van Gelder: ,,Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de toegang tot zorg straks in handen ligt van een vrijwilliger.’’ Hulp wordt zoveel mogelijk zonder beschikkingen verleend en met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp.

Hoeveel buurt- en dorpskamers er komen en op welke locaties, is nog niet duidelijk. Ook niet hoeveel vrijwilligers er straks nodig zijn. Het is niet uitgesloten dat locaties van sociale wijkteams, die zijn opgericht in 2015, dicht moeten. Van Gelder: ,,We inventariseren per wijk en dorp wat een geschikte locatie is. We kijken ook naar buurt- en dorpshuizen.’’

Ook wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht in de buurt- en dorpskamers. Die verwijzen dan door. Het aantal uren, dat nu in Leeuwarden boven het gemiddelde ligt, wordt teruggeschroefd naar de landelijke norm.

Lees verder

Leeuwarden | Nieuwe jarenzeventighuizen als duurzaam oefenterrein

16-05-2019

Friezen leren in Delft hoe oude huizen zijn te verduurzamen

Hoe kun je het slimst en goedkoopst oudere huurhuizen verduurzamen? WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland zoeken dat in Delft uit met het project DreamHûs.

Samen met het start-upcentrum YesDelft bouwden ze in The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, drie jarenzeventigwoningen om te kijken hoe die het best en betaalbaar verduurzaamd kunnen worden. De woningen worden bijna opgeleverd, vertelt AnneMarieke Voortman, woordvoerder van wooncorporatie WoonFriesland. Op 19 juni is er een eerste bijeenkomst waar ondernemers en start-ups met oplossingen komen om de huizen te verduurzamen in de hoop die ook uit te mogen voeren.

Twee van de nieuwe woningen hebben een energielabel B en één label F. Dat is het op één na slechtste label dat een woning wat betreft
energieverbruik kan krijgen. Dat er is gekozen voor Delft en geen vergelijkbare woningen in Fryslân zijn uitgezocht, heeft volgens Voortman onder andere te maken met de proeftuin Green Village, waar zonder wet- en regelgeving naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd. ,,Zo’n centrum hebben we niet in Fryslân. Bovendien zitten we daar ook vlakbij de TU Delft, met veel bouwkennis, en YesDelft, waar innovatieve start-ups bij betrokken zijn.”

Ander verhaal

Een ouder huis verduurzamen en van het gas afhalen is niet zo’n probleem. Maar om dat betaalbaar te doen en ook gebruiksvriendelijk voor de bewoners is een ander verhaal, stelt Voortman. ,,Met nieuwbouw is het vrij eenvoudig. We bouwen nu een aantal woningen in Hurdegaryp met zonnepanelen, een warmtepomp en elektrische kookgelegenheid,
waar de huurders zo’n 600 euro per maand voor betalen. Voorkomen dat huurders van oudere huizen na verduurzaming met veel hogere
maandlasten komen te zitten is minder eenvoudig. Het liefst willen we de maandlasten zelfs omlaag krijgen. Hoe dat het beste kan, en ook op zo’n manier dat de bewoner de nieuwe techniek simpel kan gebruiken, hopen we in Delft te ontdekken.” 

Hoeveel het project kost kan Voortman niet zeggen. Ook niet hoe lang de proef duurt. ,,Dat hangt af van de slimme ideeën die we krijgen aangereikt. We zien het vooral als een investering. We hopen te ontdekken hoe we op een goedkope en snelle manier ons oude huizenbestand kunnen verduurzamen. En misschien kunnen ook andere woningcorporaties ervan leren.” Om een reëel beeld te krijgen of maatregelen werken worden de
woningen ook bewoond. ,,Huurders betalen minder huur dan normaal, maar ze moeten er wel tegen kunnen dat het huis met regelmaat wordt verbouwd als er iets nieuws wordt aangelegd.”

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert