Leeuwarden

LEEUWARDEN | Bewoners flat half jaar zonder lift

18-01-2020

Waarom duurt dat twee maanden voor je een brief schrijft?
Op 9 januari viel er een brief van Elkien in de bus bij de bewoners van een flat aan de Canadezenlaan. De lift was stuk, en reparatie zou nog wel even duren.

Dat de lift stuk was, was voor bewoonster Greetje Sinnema geen verrassing. ,,Die is stuk gegaan op 9 november. Twee maanden eerder al.” En dat heeft nogal wat consequenties voor de bewoners, zeker in het deel waar Sinnema woont. ,,Voor mij valt het nog wel mee, maar voor de oudjes hier is echt heel lastig.” Sinnema woont helemaal aan het einde van de flat. Het trappenhuis met de kapotte lift is zo’n honderd meter lopen. De werkende lift is een trappenhal verderop: tweehonderd meter verwijderd van haar woning. ,,Ik heb de kerstspullen ingepakt en in dozen in de slaapkamer staan. Want daar moet ik nu helemaal mee naar de lift en dan weer terug naar de berging.”

Vervelend, maar veel vervelender vindt Sinnema het voor haar buren. ,,Ik spreek namens de bewoners hier, want iedereen heeft het erover. Dan is het van ‘wat is ’t wat, wat is ’t wat’. En wat moeten we doen? Iemand wilde al handtekeningen verzamelen, maar ja, wat schiet je daarmee op?” Af en toe doet ze nu boodschappen voor buren. ,,Ik heb een buurvrouw van 93, die slecht hoort en ziet en met een rollator loopt. En een bovenbuurvrouw die afhankelijk is van een scootmobiel. Die moet dus dat hele stuk lopen naar de lift, en dan beneden weer naar de hal om bij haar scootmobiel te komen. Die is dan de halve dag onderweg, dat kan toch niet?”

Op tafel ligt de ‘gewraakte brief’ van Elkien van 9 januari waarin wordt gesteld dat reparatie niet mogelijk is en dat er een nieuwe lift komt. Op zijn vroegst in mei. ,,Waarom duurt dat twee maanden voor je een brief schrijft? En waarom vraagt Elkien niet of mensen hulp nodig hebben? Of wensen ze ons op zijn minst gelukkig nieuwjaar, ook al is de lift kapot. Dat vind ik nog het ergste, zo’n briefje.”Want volgens Greetje Sinnema had Elkien best wat kunnen doen. ,,Bij een kennis in Bilgaard is de lift ook stuk geweest. Daar zijn toen tijdelijk trapliften gemonteerd. Dus er was best iets mogelijk. Een van de bewoners hier is er helemaal overspannen van. De bloeddruk is bij haar helemaal omhoog gegaan!” 

Elkien stelt in een reactie dat de bewoners eerder op de hoogte hadden kunnen worden gesteld. Maar, zo stelt de verhuurder, er was een periode van onderzoek nodig om het probleem met de lift duidelijk te krijgen. Nu blijkt dat er een nieuw systeem nodig is waar een lange levertijd voor nodig is.

Lees verder

LEEUWARDEN | Afbraak duplexhuizen Componistenbuurt

14-01-2020

Woningcorporatie Elkien begint volgende maand met de sloop van 42 duplexwoningen in de Sweelinckstraat, Beethovenstraat en Chopinstraat in de Leeuwarder Componistenbuurt. De portiekwoningen zijn verouderd. Nieuwbouw was handiger en goedkoper dan renovatie, aldus de corporatie, gesteund door de meeste huurders. Zij zijn door Elkien elders ondergebracht. Na de sloop begint zo
snel mogelijk de nieuwbouw van 44 nieuwe onder- en bovenwoningen. Die worden in 2021 opgeleverd.

Lees verder

LEEUWARDEN | Zorgen in De Anjen over kamerverhuur

13-01-2020

,,Bij ieder huis dat hier te koop staat, vragen we ons af of het weer een kamerverhuurpand wordt”.

Paula Dompeling uit Leeuwarden maken zich ernstig zorgen over hun hofje in Bilgaard. Het hofje aan De Anjen in Bilgaard bestaat uit twintig woningen. Goede woningen, en niet te duur. En dat weten kamerverhuurders ook, stellen de buurtbewoners. ,,In de afgelopen jaren is het hier gewoon veranderd. Wij snappen ook wel dat deze wijk aantrekkelijk is voor studenten, zo dicht bij de hogescholen. Maar het heeft behoorlijk invloed op ons hofje”, vertelt Dennis Spoelstra.

Van de twintig woningen aan het hofje, zijn er nu zes in gebruik als kamerverhuurpanden stellen de bewoners. ,,We hebben vaak contact gezocht met de gemeente maar we worden afgewimpeld. Op de vraag of het toegestaan is, krijgen we antwoorden dat de ene woning onder het oude beleid valt, een andere onder het nieuwe. Volgens de gemeente is er allemaal niet zoveel aan de hand.”

Juist die houding, zorgt voor ergernis. Want waar de gemeente reageert door te stellen dat een pand vergund is, of dat er volgens hun gegevens geen sprake is van kamerverhuur, zien de bewoners het heel anders. ,,Alleen al dat ik jaren gebeld heb met de gemeente om aan te geven dat het niet goed gaat, dat ik overlast ervaar. En nooit ben ik doorverwezen naar het meldpunt overlast met mijn klachten. Pas toen we contact zochten met raadsleden kregen we te horen dat dat bestaat!”, vertelt Paula Dompeling. ,,Nu is de overlast even
een stuk minder omdat de huiseigenaar na de klachten bij het meldpunt hele strenge regels heeft opgesteld voor de studenten.”

,,Wij hebben een studentenhuis naast ons met drie meisjes. Vorig jaar ging dat best goed, uiteindelijk hadden we een goed contact, maar dan na de zomer zitten er dan drie anderen in en dan begint het hele circus weer opnieuw”, vult Dennis Spoelstra aan. Wat de buurtbewoners stoort is dat er op papier in sommige van de panden twee studenten wonen – waardoor de verhuurder geen vergunning voor kamerverhuur nodig heeft – maar in de praktijk soms wel vijf tot zes studenten verblijven. ,,En daar doet de gemeente niets aan”, stelt Abe Nauta. ,,Er wordt niet gehandhaafd.”

Behalve de woningen die gebruikt worden voor kamerverhuur, is een aantal andere panden ook in handen van huisjesmelkers zeggen de wijkbewoners. Maar die worden verhuurd aan gezinnen. ,,Wat ons ook zorgen baart, is dat op deze manier het voor starters onmogelijk wordt om een huis te kopen. Omdat verhuurders ze opkopen en geld verdienen aan de verhuur”, zegt Tonny Spies.

De ontwikkelingen in de Vlietzone zijn de afgelopen maanden met grote interesse gevolgd in De Anjen. Spoelstra: ,,natuurlijk zijn de problemen daar groter dan hier. Maar ook in De Anjen zie je dat de verhuurpanden minder goed onderhouden worden. Dat voortuinen veranderen in fietsenstallingen. Dat er mensen wonen die geen binding hebben met de wijk en er slechts korte tijd zijn. Dat tast de sfeer in de wijk aan.”

Dat de gemeente nu komt met plannen van aanpak en zoekt naar mogelijkheden om de problemen in de Vlietzone aan te pakken, vinden ze in De Anjen een goede zaak. ,,Het is te hopen dat ze met werkbare plannen komen die echt iets veranderen”, hoopt Spoelstra. ,,En die ook van toepassing zijn op de rest van de stad.”

Omdat de bewoners van De Anjen het idee hebben dat zij niet de enigen zijn in Bilgaard die kampen met het toenemende aantal koopwoningen die in handen komen van huisjesmelkers of particuliere verhuurders. ,,We hebben ook contact met het wijkpanel om dat te inventariseren”, aldus Spoelstra.

Lees verder

LEEUWARDEN | Piekjaar bouw met 1150 nieuwe woningen

06-01-2020

Vooral oude Aegon-complex levert grote bijdrage

De Friese hoofdstad heeft een duizelingwekkend woningbouwjaar achter de rug. Er kwamen ruim 1150 nieuwe huizen bij. Ongeveer de helft bestaat uit studentenappartementen.

Hiermee is 2019 het meest productieve Leeuwarder bouwjaar van deze eeuw tot nu toe. Zulke hoge cijfers doen denken aan de naoorlogse decennia, toen alles op alles werd gezet om de woningnood te bestrijden. De huidige piek wordt vooral veroorzaakt door Markt058. In dit oude Aegoncomplex bij het NS-station werden afgelopen zomer zo’n vijfhonderd studentenstudio’s opgeleverd. De gemeente telt ze mee, maar wel in een aparte categorie. Het zijn zelfstandige woningen met alles erop en eraan, maar de reguliere woningmarkt staat eigenlijk los van de studentenbouw.

Elders in de stad kreeg Leeuwarden er dit jaar in ieder geval nog 75 zelfstandige studentenwoningen bij. Verder bestond de productie uit 72 zorgappartementen en ruim 500 reguliere woningen. Er werden ook 121 huizen gesloopt, vooral bij het oude Cambuurstadion, waar corporatie Elkien huurhuizen vervangt door nieuwbouw.

De bouwpiek is eenmalig, want dit jaar verwacht de gemeente uit te komen op 750 nieuwe woningen. Vorig jaar werden in de gemeente 828 huizen opgeleverd. In de vier jaar daarvoor zat de productie steeds tussen de 690 en 780 woningen. Toen de verhuur van Markt058 in augustus begon, was iedereen benieuwd of dit een succes zou worden. De gemeente en bedrijven keken nieuwsgierig toe. Zou het ontwikkelaar Leyten lukken om al die 500 studio’s te verhuren? ,,Ja, het complex zit helemaal vol’’, zegt Hans Vierstra, beleidsadviseur wonen van de gemeente. De studio’s voldoen blijkbaar aan een grote vraag.

Dat maakt nieuwsgierig, want wie zijn de huurders? Gaat het vooral om buitenlandse studenten? Komen ze uit andere studentensteden waar een tekort aan kamers is? ,,Begin 2020 gaan we dat analyseren’’, zegt Remco Deelstra, ook beleidsadviseur wonen. ,,Misschien zitten er wel mensen tussen die in Groningen studeren en dagelijks heen en weer pendelen.’’ Dat er een markt bestond voor zelfstandige studentenstudio’s kwam voor de gemeente niet als een verrassing. ,,We hebben nu zo’n 1000 wooneenheden voor studenten toegevoegd’’, zegt Vierstra. ,,Daarnaast is er een aanvullende wens van nog eens 470 eenkamerwoningen.’’

De gemeente staat zulke studentenwoningen alleen toe in concentratiegebieden, zoals de Kenniscampus, de binnenstad en uitloopgebieden hiervan, zoals bij de Oostergoweg en de Lange Marktstraat. Er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen voor studio’s. De gemeente steunt de bouw van studentenstudio’s, omdat woonwijken en sociale woningbouw zo worden ontlast.

Lees verder

‘Bouwspurt’ dankzij studentenstudio’s

06-01-2020

De woningbouw in Leeuwarden beleeft een grote spurt, dankzij ontwikkelaars die brood zien in appartementen. De verkoop van eengezinswoningen in de uitlegwijken en dorpen groeit ook, maar gestaag. De Friese hoofdstad kreeg er afgelopen jaar zeshonderd zelfstandige studentenstudio’s bij: een groeispurt van formaat. Dit betekent een ontlasting van de woonwijken in Leeuwarden, maar heeft ook gevolgen voor de klassieke studentenhuizen, waar studenten op kamers zitten met een gedeelde wc, keuken, badkamer en douche.

Volgens gemeentelijke berekeningen heeft de stad inmiddels ongeveer 490 kamers te veel. ,,Bij ons zijn circa 650 kamerverhuurpanden bekend’’, zegt Remco Deelstra van de gemeente. In werkelijkheid is het aantal hoger, want kleinere studentenwoningen met enkele kamers staan niet geregistreerd. Of het aantal kamerverhuurpanden straks daalt, moet nog blijken. Nederlandse hbo-studenten blijven vaak lang bij hun ouders wonen. Het is dan ook opmerkelijk hoeveel zelfstandig wonende studenten Leeuwarden kent. Het zijn er 7000, van wie er 2000 uit het buitenland komen. Het grotere Zwolle telt maar 3500 zelfstandig wonende studenten. Het verschil zit hem vermoedelijk in bijzondere opleidingen als de hotelschool en de Thorbecke Academie. Die trekken meer studenten van buiten. Wie van ver komt, kan niet bij zijn ouders blijven wonen, vandaar het hoge aantal ‘uitwonenden’.

De gemeente vindt het prima dat ontwikkelaars op de studentenmarkt mikken en risico willen nemen. Deelstra: ,,Als er heel veel aanvragen zijn, dan is dat ook een teken van vertrouwen. Als ontwikkelaar moet je voor de bouw weten dat je het voor elkaar krijgt om ze te verkopen of te verhuren.’’

Appartementen
De grootschalige bouw voor studenten wekt bij oudere Leeuwarders wel eens wrevel. Wordt hun groep wel bediend? Jazeker, benadrukken de gemeentelijke woonadviseurs. Ze wijzen op de golf aan nieuwe appartementengebouwen die nu worden gebouwd.
Denk bijvoorbeeld aan de twee woongebouwen (samen 36 appartementen) op de plek van de oude Fenix-kerk bij het Valeriusplein. Op het Zuidvliet is corporatie WoonFriesland al een heel eind op dreef met een complex van 52 sociale huurwoningen.
Ondertussen is ook begonnen met de bouw van twee woontorens met elk 37 appartementen op de plek van het oude LPF-complex aan de Tesselschadestraat. Daar worden ook nog steeds kantoren omgebouwd tot woningen, bijvoorbeeld in het oude UWV-pand (het Roemerhuys), waarin 32 woningen komen.

Toch moet de vraag naar ouderenappartementen niet worden overschat, zegt Deelstra: ,,Vaak wordt gedacht dat mensen vanaf hun zeventigste allemaal in een appartement willen wonen, maar dat is een mythe. De meeste ouderen zitten prima in hun eengezinshuis en schuiven een verhuizing vaak voor zich uit.’’ Veel twintigers en dertigers zouden ook wel zo’n eengezinswoning willen. Deelstra:
,,Vroeger was het zo: als je jong was, ging je gewoon kopen in Leeuwarden. Maar nu de prijzen stijgen, gaan starters vaak eerst in een appartementje zitten.’’ Dan sparen ze vaak voor een koophuis. Studentenstudio’s zijn meestal maar 20 vierkante meter groot. Andere
appartementen moeten minstens 65 vierkante meter zijn, zo heeft de gemeente bewust vastgesteld.

Woordvoerder Hans Vierstra: ,,Hiermee lukt het niet om een oudere eengezinswoning op te splitsen in twee appartementen. Zo’n huis is
namelijk meestal maar 100 tot 120 vierkante meter.’’ Bij de tolhuislocatie aan de Groningerstraatweg wordt straks een uitzondering
gemaakt, speciaal voor starters op de woningmarkt, die nu moeilijk aan een betaalbaar huis kunnen komen. Voor hen komen er betaalbare
koopappartementjes beschikbaar, die kleiner zijn dan 65 vierkante meter.

Eengezinswoningen
Ieder jaar krijgt de gemeente Leeuwarden er honderden eengezinswoningen bij. De belangrijkste bouwplek is stadsdeel De Zuidlanden, dat twintig jaar geleden is ontwikkeld. Uiteindelijk moeten er 5700 woningen verrijzen in dit gebied, waarbij de grote wijk Middelsee is meegerekend. PvdA-wethouder Hein de Haan: ,,In de Zuidlanden zitten we volop in de productiefase. We zijn nu bezig met het voorbereiden van de buurtschappen Unia en De Hem. Ook Blitsaerd-Oost is in ontwikkeling: in januari willen we een stedenbouwkundig plan presenteren voor deze nieuwe fase.’’
Het publiek dat in de Leeuwarder uitlegwijken komt wonen, bestaat vooral uit stedelingen. Deelstra: ,,Vroeger werd gedacht dat we mensen uit Heerenveen en andere delen van Friesland hier naar toe zouden halen, maar dat is niet wat wij zien. 80 tot 90 procent woonde al in Leeuwarden.’’

Binnen de stad is een voortdurende verhuisstroom aanwijsbaar: ,,We zien nu bijvoorbeeld veel gezinnen uit Zuiderburen die naar de Zuidlanden verhuizen.’’ Desondanks wekt de bouw in De Zuidlanden zorgen in de dorpen. Vooral de FNP heeft de indruk dat Leeuwarden het platteland leegzuigt en vindt dat dorpen meer nieuwbouwmogelijkheden moeten krijgen. Maar in de gemeente Leeuwarden staat geen enkel dorp op slot, benadrukken de ambtenaren. In Wirdum en Wytgaard zijn altijd kavels te koop en in grote dorpen als Grou of Stiens al helemaal. Wie op Funda kijkt, ziet inderdaad dat in de Leeuwarder dorpen minstens 150 huizen te koop staan, waarvan een deel zelfs
een vraagprijs heeft onder de 150.000 euro. ,,We merken in dorpen dat veel inwoners heel tevreden zijn met hun eigen situatie,
maar zich zorgen maken over anderen’’, zegt Deelstra. Vaak hebben ouderen het gevoel dat jongeren geen huis kunnen vinden in het dorp. In de praktijk blijkt die woningnood mee te vallen, constateren de ambtenaren.

Het gemeentebestuur wil aan dorpen geen nieuwe uitbreidingswijken in de weilanden meer toestaan. Wel valt er te praten over een woonfunctie in leegstaande dorpspanden. Deelstra: ,,Zo kijken we nu bijvoorbeeld naar wonen in het schooltje van Hilaard.’’ In Stiens komen woningen in het oude gemeentehuis en waarschijnlijk ook op de plek van De Skalm. De Haan: ,,Er is op dit moment overal veel vraag naar, ook in de dorpen. Maar als je gaat bijbouwen, moet je je wel afvragen welk vastgoed in de toekomst nog interessant is. Wat we nu bouwen, voldoet aan nieuwe energienormen, dus dat blijft wel interessant, maar de oudere huizen waar de huidige bewoners in wonen
niet. Als je te veel gaat toevoegen in de dorpen, kan dat dus ook een gevaar zijn.’’

Experimenten
De gemeente Leeuwarden pleitte tien jaar geleden voor meer experimentele woonvormen (niches). Dat leverde bijvoorbeeld een wijkje
met ‘tiny houses’ op in De Zuidlanden. Leuk plan, maar voor de gemeente was het project verliesgevend, constateert wethouder De Haan.
Deze minihuisjes moeten voldoen aan dezelfde strenge eisen als andere nieuwbouw. Dat maakt de bouwkosten best hoog ten opzichte van de bescheiden woonruimte. De vraag naar tiny houses is dan ook bescheiden. De meeste mensen willen toch een stenen huis, constateert de gemeente.

Voor bijzondere woonvormen is overigens best ruimte, merken Deelstra en Vierstra op: ,,In Mantgum zijn mensen bijvoorbeeld bezig met een project in gedeeld opdrachtgeverschap.’’ Dit kan tien nieuwe woningen opleveren in een bijzondere samenlevingsvorm. ,,Ook in Middelsee hebben we nog experimenteergedachten’’, zegt De Haan. Hij deed inspiratie op bij de bouwaanpak van Oosterwold, een nieuwe wijk in Almere. ,,Daar is bijna alles vrijgelaten. De gemeente legt geen riolering aan, geen trottoirs of lantaarnpalen. Mensen mogen het daar helemaal zelf uitzoeken, zolang ze zich aan het bouwbesluit houden en goede afspraken maken met hun buren.’’

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert