LEEUWARDEN | 40% of meer kwijt aan woonlasten

Een fors gedeelte van de Leeuwarder huishoudens in corporatiewoningen geeft 40 procent of meer van zijn inkomen uit aan woon- en zorgkosten. De problematiek is relatief het grootst bij eenoudergezinnen. 
Corporaties en huurdersorganisaties deden het afgelopen jaar onderzoek onder duizenden gezinnen.


De Bewonersraad zet zich als huurdersvereniging op verschillende fronten in om de woonlasten van huurders betaalbaar te houden.  

Website met voordelen voor sociale huurders
De gezamenlijke huurdersverenigingen zijn bezig met de ontwikkeling van een 'huurdersportaal'. Een website waar straks alle financiële regelingen en voorzieningen te vinden zijn waar mensen met een smalle beurs gebruik van kunnen maken.

Inzet op betaalbaarheid
In de gesprekken met gemeenten en corporaties zet De Bewonersraad zich voor haar leden in voor de betaalbaarheid van wonen en voldoende beschikbare woningen voor de doelgroep. 
Het passend toewijzen zou ook op termijn van invloed kunnen zijn (in positieve zin) op het betaalbaar houden van wonen, hier wordt de vinger aan de pols gehouden. 

Woonzorgquote naar beneden
Voor de prestatieafspraken 2018 gaan partijen (gemeente, corporaties en huurdersverenigingen) met elkaar in overleg hoe de hoogte van de woonzorgquote naar beneden bijgesteld kan worden. Ook proberen wij nog een aanvullend onderzoek te realiseren (er is een beperkte groep onderzocht).