LEEUWARDEN | 480 sociale huurwoningen in Middelsee

Richtlijnen opgesteld voor nieuwbouwwijk van 3200 woningen

De nieuwe wijk Middelsee ten zuiden van het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden moet minimaal 480 sociale huurwoningen tellen. Dat stelt de gemeente in het ontwikkelkader voor de nieuwe wijk dat gisteren werd vastgesteld door het college van B en W. ,,Wij denken onder andere aan een buurtje als de Hollanderwijk in het noorden van de wijk bij de stoplichten bij de Overijsselselaan en het Fries Landbouwmuseum met vooral éénpersoonshuishoudens en wat meer sociale huurwoningen”, zegt wethouder Hein de Haan (PvdA). ,,Het doel is dat die woningen niet allemaal bij elkaar worden gebouwd, maar verspreid over het plan.”

De afgelopen jaren zijn er weinig sociale huurwoningen bijgebouwd in Leeuwarden. Blitsaerd bestaat bijvoorbeeld alleen uit duurdere
koopwoningen. Leeuwarden streeft ernaar dat in nieuwe wijken 20 tot 30 procent van de woningen in de sociale huursector zitten.
Middelsee wordt in drie fases gebouwd. De eerste fase telt 750 woningen waarvan de eerste kavels al verkocht zijn. Deze fase bestaat uit Havenstad en Waterstad en hiervoor is het stedenbouwkundig plan al vastgesteld. De eerste woningen moeten hier volgend jaar gebouwd worden. De overige twee fases die samen 2450 woningen moeten tellen, zijn meegenomen in het ontwikkelkader, dat een soort voorbode is voor het stedenbouwkundig plan. ,,We hebben het nog niet dichtgetimmerd, maar hier staan de richtingen in. Hier kan nog op gereageerd worden en daarna zal een stedenbouwkundig plan opgesteld worden.”

In tegenstelling tot de buurtschappen in de rest van de Zuidlanden aan de andere kant van de Overijsselselaan moet Middelsee meer een stedelijk karakter krijgen met diverse voorzieningen. Aanvankelijk waren er sportvelden gepland in het noordelijke deel van de wijk in de buurt van het Landbouwmuseum. In het ontwikkelkader is dit verplaatst naar het zuidwesten, tegen de spoorlijn naar Heerenveen. ,,Omdat dit een grote wijk wordt, verwachten we dat we op termijn meer velden nodig hebben en daar is op deze locatie meer ruimte voor.”

Ook het zuidelijker gelegen plan De Werp is meegenomen in het ontwikkelkader. Hier moet, volgens de planning in 2025, station
Werpsterhoek verrijzen. Aanvankelijk waren voor dit gebied bedrijven gepland, maar er wordt nu rekening mee gehouden dat er ook woningen gebouwd zouden kunnen wonen. ,,Dit is een bijzondere locatie vlakbij het nieuwe station en we willen de opties voor dit stukje graag nog langer open houden. Aanvankelijk werd er aan kantoorruimten gedacht, maar daar is nu geen behoefte aan in Leeuwarden. We willen het ook nog niet vol tekenen met woningen want voor hetzelfde geld wordt er toch een andere invulling voor gevonden.”

Belangstellenden kunnen via een digitale inspreekavond op 1 december vragen stellen over het plan dat tot 6 januari ter inzage ligt.

(FD 18.11.20)