LEEUWARDEN | Amaryllis verzorgt uitvoering WMO

De gemeente Leeuwarden gaat verder met welzijnsorganisatie Amaryillis om tot een overeenkomst te komen voor de uitvoering van de basisondersteuning WMO in 2021. Basisondersteuning bestaat uit door vrijwilligers in buurt- en wijkcentra geleverde zorg zoals een cursus solliciteren. Zij hebben ook een signalerende functie: wie meer hulp nodig heeft, wordt doorverwezen.

Voor de basisondersteuning meldden zich twee kandidaten. Van die twee heeft Leeuwarden het meeste vertrouwen in Amaryllis, nu ook al verantwoordelijk voor welzijnswerk in de gemeente, dat voor de nieuwe taak samen optrekt met het landelijk opererende Incluzio.
De WMO wordt vanaf 2021 anders georganiseerd in Leeuwarden, in de hoop dat meer efficiëntie leidt tot besparingen. Voor de WMO wordt aan één aannemer een bedrag uitgekeerd van waaruit al het werk gedaan moet worden, de zogeheten lumpsum. Amaryllis en Incluzio verwachten dat er zo onder meer minder tijd nodig is voor administratie. ,,We hebben ervaring met lumpsum contracten met soortgelijke WMOdienstverlening op andere plekken en hebben gezien dat dit echt leidt tot betere zorg en ondersteuning en leuker werk binnen de beschikbare budgetten”, aldus Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio. Het bedrijf is nu ook al actief in de gemeenten Utrecht, Hollands Kroon en Leiderdorp.