Leeuwarden | Armoede daalt in Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen

Het aandeel armen in Heechterp-Schieringen in Leeuwarden is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald: van 27,7 procent in 2013 naar 17,4 procent in 2017.

Daarmee staat de wijk op plaats 16 van de twintig armste postcodegebieden van Nederland. Dat was plaats 8. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over armoede in Nederland die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde. 

Het SCP hanteert het zogeheten ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’: 1135 euro netto per maand voor een alleenstaande, en 2100 euro voor een gezin met twee kinderen. Volgens deze armoedegrens waren er in 2017 bijna 939.000 armen in Nederland, 5,7 procent van de bevolking. In 2013 waren dat er nog 1,2 miljoen. Friesland telde in 2017 5,2 procent armen, minder dus dan het landelijk gemiddelde. 

Het lagere armoedepercentage van Heechterp-Schieringen past in een landelijke trend, waarbij sinds 2013 sprake is van een daling. Het SCP geeft als verklaring hiervoor de aantrekkende economie, waardoor veel mensen weer aan het werk zijn gekomen. De gemeente Leeuwarden sluit zich hierbij aan. Maar of veel inwoners van Heechterp-Schieringen daadwerkelijk een baan hebben gevonden, is de vraag. Deze wijk, met veel sociale woningbouw en lage huren, trekt vanouds veel mensen met lage inkomens. Wie meer te besteden krijgt,
verhuist veelal naar een andere buurt, zodat het gemiddelde inkomen laag blijft.

Een verklaring voor de armoededaling hier is eerder de sloop en nieuwbouw in Schieringen-Zuid van de laatste jaren, oppert Fridus van den Berg, beheerder van het wijkcentrum. Hierdoor maakte een deel van de arme inwoners, zoals uitkeringsgerechtigden, mogelijk plaats voor een koopkrachtiger groep.

,,Als ik kijk naar de nieuwe woningen en de auto’s die daar staan, lijkt het alsof deze bewoners meer te besteden hebben’’, zegt Van den Berg, die al decennia bij de wijk betrokken is. ,,Maar als ik kijk naar de kinderen die hier wonen en de mensen die in het wijkcentrum komen, zie ik dat de armoede echt niet verdwenen is. Wij bieden veel laagdrempelige activiteiten die weinig geld kosten, en daar is nog altijd vraag naar.’’

Ook Leeuwarden als geheel zit boven het landelijk gemiddelde met 6,9 procent armen, bijna 7000 inwoners. Dat geldt verder voor Harlingen (6,1 procent, 939 mensen) en Schiermonnikoog (6,5 procent, 60 inwoners).

Zowel de jongste als oudste mensen hebben een hoger risico op armoede. Van alle kinderen tot en met twaalf jaar is 9 procent arm, ofwel een op de elf. In Leeuwarden geldt dit voor een op de zes. Onder 65-plussers zijn weinig armen. Hier geldt: hoe ouder, hoe meer kans op een schraal bestaan. Van de negentigplussers is bijna 11 procent arm. Dit komt door de (niet vergoede) zorgkosten bij deze groep.