LEEUWARDEN | AV FRIESO Leeuwarden wil minima helpen met tandartskosten

De gemeente Leeuwarden gaat aanvragen van minima voortandartskosten in overweging nemen. Dat heeft het college van B en Wtoegezegd naar aanleiding van een brief van Platform Een- enTweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL).

Dat kreeg klachten van cliënten van AV Frieso, een aanvullendverzekeringspakket van De Friesland voor mensen met een laaginkomen.
Die cliënten hadden vanwege een slecht gebit, een aanvullendeverzekering voor tandartskosten. Met de komst van AV Frieso in 2018mochten ze deze verzekering houden. Ze kregen zo meer vergoed dan debedragen die AV Frieso hanteert.

De verzekerden kregen echter dit jaar te horen dat de dubbele verzekeringverleden tijd is. Wie het niet kon betalen moest bijzondere bijstand bij degemeente aanvragen, luidde het advies van Frieso volgens PEL.
Hoewel medische kosten niet vergoed worden via de bijzondere bijstand,wil de gemeente onder voorwaarden deze minima wel financieeltegemoet komen, meldt ze PEL.

 

(fd 23.11.20)