LEEUWARDEN | Behoud sociale huur bij verkoop Swettehiem

De onderhoudstoestand van Swettehiem is niet florissant, zegt voorzitter Jan dan der Meulen van de bewonerscommissie.

Het aantal belangstellende ouderen nam de afgelopen jaren af. Inmiddels woont er een groepje studenten van NHL Stenden. Er zijn ook jongeren met woonondersteuning van Alex Cares gehuisvest.

Dat gebeurde in goed overleg, zegt Van der Meulen. Afspraak is dat maximaal 10 procent van de appartementen aan een doelgroep wordt verhuurd. Buiten de 129 appartementen is nog een ander deel van het gebouw apart verhuurd aan instellingen die er gesloten zorg voor dementerende ouderen aanbieden.

Huurdersorganisatie Nieuw Elan begeleidt de huurderscommissie. ,,Onze visie is dat de woningen behouden moeten blijven voor de sociale huur’’, zegt woordvoerder Andrea Evenhuis.

Nieuw Elan kijkt hierbij terug op de verkoop van het voormalige verzorgingstehuis Nieuwe Hoeken naburige panden in de binnenstad. Habion stootte hierbij in 2018 in totaal 155 wooneenheden af. Er wonen nu veel jongeren en niet iedereen is enthousiast over het onderhoud. De ervaring daar en op andere locaties leert dat kopers ,,niet altijd evenveel ervaring hebben met verhuur.’’ Ze zijn niet altijd op de hoogte van ,,rechten en plichten van huurders’’, zegt Evenhuis. Nieuw Elan zal hier bij Swettehiem op toezien.

Habion ,,heeft veel geleerd’’ van die verkoop, zegt Boerenfijn. ,,Bij de selectie weten we nu beter waar we op moeten letten.’’ Habion wil voorwaarden stellen die de huurders beschermen. Bedoeling is ook om huurdersorganisatie Nieuw Elan ,,in een sterke positie te brengen.’’

Nieuw Elan vindt dat je ook kritisch mag kijken naar corporaties WoonFriesland en Elkien, die de kans lieten liggen om het complex aan te kopen: ,,Daar ligt voor hen ook een taak.’’

De Haan: ,,Je hebt het over honderden sociale huurwoningen die nu verdwijnen voor de groep waar ze voor gebouwd zijn.’’ Corporaties zijn gebonden aan afspraken met gemeenten, maar beleggers niet.

Bovenal is De Haan getergd door de timing van Habion: ,,We hadden volgende week juist een aftrap gepland met een expertteam van het rijk (RVO). In een vorm van mediation zou gezocht worden naar een oplossing’’. Nu Habion nog voor de aftrap hiervan de verkoop opstart, vraagt De Haan zich af: ,,Hoe serieus nemen ze ons? Dit lijkt op een dikke middelvinger.’’

Boerenfijn: ,,Het is prima om met die taskforce te praten. Wij komen volgende week gewoon naar dat gesprek’’. Dat de twee ontwikkelingen parallel aan elkaar lopen, beschouwt hij niet als een probleem.

 

<LC 24.08.22>