LEEUWARDEN | Besparing speerpunt in energiestrategie

Energiebesparing zal een apart onderdeel worden van de Friese energiestrategie die provincie, gemeenten en Wetterskip komend voorjaar moeten opleveren. Provinciale Staten hebben daar gisteren toe besloten met 39 tegen 3 stemmen. Alleen de PVV was tegen.

Een energiebesparingsplan is volgens de meerderheid vereist om het provinciale doel te halen, dat er in 2030 een kwart minder energie wordt verbruikt dan in 2010. De teller stond begin vorig jaar op een besparing van een schamele 2 procent.

Ongeacht de te realiseren besparing in de komende tien jaar moet de Friese energiestrategie een evenredig aandeel opleveren in de fossielvrije stroomopwekking in 2030. Volgens de coalitie betekent dit dat Friesland dan zo’n 1,5 miljard ‘schone’ kilowattuur moet leveren. Daarvoor hoeft er geen wind- of zonnepark meer bij boven hetgeen er al staat of is vergund. Pleidooien van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren om tot 2030 al veel meer te doen, stuitten in de Staten op fel verweer van FNP-woordvoerder Sybe Knol. ,,Súd-Hollân dreamt der fan dat wy ek harren stroom opwekke. Sa’n paad nei Fryslân as enerzjylânskip moatte Deputearre Steaten no al útslute.’’

CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes deed dat niet. Over de ‘restopgave’, die ontstaat als de regio’s tezamen niet genoeg schone stroomopwekking hebben geprogrammeerd, wacht haar nog een hard gevecht met de collega’s van andere provincies. Poepjes’ vertrekpunt is wel dat Friesland niet voor het tekortschieten van andere provincies opdraait.

De Staten stemden voor meer zonnepanelen op daken en tegen extra windturbines op land. Een pleidooi van FvD en VVD om ook ‘groene kernenergie’ in de energiestrategie te overwegen, haalde het niet.