LEEUWARDEN | ‘Beter overzicht nodig van huisaanpassingen’

Corporatie WoonFriesland weet niet welke van haar woningen door huurders zijn aangepast voor ouderen of gehandicapten. Dit blijkt pas vaak pas achteraf. PAL/GroenLinks en D66 in Leeuwarden verbaasden zich hierover en stelden het aan de orde bij burgemeester en wethouders.
Die bevestigen dit: ,,WoonFriesland heeft geen overzicht van aangepaste woningen door derden. Pas na een huuropzegging ziet de corporatie de staat en eventuele aanpassingen. Wanneer een aangepaste woning vrij komt, wordt de bouwkundige van de gemeente Leeuwarden hierover geïnformeerd.’’
De politieke partijen vinden dat er een beter overzicht moet komen, omdat er een tekort aan zulke woningen is onder mensen met een wmo-beschikking. Een betere administratie kan de zoektocht naar geschikte huizen makkelijker maken, verwachten de partijen.
,,Wij hebben hierover in de prestatieafspraken 2018 al een afspraak gemaakt’’, schrijven b. en w. Ze wijzen ook op een proef in Drachten, waar de gemeente Smallingerland de in- en uitstroom van aangepaste woningen bijhoudt.