Leeuwarden biedt bouw 10.000 extra huizen aan

De Friese hoofdstad biedt aan om 5000 tot 10.000 extra woningen te bouwen ter verlichting van het landelijk huizentekort. Het aanbod sluit aan bij het Deltaplan voor Noord-Nederland.

,,Als we hiervoor kiezen, gaat het om hoogstedelijke bouw’’, zegt PvdA-wethouder De Haan, die het plan maandag samen met CDA-wethouder Friso Douwstra presenteerde. Voor de extra woningbouw is vooral ruimte beschikbaar in het spoorgebied tussen De Werpsterhoeke en de NDC Mediagroep.

,,We brengen dit in bij het Deltaplan voor Noord-Nederland’’, zegt Douwstra. Op aandringen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer zet het kabinet voor 1 mei op een rijtje welke kansen er in Noord-Nederland zijn om grote stappen te zetten met woningbouw, economische stimulering en de aanleg van de Lelylijn.
Die lijn kan extra werkgelegenheid en dus inwoners aantrekken. Het is hard nodig om extra mensen naar Friesland te halen, want er dreigt volgens Douwstra krapte op de arbeidsmarkt. ,,Die zit vooral in de zorg, de techniek en de bouw.’’

Sowieso wilde Leeuwarden al flink bouwen. ,,Onze bestaande plannen gingen al uit van 10.000 nieuwe woningen tot 2030’’, zegt De Haan. Hiervan staan er 4000 in nieuwe wijken als De Zuidlanden en Middelsee. De overige komen in de bestaande stad.

Het nieuwe aanbod komt hier dus bovenop. Leeuwarden heeft de ruimte, denkende wethouders. Een deel van de huizen kan verrijzen in het verwaarloosde Spoordokgebied ten zuiden van de Harlingervaart. In Middelsee is ook intensievere huizenbouw mogelijk. Verder denken de wethouders aan woningen bij het nieuwe station bij De Werpsterhoeke en in bedrijvengebied Zwette.
Bij zulke plannen is een forse herinrichting van het spoor wel een eis, zegt Douwstra. ,,Wij hebben nieuw onderzoek laten doen om het spoor naar min 1 te brengen.’’ Dit idee gaat ervan uit dat het spoor vanaf De Werpsterhoeke geleidelijkverlaagd wordt, zodat het via een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal doorkan en ondergronds aankomt bij het NS-station in de binnenstad.
Ook het spoor richting Camminghaburen zou een flink stuk verlaagd aangelegd kunnen worden. Movares heeft voor dit oostelijke spoordeel een berekening gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een 1650 meter lange tunnelbak van het station tot voorbij de Pieter Stuyvesantweg. Zo worden vijf overwegen overbodig.

Daarna gaat het spoor geleidelijk weer omhoog richting de brug over de Tynje. Het ondertunnelde stuk levert de stad een langgerekt gebied op van 30 meter breedte. Hierop kan een ‘Willem Lodewijkpark’ ontstaan. ,,Technisch is het haalbaar’’, aldus Ynze Haitsma van de gemeente. Het kost wel 180 miljoen euro, althans voor een enkelspoors oplossing.

Douwstra verwacht dat uit Den Haag binnen enkele maanden helderheid geeft over de openingsdatum van het nieuwe station bij De Werpsterhoeke. Eerder wilde ProRail hierover geen uitspraken doen.
De voorbereidingen voor grootschalige woningbouw in het Spoordokgebied zijn al ingezet. Een extern bureau brengt momenteel samen met grondeigenaren in kaart welke wensen en mogelijkheden er zijn. Rond de zomer kan concretere planvorming beginnen. ,,We denken aan ruilverkaveling’’, zei Renske Keijzer van de gemeente. Dit leidt tot handige uitruil tussen grondeigenaren.

De wethouders mikken met hun plannen nadrukkelijk op bouw binnen de Heak(N31). Ze willen dus geen nieuwe uitbreidingswijken ontwikkelen. Extra woningbouwmogelijkheden voor dorpen zijn wel bespreekbaar, volgens De Haan.

 

(LC02.03.21)