LEEUWARDEN | Brandveiligheid zelden op orde in Leeuwarden

De brandwerende maatregelen zijn zelden op orde bij winkels onder woningen in Leeuwarden. Ook bij scholen, kinderdagverblijven en studentenhuizen is bijna altijd wel iets mis.

Als de dodelijke Keldersbrand in 2013 één les heeft opgeleverd, dan is het wel dat de brandscheidingen tussen winkels en bovengelegen woningen vaak niet veilig zijn. Een simpel kachelbrandje leidde tot een vuurzee met verstikkende rook bij de bovenburen. Zoiets kan makkelijk opnieuw gebeuren. Voor de gemeente is het een lastig onderwerp, zei burgemeester Ferd Crone vorig jaar in een terugblik op de Keldersbrand. Wettelijk gezien heeft de gemeente weinig bevoegdheden om controles af te dwingen. De verantwoordelijkheid voor
particuliere appartementen ligt vooral bij eigenaren en bewoners zelf.

Leeuwarden verzon vorig jaar een truc: controles in winkels behoren namelijk wel tot de gemeentelijke bevoegdheden. Crone kondigde aan twintig winkels te laten bekijken, vooral met het oog op ‘brandwerende maatregelen op de begane grond’. Het gaat erom dat wanden sterk genoeg zijn om een vuurzee twintig minuten tegen te houden.

Inmiddels zijn de uitkomsten van deze controles bekend. Bij veertien winkels bleek de brandwerende scheiding tussen winkel en woning niet op orde. Bij nog eens twee winkels was ‘de kwaliteit van de brandscheiding twijfelachtig’. In vijf gevallen was ‘er extra aandacht voor het onderhoud van de installaties nodig, met name blusmiddelen’, zo blijkt uit het inspectieverslag. 

Bij klassieke studentenhuizen heeft de gemeente veel bevoegdheden. Controleurs bezochten vorig jaar 52 kamerverhuurpanden met vijf of meer kamers, soms meerdere malen. Maar liefst 45 keer constateerden ze dat apparatuur – zoals rookmelders – kapot was of niet functioneerde. Dertig keer waren gasslangen te oud of liepen ze langs riskante hittebronnen.

Brandwerende scheidingen bleken in twintig gevallen niet goed. In 29 studentenhuizen waren de blusmiddelen verouderd of niet aanwezig. Negen keer werd geconstateerd dat te veel apparaten via verlengsnoeren op één stopcontact zaten. Studenten zijn vaak laks, constateert de gemeente. ‘Hetzelfde geldt voor een respectabel deel van de verhuurders. Na constatering en schriftelijke bevestiging van die constatering pakken verhuurders de verbeterpunten meestal wel goed op.’

De gemeente controleerde vorig jaar ook 39 basisscholen. Slechts zes hiervan voldeden aan alle voorwaarden. In de andere scholen werd altijd wel iets gevonden. Daarbij ging het niet altijd om ernstige tekortkomingen, maar ook kleine gebreken kunnen bij een beginnende brand van belang zijn. Zo werd 23 keer geconstateerd dat de installaties voor veilig vluchten niet op orde waren: bijvoorbeeld brandmelders en vlucht-routeaanduidingen. Veertien keer waren de brandscheidingen niet goed. Twaalf keer waren de vluchtroutes niet vrij, bijvoorbeeld doordat er obstakels op stonden. Bij 22 scholen was er ‘in meer of mindere mate onvoldoende bewustwording voor brandveiligheid’. Bij kinderdagverblijven is het beeld vergelijkbaar.

De gemeente bezocht ook zeventien ‘gebouwen met logiesfuncties’, zoals hotels en B&B’s. Bij zestien was er iets mis. Vijftien keer waren de brandscheidingen niet op orde en vaak was ook hier de ‘bewustwording’ van risico's onvoldoende. Bij woonzorggebouwen, studentensociëteiten, zalencomplexen en grote horecazaken werden ook veel gebreken opgemerkt.