LEEUWARDEN | Coalitie Wetterskip blokkeert discussie over kwijtschelding

Dat er ineens 2,4 miljoen euro overschiet, is voor de coalitiepartijen binnen Wetterskip Fryslân geen aanleiding om te tornen aan het kwijtscheldingsbeleid.

De dertienkoppige coalitiemeerderheid ging gisteravond dwars voor een debat over dit ongemakkelijke onderwerp liggen. Ze wilden er geen woord aan vuilmaken.

De twaalf oppositieleden (PvdA, PvdD, Water Natuurlijk/geborgd natuur, FNP en 50plus) wilden het dagelijks bestuur opdragen om mensen met minimale inkomens alsnog voor 100 procent kwijtschelding te verlenen, in plaats van de 90 procent waartoe vorig jaar is besloten. De paar tientjes die dit arme huishoudens oplevert, kunnen de financiële nood door stijgende inflatie en oplopende prijzen iets verlichten.

Toen dezelfde motie vorige week op tafel lag, eindigde de stemming door het ontbreken van drie leden onbeslist: 11-11. Gisteren kwam die andermaal aan bod, maar wel met opvallende nieuwe informatie: het Wetterskip heeft vorig jaar veel beter geboerd dan verwacht. De jaarafrekening over 2021 eindigt niet met het verwachte tekort van 2,5 miljoen euro, maar juist met een overschot van 2,4 miljoen euro. Die aap kwam vorige week pas uit de mouw ná een verhitte discussie over de motie.

Dat er zoveel overschiet heeft meerdere redenen: in coronatijd zijn investeringen doorgeschoven en de belastingopbrengsten vielen 1,4 miljoen euro hoger uit.

Aan een nieuw debat wilden de coalitiepartijen (VVD, CDA, Lagere Lasten Burgers, Christenunie, en de geborgde zetels voor landbouw en bedrijven) zich dit jaar niet meer wagen. Het voorstel om de besprekingen te heropenen vanwege de nieuwe informatie, schoten ze eensgezind af: 13-12. Daarna was de motie hetzelfde lot beschoren.

 

<LC 12.04.22>