LEEUWARDEN | Containerwoningen oplossing woningnood

Zowel het college als de gemeenteraad ziet in tijdelijke containerwoningen voor verschillende doelgroepen een oplossing voor de woningnood in Leeuwarden.

Directe aanleiding is de grote achterstand die de gemeente Leeuwarden heeft als het gaat om het huisvesten van statushouders. Iedere gemeente moet elk jaar een aantal statushouders een woning aanbieden. In Friesland springt Leeuwarden er in negatieve zin uit: per 1 juli was er een achterstand van 103 woningen. Tot 1 januari moet Leeuwarden 187 woningen beschikbaar hebben.

,,De reden dat het niet lukt om statushouders te huisvesten, is het geringe aanbod van woningen”, erkent wethouder Hein de Haan. Oorzaken daarvoor? De grote herstructurering van Elkien in Heechterp Schieringen waardoor er minder huizen vrijkomen. De aantallen mensen die vanuit de zorg weer zelfstandig gaan wonen. En ook corona speelt een rol, aldus De Haan. ,,Er zijn veel groepen in Leeuwarden die voorrang hebben op de woningmarkt.”

De gemeente onderzoekt nu of containerwoningen een oplossing kunnen bieden voor het grote tekort. ,,De nood is hoog, maar zoiets moet wel tijdelijk zijn”, vindt De Haan. Ook een kantoorgebouw omvormen tot een soort structurele plek voor mensen met ‘een tijdelijke woonbehoefte’ is een optie. ,,Dan kun je denken aan statushouders, maar ook mensen die door een scheiding snel een plek nodig hebben. Of studenten.” Of de gemeente al locaties op het oog heeft voor containerwoningen of kantoorpanden, wil De Haan niet zeggen. ,,Ik wil alle ruimte hebben om te onderhandelen en onderzoeken.”

Overigens is Leeuwarden niet de enige gemeente in Friesland die achterloopt bij het huisvesten van statushouders. Wel heeft Leeuwarden de grootste achterstand van alle gemeenten. Zodanig dat er bestuurlijke gesprekken met de provincie lopen over hoe die achterstand moet worden ingelopen; ook moet de gemeente een plan van aanpak maken.

De VVD diende maandagavond tijdens de begrotingsbehandeling samen met het CDA, D66 en de FNP een motie in voor een onderzoek naar tijdelijke containerwoningen voor statushouders. Die motie kreeg steun van bijna alle partijen.

,,We hebben vorige week gezien hoe vluchtelingen tijdelijk in het WTC worden opgevangen. Dat is verre van ideaal en je hoopt dat mensen zo snel mogelijk door kunnen stromen”, verklaarde Marcel Visser van de VVD.

Wat Visser betreft zijn de containerwoningen enkel bedoeld voor statushouders, en niet voor andere doelgroepen. Daarmee verspeelde hij de steun van Gemeentebelangen. ,,Wij zijn alleen voor als het breder is dan alleen statushouders”, aldus Gijs Jacobse. Waarmee zijn partij als enige tegenstemde.

Bij de gemeente ligt overigens al een verzoek van NHL Stenden om voor een periode van twee jaar noodwoningen voor studenten bij de hogeschool neer te zetten.

 

<LC 09.11.21>