LEEUWARDEN | Corporaties: huren omhoog en maatwerk

 

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer pleiten voor uitstel van de wettelijk toegestane huurverhoging in de sociale sector. Friese corporaties vinden dat niet verstandig.

Niets is onoverkomelijk, zegt Roelof Wielenga, hoofd woondiensten van Wonen Zuidwest Friesland. Hij voegt daar direct aan toe dat iedere bevriezing van de inkomsten voor corporaties lang zullen na-ijlen. Voor bijvoorbeeld grotere duurzame renovatieprojecten kan het schrappen van de huurverhoging gevolgen hebben. De corporatie wacht af wat de politiek beslist. ,,We hawwe it der noch net oer hân.’’ De wettelijk toegestane huurverhoging per 1 juli bedraagt 5,1 tot 6,6 procent.

Al voordat het kabinet de belofte deed dat er voorlopig geen mensen uit huis worden geplaatst wegens betalingsachterstanden, had Wonen Zuidwest Friesland (Lemmer) zelf bepaald de komende tijd een soepel incassobeleid te zullen voeren. ,,We wolle tegearre mei ús hierders nei oplossings sykje.’’

Maatwerk is op dit moment het sleutelbegrip dat de verhuurders gebruiken. Mede daarom kiezen Wonen Noordwest Friesland (4000 woningen) en Thús Wonen (6500 woningen) er vooralsnog voor om de huurverhoging wel door te voeren. ,,Als de politiek anders beslist, zullen we er weer naar kijken’’, reageert Catharina Visser namens Noordwest. Diverse huurders hebben al laten weten in financiële problemen te komen door de crisis.

Uitstel van de verhoging zou niet sociaal zijn, zegt Jeannette Dekker. De directrice van Thús Wonen in Dokkum meent dat uitstel betekent dat uitgaven naar de toekomst worden geschoven. ,,Wat je nu kunt doen, moet je nu zoveel mogelijk regelen. De politiek stelt dat we nieuwbouw moeten plegen, dan hebben we daar ook de financiële middelen voor nodig. Op deze wijze steunen we ook nog de economie.’’ Huurders gaan straks gemiddeld 2,6 procent meer betalen.

Bestuurder Harro Ettinga van Elkien deelt de mening van Dekker. ,,Een generieke maatregel van het uit- of afstellen is niet de goeie oplossing voor toekomst van de corporatie en ook de huurders. Het zou ons dit jaar misschien wel 2,5 miljoen euro schelen. Op de lange duur kost ons dat investeringscapaciteit ten koste van de huurders. En dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar royaal maatwerk waar nodig is.’’

Sake Lageveen, directeur-bestuurder bij Woningstichting Weststellingwerf, heeft geen vragen van huurders gekregen om de huurverhoging uit te stellen. ,,Dat kan ook niet, want we hebben de huur al per 1 januari verhoogd met 2,4 procent.’’ Bij Lyaemer Wonen zijn tot dusver ook nauwelijks vragen binnen gekomen. Het zijn vaak dezelfde huurders die een verhoging willen laten uitstellen, zegt de woonadviseur.

 

(LC 15/04)