LEEUWARDEN | Data analyse voor betere bijstand

De gemeente Leeuwarden wil slimmere digitale techniek inzetten om bijstandsgerechtigden te helpen. Hiervoor worden data-analisten gezocht. Vanwege de coronaproblematiek krijgt Leeuwarden 1,75 miljoen euro aan crisishulp uit Brussel. Burgemeester en wethouders willen dit geld deels gebruiken voor de inzet van digitale ontwikkeling. De gemeente doet weinig met allerlei gegevens rond haar bijstandsgerechtigden. Uit een betere analyse blijkt sneller wanneer iemand extra hulp nodig heeft of welke hulp effectief is, aldus B en W. ‘Door problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, kunnen er snellere en gerichtere interventies ingezet worden.’

<LC 01.02.22>