LEEUWARDEN | De Bewonersraad landelijk op de barricaden voor de huurders

Op 9 september jl. bracht De Bewonersraad een Manifest uit, waarin de zorgen zijn uitgesproken voor voldoende betaalbare woningen in de sociale volkshuisvesting. Tevens werd daarin het pleidooi gedaan om ook de particuliere verhuurder te laten bijdragen aan de uitdagingen in de woningmarkt, net zoals corporaties dat moeten. Daarmee zou ruim 2 miljard extra beschikbaar komen om te kunnen besteden aan bijbouwen, verduurzaming en dergelijke. Het Manifest werd naar de Tweede Kamer fracties, minister Ollongren en diverse andere partijen gestuurd. Het Friesch Dagblad pikte het bericht op en berichtte daarover.