LEEUWARDEN: De Jonge in Leeuwarden: goed overleg, geen geld

"Er is heel veel geld beschikbaar voor de aanpak van achterstandswijken, verduurzaming en ondermijning”, aldus minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Maar geld liet hij gisteren niet achter in Leeuwarden.

Het wijkgebouw in Bilgaard, de Vlietzone, het Spoordokgebied: dat en meer bezocht De Jonge gisteren. Een bezoek dat in het teken stond van hoe wijken − samen met de gemeente en andere partners − proberen problemen tegen te gaan.

Problemen met bijvoorbeeld overlast doordat er veel zorgaanbieders in de wijk zijn gekomen, zoals in de Vlietzone. Of de negatieve invloed van het groeiend aantal huisjesmelkers en het daar mee gepaard gaande achterstallig onderhoud van woningen.

Maar ook over kansen: wat kan Leeuwarden bieden in de strijd tegen de woningnood? Er moeten de komende jaren 900.000 woningen gebouwd worden. ,,We hebben de minister laten zien hoe ambitieus wij zijn om de groeikansen van onze stad te benutten”, aldus wethouder Hein de Haan. Met het ministerie en de provincie wil Leeuwarden hierover afspraken maken.

De gemeente Leeuwarden heeft al twee keer een aanvraag ingediend bij het rijk om extra geld te krijgen uit de zogenoemde Woningbouw-impuls, voor bijvoorbeeld de nieuwe wijk Middelsee. Maar twee keer werd die aanvraag afgewezen. In gesprek met De Jonge wees burgemeester Sybrand Buma hem erop dat zulke aanvragen lastig zijn om gehonoreerd te krijgen. ,,Hoe dat aan te leveren? De situatie is hier net wat ingewikkelder”, betoogde Buma.

,,We moeten de criteria zo afstellen dat het niet onmogelijk wordt”, antwoordde De Jonge.

Een van de factoren is dat het rijk vooral geld geeft aan woningbouwprojecten die moeilijk te realiseren zijn, doordat de grondprijs hoog is en de ruimte schaars. ,,Voor Middelsee kregen we te horen dat het project ook zonder steun gerealiseerd kon worden. Weliswaar met minder goedkopere huizen, maar wel zonder steun”, aldus wethouder De Haan, die een derde poging wil wagen om in aanmerking te komen voor steun voor onder meer de plannen met het Spoordokgebied.

,,Er is heel veel geld beschikbaar voor de aanpak van achterstandswijken, verduurzaming en ondermijning. En we kijken ook naar wat we kunnen doen met het volkshuisvestingsfonds om woningen te bouwen”, gaf De Jonge aan het einde van het werkbezoek aan. ,,We hebben het Noorden nodig en ik hoop dat Leeuwarden veel bouwt.”

Of Leeuwarden bij een derde aanvraag voor woningbouw wel kan rekenen op miljoenen van het rijk, liet De Jonge in het midden.

 

<LC 12.04.22>