LEEUWARDEN | duizend betaalbare woningen

Over vijf jaar moeten er duizend sociale huurwoningen in Leeuwarden bijgebouwd zijn. Dat hebben de gemeente, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties afgesproken.

Het is een van de afspraken in de Meerjarenafspraken 2022-2026 zoals die gisteren zijn gepresenteerd door de gemeente. Daarbij wordt wel meteen een kanttekening gemaakt: de omstandigheden op de woningmarkt zijn lastig te voorspellen, aldus de gemeente. En ook de keuzes die het nieuwe kabinet gaat maken, zullen invloed hebben op de haalbaarheid van de ambitie. Evenals de stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwmateriaal.

Daarom zal er over twee jaar geëvalueerd worden tussen gemeente en corporaties. Voor komend jaar staan er 75 huurwoningen op de rol, aldus de gemeente, ‘en maken de betrokken partijen afspraken om de productie verder te verhogen’.

De nieuwe prestatieafspraken hebben niet alleen betrekking op te bouwen woningen. Door samenwerking met allerlei partijen is er in 2026 voor iedereen een passende huurwoning te vinden en vinden er geen huisuitzettingen meer plaats vanwege huurachterstanden. Woningzoekers moeten in dat jaar binnen zes tot twaalf maanden een geschikte (sociale) huurwoning kunnen vinden. Nu duurt zoiets gemiddeld langer dan een jaar.

 

<LC 15.12.21>