LEEUWARDEN | Einde dreigt voor woongroep

De Leeuwarder woongroep Blyn Anker wordt met opheffing bedreigd nu
WoonFriesland de huurovereenkomst voor de  gemeenschappelijke ruimte stopzet.
De bewoners zijn ten einde raad.

De woongroep in de Leeuwarder wijk Bilgaard, opgericht in 2006, bestaat uit 21
appartementen bedoeld voor actieve vijftigplussers. Zij hebben elk hun eigen
appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke
activiteiten. ,,We hebben hier filmmiddagen, etentjes, muziek- en
meditatieavonden, quizzen en vergaderingen. De ruimte wordt haast dagelijks
gebruikt’’, vertelt Truus Holwerda (81), lid van het eerste uur.

Alle leden van de woongroep betalen een maandelijkse bijdrage van 26,30 euro
voor gebruik van ontmoetingsruimte ’t Bynt, waarmee de wooncorporatie de kosten
kan dekken. Althans, tot voor kort, want de afgelopen twee jaar hebben vier
bewoners om uiteenlopende redenen hun lidmaatschap van de woongroep
opgezegd. Ze zijn wel in hun appartement blijven wonen, met als gevolg dat de
groep geen nieuwe leden kan verwelkomen.

Tot nu toe vulde WoonFriesland het tekort zelf aan, maar ‘wet- en regelgeving
staan zo’n vorm van sponsoring niet meer toe’, kreeg de woongroep vorig jaar te
horen. Na een ‘crisisberaad’ met de corporatie onderzocht het bestuur de
mogelijkheden om zelf het huurtekort aan te vullen, bijvoorbeeld door iedereen
meer huur te laten betalen of fondsen aan te schrijven. Het bood allemaal niet
voldoende soelaas, en dus kregen ze eind maart te horen dat de corporatie de
stekker eruit trekt.

‘We zijn genoodzaakt om het gebruik van de ruimte te stoppen’, schreef
WoonFriesland op 8 april aan de leden van Blyn Anker. Op 1 juli moeten de
ruimtes schoon en leeg worden opgeleverd, zodat de gemeenschappelijk ruimte
verhuurd kan worden als appartement.

De leden voelden zich ,,compleet overvallen’’ door de boodschap dat ze binnen
drie maanden uit hun woonkamer moeten. Voorzitter Joke de Wit (74): ,,We
snappen best dat WoonFriesland zich aan de regels moet houden, maar het
betekent wel het einde van onze woongroep.’’

Een van de oplossingen zou zijn dat de vertrokken leden ook verhuizen, zodat de
appartementen vrijkomen voor nieuwe aanwas van de woongroep. De Wit: ,,Er
staan verschillende aspirant-leden op de wachtlijst die hier graag zouden
intrekken. Ook op de open dagen die we twee keer per jaar hielden, bleek dat er
genoeg mensen zijn die belangstelling hebben, maar zich niet inschreven omdat er
toch geen plek is.’’

WoonFriesland kan huurders er niet uitzetten, vanwege de huurbescherming.
Holwerda: ,,En de mensen gaan ook niet uit zichzelf weg, want de huurmarkt zit
compleet op slot.’’ Kortom, het einde van Blyn Anker lijkt nabij.

Doodzonde, vinden de leden, zeker omdat de overheid juist wil dat ouderen langer
zelfstandig blijven wonen. ,,Wij zijn hier niemand tot last en kijken om naar elkaar.
We verlenen geen medische zorg, maar als het nodig is, brengen we elkaar
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis’’, vertelt Truus Holwerda. Hes Rinsma (67): ,,Op
de lange duur is de overheid veel duurder uit als iedereen weer op zichzelf
aangewezen is en we aanspraak moeten maken op WMO-voorzieningen.’’
Zonder gemeenschapsruimte valt het fundament van het groepswonen weg,
vinden de bewoners. De Wit: ,,Dit is de levensader van de woongroep.’’ Rinsma:
,,Het is mijn tweede woonkamer.’’ De negentien bewoners – onder wie twee stellen
– in leeftijd variërend van 67 tot 86 jaar, zijn niet van plan om zich zomaar neer te
leggen bij het besluit van WoonFriesland. Tijdens een ingelaste vergadering vorige
week bespraken de leden welke stappen ze nog kunnen nemen. De Wit: ,,We
hebben contact opgenomen met de Bewonersraad, de OuderenOmbudsman en de
juridische ombudsman van Omroep MAX.’’ Verder zijn ze van plan om de politiek
te benaderen en de LOS, de Leeuwarder Onafhankelijke Senioren.

Ook het nieuws van vorige week dat het kabinet geld beschikbaar stelt voor
nieuwe woonvormen voor ouderen, stemt hen enigszins hoopvol. Rinsma: ,,We
hebben het hier zo goed samen. De overheid moet dat juist stimuleren.’’