LEEUWARDEN | Extra geld Leeuwarder ‘aandachtswijken’

Zes aandachtswijken in Leeuwarden krijgen de komende vier jaar ieder 100.000 euro voor leefbaarheidsprojecten.

De leefbaarheid is er weliswaar iets verbeterd, maar echt bestendig is de vooruitgang nog niet, zo stellen burgemeester en wethouders. Het college van b. en w. wil de komende vier jaar 480.000 euro uittrekken voor het versterken van vrijwilligersnetwerken.

Twee jaar geleden ging in de wijk Oud-Oost een vrijwilligersknooppunt van start. Dat moet de komende jaren verder worden uitgebouwd., zodat ook andere stadsdelen ervan kunnen profiteren. Er wonen in totaal zo’n 18.000 mensen in de zes wijken: de Schepenbuurt, het Valeriuskwartier, Heechterp-Schie-ringen, de Bloemenbuurt-Oldegalilieën, de Tjerk Hiddesbuurt, Cambuursterhoek en de Vlietzone.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de buurtbewoners worstelt met een gebrek aan sociale contacten. Ook zijn er problemen rond school en werk en hebben sommige mensen schulden. Vervuiling en overlast worden ook genoemd als stoorzenders.

De woningcorporaties doen mee aan de wijkaanpak, zo schrijven burgemeester en wethouders. Ze zullen bijvoorbeeld woningen en portieken verbeteren en slechte huizen afbreken en vervangen. Voor elke buurt is, ook met de bewoners, inmiddels een aanpak bedacht.

Enkele projecten, zoals de energiecoaches, zijn niet nieuw, maar worden voortgezet. Minima kunnen met behulp van energiecoaches en zogenaamde ‘cv-dokters’ ook de komende jaren weer proberen om hun energieverbruik te verminderen.

Opvallend in de plannenmakerij is dat Heechterp-Schieringen een ‘sport- en beweegwijk’ wil worden. Onder de titel ‘Su we even’ moeten bewoners tot bewegen worden aangezet. Ook nieuw in de plannenlijst is het voornemen om in Oud-Oost-Leeuwarden samen te gaan werken met het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, dat zich toelegt op gezond ouder worden. Het netwerk is verbonden met de Rijksuniversiteit Groningen en wil de komende jaren met behulp van de universiteit en zorgverzekeraar De Friesland een speciaal programma ontwerpen voor Oud-Oost. Het doel is om van het stadsdeel een gebied te maken waar de inwoners gezond oud kunnen worden. Een van de manieren om dat te bereiken is gezond eten.

In alle zes wijken is overigens aandacht voor gezondheid, met bijvoorbeeld kookprojecten, moestuinen en AED-reanimatiecursussen.