LEEUWARDEN- Extra geld voor bouw sociale huurwoningen

Het provinciebestuur trekt € 2,5 miljoen uit om de bouw van sociale huurwoningen door gemeenten te stimuleren. De helft van de te bouwen woonruimte moet bestemd worden voor starters en alleenwonenden. De andere helft is voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Met de regeling komt het college van gedeputeerde staten tegemoet aan een motie van de staten.