LEEUWARDEN | Fors minder aanbieders voor WMOzorg

Verandering van de hulp levert Leeuwarden acht ton extra op

Het aantal zorgpartijen dat de aanvullende ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Leeuwarden gaat
aanbieden, gaat vanaf volgend jaar van ruim zestig naar zo’n twintig partijen. De gemeente maakte gisteren de uitkomsten bekend van de
aanbesteding van de WMO.

De WMO gaat op de schop om financiële tekorten weg te werken. Vanaf 1 januari moet er jaarlijks 3,6 miljoen worden bezuinigd, maar de
vernieuwing levert zelfs een besparing van 4,4 miljoen per jaar op. Dit komt, zo verzekert de gemeente, omdat de nadruk bij de planvorming lag op een nieuwe manier van werken. De bezuiniging zou niet leidend zijn geweest. De gemeente moet nog beslissen wat er met de overgebleven acht ton gaat gebeuren.


Beschikkingen
De vernieuwing gaat over de basisondersteuning, aanvullende ondersteuning en dagbesteding en thuishulp. De uitkomst van de
aanbesteding voor deze laatste twee onderdelen, waar elfhonderd cliënten gebruik van maken, werd gisteren bekendgemaakt. Een
samenwerking van Aardema Zorggroep, JijCentraal en InnZorg gaat deze zorg verlenen onder de naam Windkracht058.

Hoe dit verband er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. ,,Wij moeten nog bekijken welke structuur het verband krijgt”, zegt directeur Anton van der Kooij van Aardema, verreweg de grootste van deze drie partijen. ,,Elke partij krijgt in ieder geval een aandeel van 33 procent, maar we weten nog niet of het een corporatie wordt of een andere structuur krijgt.” Het is ook nog niet bekend hoeveel medewerkers er nodig zijn.

,,Omdat de zorg nu over zestig verschillende partijen is verspreid, kunnen we moeilijk zeggen hoeveel medewerkers daaronder vallen. Wij
hebben zelf tweehonderd tot driehonderd medewerkers, JijCentraal heeft er twaalf en InnZorg vijftien.”

Onderaannemers 
De samenwerking levert de zorg met zestien onderaannemers. Hieronder vallen niet de vier grotere partijen Alliade, KwadrantGroep, Zienn en MindUp van de GGZ die nu een groot deel van de aanvullende zorg en dagbesteding verzorgen. De aanbesteding bood volgens hen te weinig ruimte het werk dat ze doen op de juiste manier voort te zetten.
Zienn, die onder andere de noodopvang in Fryslân verzorgt, biedt nu een dagbestedingsactiviteit aan waarmee ze onder andere willen voorkomen dat mensen weer op straat komen te staan. De zorgverlener is bang dat de groep daklozen groter wordt als deze vorm van preventieve zorgverlening niet goed wordt opgepakt.

Van der Kooij verzekert dat er voldoende kunde in huis is bij Windkracht058 om ook deze doelgroep, die specialistischer zorg nodig heeft, te bedienen. ,,Wij kunnen grensoverstijgend werken en gaan ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt.”
Al eerder werd bekend dat Amaryllis samen met Incluzio de basisondersteuning gaat verzorgen. De thuishulp is aanbesteed aan Het
Friese Land en het Zeeuwse M.I.E.P.