LEEUWARDEN | Friese huizenprijs stijgt nog

Terwijl elders in Nederland de woningmarkt weer een beetje lijkt af te koelen, stijgen de Friese huizenprijzen nog altijd. Het prijsniveau steeg het afgelopen jaar met bijna 10 procent.

,,De krapte op de woningmarkt houdt aan’’, concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. ,,Toch neemt de gekte af.’’ In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 3,2 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode van 2018. ,,Prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was’’, stelt Jaarsma. ,,Daarbij vlakt ook de vierkantemeterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is.” De landelijke voorzitter ziet dat kopers met een krap budget minder te kiezen hebben.

Zijn Friese collega Willem Donker: ,,De oplossing moet gezocht worden in het realiseren van meer betaalbare nieuwbouw in met name het middensegment.” In Friesland ligt de gemiddelde prijs nog altijd 9,4 procent hoger dan een jaar geleden. Een koophuis in de provincie kost nu gemiddeld 235.000 euro. Landelijk is dat 294.000 euro.

Het lijkt kopers amper af te schrikken: 16 procent van de huizen wordt voor een prijs hoger dan de vraagprijs verkocht. In de noordelijke helft van de provincie worden de huizen voor gemiddeld 213.500 euro van de markt gehaald, tegenover 250.000 euro in het zuiden.
Het komt geregeld voor dat tien tot twintig geïnteresseerden zich melden op de eerste dag dat een woning op Funda wordt geplaatst. De verkooptijd in de noordelijke helft van Friesland lag op 95 dagen, in Leeuwarden en het zuiden op 55 dagen. Het landelijk gemiddelde ligt op 45 dagen.
In de stad Groningen is de woningmarkt nog altijd op een kookpunt. Daar duurt het gemiddeld slechts 28 dagen voor dat verkoper en koper elkaar de hand kunnen schudden. In de gemeenten rondom de stad laat de verkoop soms 100 dagen op zich wachten.