LEEUWARDEN | Gemeente ziet toename WMOzorg in Vlietzone

Het aantal cliënten met een vorm van thuisondersteuning of begeleid wonen in de Vlietzone is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. En dat, zo schrijft het college, heeft effect op de wijk. Bewoners uit de Vlietzone zijn sinds de zomer opnieuw in het geweer gekomen om de problemen in de wijk tegen te gaan. Een van de problemen is volgens hen het groeiend aantal zorgaanbieders in de wijk die cliënten huisvest in kamers en appartementen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt nu dat er de laatste drie jaar 85 personen bijgekomen zijn die gebruik maken van een WMO-voorziening zoals bijvoorbeeld begeleid wonen. In de hele stad is dat aantal met 249 geestegen. In totaal wonen er in Oud-Oost, waar de Vlietzone onder valt, nu ruim 400 mensen met een begeleidingsvorm. De stijging in de Vlietzone en de directe omgeving is het hoogst in Leeuwarden.

Intussen is de gemeente er ook achter hoe het kan dat bewoners van de Vlietzone veel meer klachten hebben ingediend over overlast, dan de gemeente zelf via het Meldpunt Overlast heeft ontvangen. De bewoners hielden zelf een logboek bij met meldingen waarin ze noteerden wanneer ze melding deden en bij wie: gemeente of politie. Dat advies hadden ze gekregen van de wijkagent. Nu blijkt, volgens de gemeente, dat de klachten die bij de wijkagent zijn gedaan niet een op een werden doorgegeven. En verschillende meldingen kregen van de gemeente ook één registratienummer. De gemeente gaat nu alsnog alle meldingen bundelen en uitsplitsen om toch nog een goed beeld te kunnen krijgen van het aantal klachten.

Woensdag vergadert de gemeente over de situatie in de Vlietzone. Het is de vijfde keer dat het onderwerp op de agenda staat sinds september.