LEEUWARDEN | ‘Grote vraag naar sociale woningen’

De woningcorporaties beloven het komend jaar 167 nieuwe woningen te bouwen in Leeuwarden. Ze investeren ruim 70 miljoen euro in de gemeente.
 
Dit staat in de prestatieafspraken tussen Elkien, WoonFriesland, de gemeente en huurdersorganisaties. WoonFriesland bouwt 56 huizen en sloopt er 11. Elkien bouwt er 111 en breekt er 166 af. Bij Elkien leidt dit dus tot een vermindering van de sociale woningvoorraad, maar
dit is slechts tijdelijk. In de jaren daarop haalt de corporatie de schade weer in door extra te bouwen, vooral in de wijk naast het oude Cambuurstadion.

WoonFriesland zou wel meer willen bouwen in Leeuwarden, maar dit lukt niet goed. Den Haag eist namelijk een hoge verhuurdersheffing van de corporaties, waardoor zij weinig geld overhouden voor bouw van nieuwe goedkope huizen. ,,In verband met de hoge vraagdruk naar sociale huurwoningen streeft WoonFriesland in de komende vijf jaar naar verdere verruiming van haar woningvoorraad.’’ Voorwaarde is wel dat er genoeg goedkope bouwgrond verkrijgbaar is.

,,In principe verkoopt WoonFriesland geen sociale huurwoningen meer.’’ Dit moet voorkomen dat er langere wachtlijsten komen voor betaalbare huizen. WoonFriesland koopt zelfs ,,incidenteel’’ woningen aan om versnippering van woningbezit te voorkomen.
Elkien verbetert het komend jaar 205 woningen. Dit kost 14,3 miljoen euro. WoonFriesland kiest voor verbetering van 544 huizen en steekt hier 7 miljoen euro in. Daarnaast zijn de corporaties in 2020 gezamenlijk zo’n 23 miljoen euro kwijt aan onderhoud van hun woningbezit.

In de sociale huurwijken groeien de problemen met ‘kwetsbare personen’: bijvoorbeeld mensen die uit een psychiatrische kliniek komen. Ze hebben meer begeleiding nodig, staat in de afspraken. Er is ook meer aandacht nodig voor mensen die niet meer welkom zijn bij corporaties, maar wel woonruimte zoeken.