LEEUWARDEN | Heechterp gaat de komende 10 jaar volledig op de schop

De wijk Heechterp in Leeuwarden staat aan de voor- avond van een grote metamorfose. Alle 24 portiekflats gaan de komende tien jaar tegen de vlakte. De bewoners, veelal van sociale huurwoningen, moeten elders worden ondergebracht. De hoop is dat Heechterp weer een wijk wordt waar het prettig wonen is.

Hoewel de sloopkogel nog niet te zien is, zijn de mensen van woningcorporatie Elkien en Huurdersplatform Nieuw Elan al begonnen met huisbezoeken. ,,Het leven van deze inwoners staat de komende jaren volledig op de kop”, zegt Chantal Droste, directeur-bestuurder bij Elkien. De corporatie is eigenaar van het grootste deel van de woningen. ,,We begeleiden inwoners naar een tijdelijke woonplek.”

Petra Talsma (47 jaar), woont al 22 jaar met veel plezier in Heechterp. Ze weet nu al dat ze in 2026 haar woning aan de Ahornstraat moet verlaten om, met haar volwassen zoon, terug te keren naar een laagbouw-woning een blok verderop. ,,Toen we een paar jaar geleden hoorden van de wethouder dat de boel hier plat zou gaan, was er eerst wel chaos in de wijk. Maar die onrust is met het bedenken van de plannen weggegaan. De gebouwen zijn verouderd en aan een opknapbeurt toe.”

Talsma dacht zelf via een bewonerscommissie mee over de inrichting van het nieuwe Heechterp.


Wilgenflat

De inwoners van Heechterp hebben recht op een verhuisvergoeding. De groep die aan de zuidkant van de wijk woont, het deel dat als eerste wordt aangepakt, krijgt voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Leeuwarden. Ze kunnen vanaf 2024 terecht in de Wilgenflat die volgend jaar gebouwd gaat worden. Omdat Heechterp blok voor blok aangepast wordt, kan er een verhuis-caroussel ontstaan. Heechterpers kunnen ook in een ander deel van de stad terechtkomen, want de voorrangsregeling voor sociale huurhuizen geldt voor heel Leeuwarden.

Talsma denkt dat sommige wijkgenoten na de nieuwbouw definitief vaarwel zullen zeggen tegen Heechterp. ,,Mensen die tijdelijk in een sociale woning in Bilgaard zitten, willen daar misschien ook wel blijven. Aan de andere kant is de vraag naar betaalbare woningen nog altijd groot. Ik weet in elk geval zeker dat ik hier niet weg wil.”

Ze vindt het jammer dat de wijk nog steeds een slecht imago heeft. ,,Er is hier veel saamhorigheid. Toch krijg ik altijd de vraag van mensen: woon je echt in Heechterp?”


Gasloos

Elkien maakte bekend dat de huren van de nieuwbouwwoningen straks in fases zullen stijgen. ,,Maar er komt een lagere energierekening voor terug”, legt Droste uit. ,,Alle huizen worden gasloos en met zonnepanelen opgeleverd.”

Wel neemt het aantal woningen voor het middensegment in de wijk toe. ,,Het totaal aantal sociale huurwoningen in de wijk neemt iets af, maar in andere delen van de stad, zoals in Middelsee, bouwen we juist weer bij”, zegt wethouder Hein de Haan.

Deze week presenteerde het college van B en W het Masterplan Heechterp waarin staat hoe de 24 identieke blokken in de wijk vervangen worden voor nieuwe flats, met balkon en op de begane grond een directe toegang tot de groene buitenruimte. ,,Dat is nu het grote probleem”, zegt De Haan. ,,Er is wel groen in de wijk, maar door de ‘plint’ heeft niemand direct toegang. Het wordt dan ook veel te weinig gebruikt.”

In de nieuwe inrichting blijven acht identieke ‘stempels’. Die bestaan uit lage flats en rijtjeshuizen met in het midden een groene ruimte. Het idee is dat er per ‘stempel’ een andere architect wordt ingeschakeld, om eentonigheid tegen te gaan. Volgens wethouder De Haan moet de wijk een ‘parkachtige uitstraling’ krijgen. Dat gevoel wordt vergroot doordat een deel autoluw zal worden gemaakt. Op een paar locaties in de wijk komen parkeerplekken. Verder komen er, verspreid door de wijk, vijvers, wandel- en fietspaden.

De gemeente verwacht het concept-bestemmingsplan voor Heechterp nog dit jaar ter inzage te kunnen leggen.

 

<FD 05.11.22>