LEEUWARDEN | Helft minder beschermd wonenden

Het aantal inwoners van Friesland met een indicatie voor beschermd wonen is vorig jaar bijna gehalveerd. Van de 1150 cliënten zijn er nog 600 over. De meeste anderen vallen tegenwoordig onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Van de 600 overgebleven cliënten met een beschikking voor beschermd wonen is er de hoop en ambitie dat zij op niet al te lange termijn weer zelfstandig kunnen wonen, zegt regiocoördinator Wmo Matthijs de Vries van Sociaal Domein Fryslân (SDF). ,,Dat is het doel.”

Vooraf was de verwachting dat een kwart van de cliënten zou uitstromen naar de Wlz, waar hun aandoening als chronisch is gedefinieerd en dat ze via het Zorgkantoor langdurig op ondersteuning kunnen rekenen. ,,Dat geeft de cliënt rust. In Friesland is de uitstroom bijna 50 procent, dat zie je in de rest van het land ook.”

Het gaat veelal om ouderen die niet langer een indicatie voor beschermd wonen hebben. Zo is er bijvoorbeeld een deel dat naast psychische problemen ook kampt met dementie. Gevolg is dat de cliënten met beschermd wonen nu gemiddeld een stuk jonger zijn.

Door aangescherpte kwaliteitseisen heeft Sociaal Domein Fryslân namens de achttien Friese gemeenten met fors minder zorgaanbieders een contract afgesloten, zo is gisteren naar buiten gebracht. 28 zorgpartijen mogen de komende vijf jaar beschermd wonen ‘binnen de muren’ (intramuraal) aanbieden en 35 mogen dat normaliter vier jaar achtereen ‘aan huis’ (ambulant) doen. Voorheen waren alleen voor intramuraal beschermd wonen al 58 zorgaanbieders.

Alle aanbieders en vrije plekken zijn te vinden op beschikbaarheidswijzer.nl, waarop sneller passende hulp voor kinderen en jongeren te vinden moet zijn. Friesland heeft dit Wmo-aanbod als eerste en vooralsnog enige ingevoerd. Het gaat onder meer om plaatsen bij ’t Zuider Stee in Drachten, Aardema Thuiszorg in Nieuwehorne, Buitengewoon in Veenklooster en Rondomzorg in Leeuwarden.

Eén van de aangescherpte eisen is dat elke cliënt over een eigen douche en toilet moet kunnen beschikken en over een kleine kookeenheid. Ook moet een zorgonderneming minimaal vijf plaatsen voor beschermd wonen beschikbaar hebben en vooraf aangeven waar de locaties zich bevinden. ,,Je kan niet zomaar een locatie openen, dat is nieuw.”

Ruim een kwart van de huidige ‘beschermd-wonencliënten’ krijgt inmiddels begeleiding in zijn of haar eigen woning (ambulant). Voor jonge mensen van 18 tot en met 27 jaar zijn de Friese gemeenten deze maand een nieuwe voorziening begonnen: Jong Thuis. ,,Een soort studentenhuissetting, met acht cliënten in één onderkomen, waar ze maximaal een jaar kunnen verblijven. De hoop is dat ze met dat zetje in de rug daarna zelfstandig kunnen wonen”, licht De Vries toe. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die uit de jeugdzorg komen of met een ‘rugzakje’ uit het ouderlijk huis gaan.

GGZ Friesland vocht half september de nieuwe aanbesteding nog vergeefs aan bij de rechtbank. De nieuwe tarieven zouden niet reëel zijn. Uit de contracten blijkt dat GGZ Friesland zich toch heeft ingeschreven en de grootste aanbieder van beschermd wonen blijft in de provincie.

 

<LC 13.04.22>