LEEUWARDEN | Huizenmarkt zit op slot: jongere lang in opvang

LEEUWARDEN Opnieuw klopten het afgelopen jaar relatief veel jongeren aan bij de Leeuwarder nachtopvang. Vanwege een gebrek aan doorstroommogelijkheden bleven ze lang hangen.

Van de 247 bezoekers van de nachtopvang in 2020 was een op de vijf jonger dan 28 jaar, zo blijkt uit de jaarcijfers van Zienn. Dat was weliswaar minder dan in 2019, toen het om bijna een kwart ging. Maar opmerkelijk is dat ze langer bleven: gemiddeld 36 nachten, tegen 25 het jaar daarvoor.

Dat jongeren hun toevlucht zoeken in de nachtopvang heeft verschillende oorzaken, volgens Sjoerd Woudstra, regiohoofd bij Wender (sinds april de nieuwe naam van Zienn en het Kopland in Groningen). Zo is er sprake van een ‘corona-effect’. ,,Er waren meer jongeren die in conflict kwamen met hun ouders en niet meer thuis konden wonen.’’

Ook bezuinigingen bij Jeugdhulp en GGZ spelen een rol. ,,Dit soort instanties hebben minder opvangcapaciteit gekregen. Jongeren die voorheen in aanmerking zouden komen voor een beschermde woonplek bij de GGZ, gaan zwerven en kloppen uiteindelijk bij ons aan.’’

Verder krijgt Wender veel aanmeldingen van jongeren vanuit gebiedsteams. ,,Dan belt er een sociaal werker met de vraag: kan mijn jongere terecht in het Kamers met Kansen-project?’’ Dit zijn kamers voor jongvolwassenen met een instabiele thuissituatie. Het aantal plekken is evenwel beperkt.

De nachtopvang is bedoeld als tijdelijke voorziening. Er is een speciale unit met acht bedden voor jongeren, maar ideaal is dit niet, zegt Woudstra. ,,Je wilt ze daar niet hebben, want het is geen goede omgeving.’’ Dak- en thuislozen jonger dan 28 jaar worden in principe doorverwezen naar het Huis voor Jongeren, waar negen crisisplekken zijn en elf voor langere tijd. Maar ook deze voorziening zit vol, en niet iedereen komt in aanmerking.

Doorstromen naar een huurappartement is ook lastig, omdat de woningmarkt op slot zit. Woudstra: ,,Doordat de huizenprijzen ook hier enorm zijn gestegen, is er amper doorstroming en komt er weinig vrij voor deze jongeren.’’

Volgens Woudstra gaat het bovendien om een ,,hele nieuwe doelgroep’’ die nu aanklopt bij de nachtopvang. ,,Jongeren die tussen wal en schip vallen en het eigenlijk overal verpest hebben.’’ Deze groep is te ‘zwaar’ voor het Huis voor Jongeren. Voor hen zou Wender het liefst een nieuwe woonvorm optuigen. ,,Een 24-uursvoorziening met zeer gespecialiseerde begeleiding.’’

Hier lopen volgens hem gesprekken over met woningcorporaties en gemeenten. ,,De wil is er wel, de coördinatie ontbreekt. Maar als er morgen een gebouw is, heb ik daar zo 25 jongeren voor’’, aldus het regiohoofd dat ook verantwoordelijk is voor het Huis voor Jongeren.

Bij zorgopvang de Marene, een andere woonvoorziening van Wender, zijn gistermorgen zes tiny houses geplaatst. Ze zijn bedoeld voor mensen die in een rustige en prikkelarme omgeving willen wonen. Er is nu al een wachtlijst.

De huisjes van 35 vierkante meter hebben een eigen voordeur, een klein keukenblok en badkamer en zijn rolstoelvriendelijk. Mensen kunnen er zelfstandig wonen. ,,Ze leren hier hun eigen huishouding te runnen, koken en wassen, zodat ze na maximaal een jaar echt zelfstandig kunnen wonen’’, legt projectleider Theo Outhuyse uit.

 

(LC 30-6-2021)