LEEUWARDEN | ‘Huur particulier en corporaties in balans’

De verhouding tussen het aantal huurwoningen en corporatiewoningen in Leeuwarden is ,,in balans en passend’’, vinden burgemeester en wethouders.

Op dit moment telt de gemeente bijna 18.000 huurwoningen van corporaties en bijna 11.000 particuliere huurwoningen. Het gaat om respectievelijk 29 procent en 18 procent van de gehele woningvoorraad, die verder vooral bestaat uit koopwoningen.
PAL/GroenLinks stelde eerder deze zomer vragen over de opkomst van particuliere verhuur, die de verhoudingen op de markt verandert. ,,De relatie tussen de gemeente en de corporaties is wezenlijk anders dan tussen de gemeente en particuliere verhuurders’’, erkennen burgemeester en wethouders. Met de corporaties worden allerlei afspraken gemaakt. Dit gebeurt niet met particuliere verhuurders. Die laatste groep mikt opvallend vaak op studenten in tegenstelling tot de corporaties. Dat is ook precies hoe de gemeente het graag ziet.
,,Over de jaren dat cijfers bekend zijn, blijkt dat de corporaties de huren in vergelijking met andere verhuurders erg gematigd laten stijgen’’, aldus b. en w. De bouwproductie van corporaties in Leeuwarden ,,fluctueert sterk’’.